Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Karl Dolmen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Olaus Salberg Hamrum

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm

Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Hans Egeberg
Aksel Mære
Harald Grøtte

Arne Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Harry Rønning


Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


SEEHUND

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik


Harry Rønning
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen

Harald Grøtte
Aksel Mære
Hans Egeberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson

Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Olaus Salberg Hamrum

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Karl Dolmen
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad