Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Solveig Kleve
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Johannes Karlsen

Martin Haugan

Henry Rinnan

Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Per Wiik
Harry Rønning

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik

Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Bergeen
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Per Bergeen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad

Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Harry Rønning
Per Wiik
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus

Henry Rinnan

Martin Haugan

Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Solveig Kleve
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad