Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Martin Haugan
Sigurd Rivrud

Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Henry Rinnan

Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Birger Olsen

Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Per Wiik


Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Per Bergeen


Per Wiik
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen

Birger Olsen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad

Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen

Henry Rinnan
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Egil Sivertsen

Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Inga Lerfald

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad