Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen

Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Harry Rønning
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus

Henry Skjelstad
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes

Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen

Solveig Kleve
Trond Kvaale

Per Bergeen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Per Bergeen

Trond Kvaale
Solveig Kleve

Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Ole Rygh

Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Henry Skjelstad

Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Martin Haugan
Harry Rønning
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande

Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad