Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Arne Aagren
Rolf Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik

Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen

Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Kristian Randahl
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan

Martin Haugan
Harry Hofstad
Egil Sivertsen

Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh

Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Martin Haugan

Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande

Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes

Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Rinnan
Arne Aagren
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad