Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus

Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Birger Olsen

Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande


Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Ole Rygh
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas

Dyre Wisløff Halse

Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Per Wiik
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Per Wiik
Per Bergeen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Kitty Grande

Dyre Wisløff Halse

Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Ole Rygh
Aksel Mære
Ingebrigt Østness


Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen

Birger Olsen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad