Kåre Martinsen
Harry Rønning

Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Johannes Karlsen

Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Ruth Rognes
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Henry Skjelstad


Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Ivar Grande

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
Frå mai 1944 til mai 1945

1944
14. mai 400 mann frå den tyske hæren, marinen og sikkerheitspolitiet gjennomfører ein rassia i Lurøy kommune på Helgeland. Dette er den første militære aksjonen der agentar frå Sonderabteilung Lola er med i tysk uniform som det Henry Rinnan kalla aksjonsmenn. (1)
27. mai Minst 7 frå Sonderabteilung Lola er med når store tyske styrkar gjennomførte ein rassia i fleire kommunar på Fosenhalvøya. Joralf Borgan er ansvarlig for mishandling som fører til at heradskasseraren Erling Nilsen dør natt til første pinsedag. (2)
3. juni Kitty Lorange og Ivar Grande giftar seg i Nidarosdomen.
4. juni Den første i ein serie arrestasjonar som rammar etterretningsorganisasjonen XU i Trondheimsområdet. (3)
6. juni Den allierte invasjonen i Normandie startar.
9. juni I ei skottveksling i fjella sør for Mosjøen blir tre motstandsmenn drepne, ein av dei politimannen Sigurd Rivrud som i ein kort periode våren 1945 skulle bli tilsett i Sonderabteilung Lola.
18. juli Bandemedlemmen Joralf Borgan blir likvidert i Jonsvannsveien 46 av Henry Rinnan og Karl Dolmen. Bakgrunnen var at det hadde utvikla seg ein intern opposisjon mot Rinnan.
september Konflikt mellom Henry Rinnan og Ivar Grande er bakgrunnen for at Grande blir overført til Ålesund. Karl Dolmen tar over som nestkommanderande.
Randi Ruø frå Frøya blir verva som negativ agent av Henry Rinnan.
7. september Operasjon Seehund startar i Vikna. Omkring 60 blir arresterte.
20. september Under Seehund II i Vikna blir drygt 40 arresterte. Bugge og Berge Langø, far og son, blir skotne på den vesle Gardsøya vest mot havet. Henry Rinnan, Karl Dolmen og Finn Hoff er til stades. Det er også fangen Harald Henrikø som tre dagar seinare dør i Misjonshotellet i Trondheim.
Seehund-aksjonen avsluttar perioden der Sonderabteilung Lola kontrollerer Milorg-gruppa som Torvald Moe bygde opp i Vikna
oktober Snart ni år gamle Anne-Marie Kleve flyttar ut frå Jonsvannsveien 46 og heim til Molde.
Solveig Kleve blir kjærast med den ferske Lola-agenten Hans Egeberg.
26. oktober Motstandsmannen Ragnvald Rian blir likvidert i St. Jørgensveita i Trondheim av Henry Rinnan, Per Bergeen og/eller ein tysk sjåfør. (Alle la skylda på alle.)
28. november Gjennom Randi Ruø blir Rolf Rinnan plassert som telegrafist på øya Uttian ved Frøya under namnet Sigmund Hegdahl. Dette blir berre gjort for å bygge opp under illusjonen om at det er ekte motstandsarbeid Randi Ruø er med på.
desember Randi Ruø flyttar til Trondheim og bygger her opp ei lita motstandsgruppe. Alle rapportar går til «Secret Service-agenten» Henry Rinnan.
11. desember Ivar Grande blir likvidert av Heimefronten i Ålesund.
23. desember Ingeborg Schjevik inviterer venninna Gunlaug Dundas med i selskap i Jonsvannsveien 46. Dei andre deltakarane er Karl Dolmen og Henry Rinnan. Dette er starten på eit forhold mellom Rinnan og Gunlaug Dundas.
1945
1. januar Finn Hoff skyt seg i parkområdet Småbergan ved Kristiansten festning.
26. februar Lola-agenten Trond Kvaale drep ein mann i krangel om ei flaske sprit.
februar/mars Solveig Kleve flyttar ut av Jonsvannsveien 46 for å dele ei rekvirert leiligheit i Singsakerbakken 28 med Hans Egeberg.
10. mars Henry Rinnan og Gunlaug Dundas reiser til Vuku i Verdal. Han for ei vekes ferie, ho for rekonvalesens etter sjukdom.
11. mars Henry Rinnan får ordre om å stille med mannskap til ein stor aksjon i Dombås-regionen.
4. april Henry Rinnan er tilbake i Verdal med stort mannskap for å gjennomføre rassia.
april Kjærastparet Marie Arentz og Bjørn Bjørnebo planlegg å flykte til Sverige. Ho har vore medlem av Sonderabteilung Lola, han er tidligare Abwehr-agent. Dei får kontakt med motstandsgruppa til Randi Ruø, som gjer avtale med den heimefrontleiaren som ho sjøl lit mest på, Henry Rinnan.
18. april Marie Arentz og Bjørn Bjørnebo blir plukka opp i bil av Henry Rinnan og kjørt til Jonsvannsveien 46. Her blir dei halde som fangar i ei veke.
19. april Om natta arrangerer Henry Rinnan ei «rettssak» der Bjørn Bjørnebo blir dømt til døden for forræderi.
26. april Marie Arentz, Bjørn Bjørnebo og motstandsmannen Dagfinn Frøyland blir likviderte i Jonsvannsveien 46. Lika blir parterte, lagt i kassar og senka i havet på utsida av Fosenhalvøya.
4. mai Wehrmacht kapitulerer i Danmark, Nordvest-Tyskland og Nederland.
7. mai Tysk kapitulasjon.
Om kvelden kjører fire bilar frå Jonsvannsveien 46 med bandemedlemmar og andre.
8. mai Klara Rinnan og dei tre ungane blir sette av hos familien til Henry Rinnan på Levanger. Resten av følgjet legg vegen opp gjennom Verdalen. I alt er det 26 personar som legg i veg til fots gjennom Helgådalsfjella.
10. mai Gisselet Magnus Caspersen (som tidligare er torturert i Jonsvannsveien 46) greier å stikke av og ta seg fram til folk.
11. mai Følgjet deler seg i mindre grupper som etter kvart blir funne av menn frå Heimefronten og norske politisoldatar.
12. mai Karl Dolmen og Ingeborg Schjevik blir drepne av ein handgranat under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Det er uvisst om det var eit uhell eller sjølmord.
14. mai Henry Rinnan, Gunlaug Dundas og fire andre blir tatt ved Flysetra.
15. mai Den siste gruppa blir tatt i Skjækerdalen, mellom desse gisselet Ingeborg Holm.
Neste: Etterkrigstid.

Notar

1) Karl Dolmen, Harry Hofstad og Per Bergeen var med under aksjonen i Lurøy i mai 1944.

2) Rinnan nemnte desse bandemedlemmane som aktive under rassiaen på Fosenhalvøya: Ivar Grande, Karl Dolmen, Finn Hoff, Joralf Borgan, Arne Syversen, Kåre Martinsen, Arne Aagren og kanskje Harry Hofstad og Harry Rønning.

3) Arrestert 4.6.1944: Kaare Paulsen.


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Aksjonsmenn
Anne-Marie Kleve
Arne Aagren
Arne Eldøen
Arne Syversen
Bjørn Bjørnebo
Dagfinn Frøyland
Etterkrigstid.
Finn Hoff
Gerd R
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Ingrid Bjørgum
Ivar Grande
Jonsvannsveien 46
Joralf Borgan
Karl Dolmen
Kitty Lorange
Klara Rinnan
Kristiansten festning
Kåre Martinsen
Marie Arentz
Morten Mortensen
Opposisjon
Per Bergeen
Randi Ruø
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Seehund
Selbu
Sigmund Hegdahl
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
Torvald Moe
Trond Kvaale
Vikna
Walter Gemmecke
XU
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Ivar Grande
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum


Henry Skjelstad
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ruth Rognes

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Henry Rinnan

Johannes Karlsen

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg

Harry Rønning
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad