Rolf Rinnan
Kitty Grande
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson

Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen

Per Wiik
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Gisle Rinnan

Henry Rinnan
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen

Inga Lerfald
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Inga Lerfald

Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Henry Rinnan

Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Per Wiik

Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad

Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Kitty Grande
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad