Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen

Solveig Kleve

Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Per Wiik
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen

Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson

Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen


Harald Grøtte
Karl Dolmen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Birger Olsen
Karl Dolmen
Harald Grøtte


Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum

Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Trond Kvaale
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Per Wiik
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad

Solveig Kleve

Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad