Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Per Wiik
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Kåre Martinsen

Martin Haugan

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse

Birger Olsen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik

Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Arne Eldøen

Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Arne Aagren

Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas

Arne Eldøen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad

Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Birger Olsen

Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Martin Haugan

Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Per Wiik
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad