Kitty Grande

Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Per Wiik
Sigurd Rivrud

Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Aksel Mære


Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen

Ole Rygh
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ole Rygh

Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen


Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Kristian Randahl

Sigurd Rivrud
Per Wiik
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald

Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad