Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen

Aksel Mære

Per Asbjørn Erstad

Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas

Harry Rønning
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning

Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Inga Lerfald

Per Asbjørn Erstad

Aksel Mære

Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen

Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad