Ivar Grande
Kitty Grande
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse

Per Asbjørn Erstad

Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen

Morten Mortensen

Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud

Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas

Solveig Kleve
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Solveig Kleve

Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale

Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan

Morten Mortensen

Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Per Wiik

Per Asbjørn Erstad

Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Martin Haugan
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Kitty Grande
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad