Ole Rygh
Hans Egeberg

Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ruth Rognes

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad


Olga Marie Sørensen

Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Morten Mortensen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande

Olga Marie Sørensen


Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Ruth Rognes
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Egil Sivertsen

Hans Egeberg
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad