Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Harry Rønning
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen

Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse


Aksel Mære
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness

Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ole Rygh

Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Aksel Mære


Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale

Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ivar Grande

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Harry Rønning
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad