Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh

Henry Rinnan
Solveig Kleve
Aksel Mære
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Karl Dolmen
Harald Grøtte

Harry Rønning

Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Ruth Rognes

Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen

Ruth Rognes

Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Harry Rønning

Harald Grøtte
Karl Dolmen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Henry Rinnan

Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad