Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen

Harald Grøtte
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Aksel Mære

Johannes Karlsen

Solveig Kleve
Inga Lerfald
Martin Haugan
Gunlaug Dundas

Harry Rønning
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Per Bergeen

Arne Aagren
Ivar Grande
Per Wiik

Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande

Per Wiik
Ivar Grande
Arne Aagren

Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Harry Rønning

Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Inga Lerfald
Solveig Kleve

Johannes Karlsen

Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Harald Grøtte

Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad