Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Kitty Grande
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg

Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan

Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning

Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad

Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse

Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen

Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness

Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen

Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Kitty Grande
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad