Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Henry Rinnan
Johannes Karlsen

Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale

Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Aksel Mære

Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Per Wiik
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Kitty Grande

Olga Marie Sørensen

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Olga Marie Sørensen

Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Per Wiik
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad

Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm

Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson

Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad