Per Wiik
Karl Dolmen
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Aksel Mære
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Hans Egeberg
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Birger Olsen
Ingrid Eldøen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Kitty Grande

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Hans Egeberg

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Aksel Mære
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Karl Dolmen
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad