Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Martin Haugan
Sigurd Rivrud

Rolf Sevaldsen

Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen

Ivar Grande
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Kitty Grande
Inga Lerfald


Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Birger Olsen
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Birger Olsen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad


Inga Lerfald
Kitty Grande
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Ivar Grande

Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen

Rolf Sevaldsen

Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad