Harry Rønning
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Inga Lerfald


Kristian Randahl
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Per Bergeen

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Birger Olsen
Olga Marie Sørensen

Aksel Mære
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ivar Grande
Karl Dolmen
Harald Grøtte

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Harald Grøtte
Karl Dolmen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Aksel Mære

Olga Marie Sørensen
Birger Olsen

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Kristian Randahl


Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Harry Rønning

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad