Kristian Randahl
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes

Martin Haugan
Ivar Grande
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Per Wiik
Kitty Grande
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Ingrid Eldøen

Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen

Ingrid Eldøen

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kitty Grande
Per Wiik
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ivar Grande
Martin Haugan

Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad