Henry Rinnan
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud

Morten Mortensen
Solveig Kleve
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg

Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Per Wiik

Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen

Per Wiik

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Birger Olsen
Ragnhild Strøm

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen

Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Solveig Kleve
Morten Mortensen

Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad