Kitty Grande

Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Ivar Grande
Gisle Rinnan

Ingvar Aalberg
Aksel Mære


Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Martin Haugan
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan

Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen

Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Martin Haugan
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse


Aksel Mære
Ingvar Aalberg

Gisle Rinnan
Ivar Grande
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Kitty Grande

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad