Kitty Grande
Henry Rinnan

Hans Egeberg
Kristian Randahl

Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Karl Dolmen

Arne Eldøen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik

Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad

Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Arne Eldøen

Karl Dolmen
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas

Kristian Randahl
Hans Egeberg

Henry Rinnan
Kitty Grande


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad