Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Aksel Mære

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Kristian Randahl

Gisle Rinnan

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen

Solveig Kleve
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Solveig Kleve

Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Gisle Rinnan

Kristian Randahl
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Aksel Mære
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad