Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Kitty Grande
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad

Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Solveig KleveRagnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald

Per Bergeen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Bergeen

Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen
Ragnhild StrømSolveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse

Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad