Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte


Rolf Rinnan
Ole Rygh
Aksel Mære
Trond Kvaale

Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Henry Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Per Wiik
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


XU

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Per Wiik

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Henry Rinnan

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse

Trond Kvaale
Aksel Mære
Ole Rygh
Rolf Rinnan


Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ragnhild Strøm

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad