Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Ole Rygh
Kristian Randahl
Aksel Mære


Martin Haugan

Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen

Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Forhistoria
Frå mai 1915 til juni 1940

1915 14. mai blir Henry Oliver Rinnan fødd.
1931 Klara og Henry Rinnan møtest på ein dansefest i Verdal.
1933 Partiet Nasjonal Samling blir stifta.
1936 Klara og Henry Rinnan giftar seg. I september blir sonen fødd.
1940
9. april Tyskland invaderer Norge.
april-mai Henry Rinnan melder seg som frivillig på norsk side og blir stasjonert på Sandnesmoen i Snåsa. Her er han i hovudsak sjåfør. Styrken kjem aldri i kamp. 21. mai blir dei internerte av tyskarane. Rinnan rømmer etter kort tid. 1
Neste: V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.

Notar

1) Kjelder Snåsa: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972), Aage Georg Sivertsen: Rinnan - et nærbilde (1995), TV-serien Skyggespill (NRK 1996).


Lenker frå denne sida:

Henry Oliver Rinnan
Klara
Nasjonal Samling
V-mann 1, Lola. Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42.
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte

Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande

Martin Haugan


Aksel Mære
Kristian Randahl
Ole Rygh
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad