Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen

Kristian Randahl
Kitty Grande
Arne Aagren
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Birger Olsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Martin Haugan

Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Harald Grøtte

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Harald Grøtte
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Birger Olsen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Arne Aagren
Kitty Grande
Kristian Randahl

Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad