Ole Rygh
Kitty Grande
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik


Henry Rinnan
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Martin Haugan

Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen

Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg

Inga Lerfald
Kristian Randahl
Per Wiik
Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad
Per Wiik
Kristian Randahl
Inga Lerfald

Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness

Martin Haugan
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Henry Rinnan


Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Kitty Grande
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad