Kristian Randahl

Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Ivar Grande

Aksel Mære
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Solveig Kleve

Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Rinnan

Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik

Henry Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen

Solveig Kleve
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Aksel Mære

Ivar Grande
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen

Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad