Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl


Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen


Inga Lerfald


Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Trond Kvaale
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Kitty Grande
Arne Aagren
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Arne Aagren
Kitty Grande

Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Trond Kvaale
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen


Inga Lerfald


Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan


Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad