Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve

Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm

Birger Olsen
Aksel Mære
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Inga Lerfald

Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Kitty Grande
Henry Skjelstad

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Hans Egeberg
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Hans Egeberg

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Henry Skjelstad
Kitty Grande
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen

Inga Lerfald

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Aksel Mære
Birger Olsen

Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan

Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad