Osvald Lyngstad
Martin Haugan

Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Johannes Karlsen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Arne Aagren
Ingrid Eldøen


Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Harry Rønning

Karl Dolmen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud

Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad

Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Karl Dolmen

Harry Rønning
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen


Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Johannes Karlsen

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse

Martin Haugan
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad