Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Ivar Grande


Kåre Martinsen
Martin Haugan

Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Kitty Grande
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Johannes Karlsen


Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune

Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Per Wiik

Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen


Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Kitty Grande

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad

Martin Haugan
Kåre Martinsen


Ivar Grande
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad