Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ole Rygh

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Ole Rygh
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad