Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus

Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale

Rolf Rinnan
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Harry Hofstad

Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Harry Rønning
Karl Dolmen

Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Harald Grøtte
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Harald Grøtte
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud

Karl Dolmen
Harry Rønning
Kristian Randahl
Svein Syvertsen

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik

Harry Hofstad
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Rolf Rinnan

Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Martin Haugan

Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad