Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Kitty Grande
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Harry Rønning

Ivar Grande

Arne Aagren
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Per Wiik
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse

Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen


Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan


Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad

Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Per Wiik
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Arne Aagren

Ivar Grande

Harry Rønning
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad