Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Martin Haugan

Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan

Ivar Grande
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Harry Rønning
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Harry Rønning

Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Ivar Grande

Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen

Martin Haugan
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad