Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen

Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Aksel Mære
Ivar Grande

Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Henry Skjelstad

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Trond Kvaale

Kitty Grande
Hans Berg Svendsen

Svein Syvertsen

Per Wiik
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Per Wiik

Svein Syvertsen

Hans Berg Svendsen
Kitty Grande

Trond Kvaale
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Henry Skjelstad
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Ivar Grande
Aksel Mære
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan

Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad