Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Martin Haugan
Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære
Kristian Randahl
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Rolf Rinnan


Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ingeborg SchjevikHans Egeberg
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Ivar Grande
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ivar Grande
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Hans EgebergIngeborg Schjevik
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm


Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren
Martin Haugan

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad