Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Kitty GrandeIngebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt ØstnessKitty Grande
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Arne Eldøen
Egil Sivertsen

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad