Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas

Hans Egeberg
Martin Haugan

Arne Aagren
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Birger Olsen
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Rolf Rinnan

Ole Rygh
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Kitty Grande
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kitty Grande
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Ole Rygh

Rolf Rinnan
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Arne Aagren

Martin Haugan
Hans Egeberg

Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad