Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen

Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad

Birger Olsen
Rolf Rinnan
Harald Grøtte

Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Solveig Kleve

Aksel Mære
Martin Haugan

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande

Per Bergeen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Per Bergeen

Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Martin Haugan
Aksel Mære

Solveig Kleve
Harry Rønning
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl

Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Birger Olsen

Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen

Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad