Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Birger Olsen

Per Bergeen
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus

Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Aksel Mære

Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Sigurd Rivrud


Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Ruth Rognes


Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm

Aksel Mære
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Egil Sivertsen

Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Ole Rygh
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Per Bergeen

Birger Olsen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad