Kristian Randahl
Trond Kvaale
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Martin Haugan
Ingebrigt Østness

Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan

Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen


Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad


Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas

Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik

Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Trond Kvaale
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad