Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Harry Rønning
Aksel Mære
Hans Egeberg
Arne Aagren
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Harald Grøtte
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ivar Grande

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen


Per Bergeen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Per Bergeen


Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Ivar Grande
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Harald Grøtte
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Aagren
Hans Egeberg
Aksel Mære
Harry Rønning
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad