Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Harry Rønning
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Birger Olsen

Martin Haugan
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Morten Mortensen

Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen

Ingebrigt Østness


Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren

Aksel Mære

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


XU

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Aksel Mære

Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune


Ingebrigt Østness

Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen

Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ole Rygh
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Martin Haugan

Birger Olsen
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Harry Rønning
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad