Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kitty Grande
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Trond Kvaale


Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen

Per Bergeen
Birger Olsen
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas


Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Aksel Mære
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Aksel Mære
Arne Aagren
Ragnhild Strøm


Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Birger Olsen
Per Bergeen

Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg


Trond Kvaale
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Kitty Grande
Martin Haugan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad