Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Johannes Karlsen

Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Per Bergeen
Ole Rygh
Ingebrigt Østness

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Per Wiik
Ivar Grande

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Ivar Grande
Per Wiik

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Per Bergeen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse

Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Ruth Rognes

Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad