Aksel Mære


Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan

Kristian Randahl
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik

Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Kitty Grande

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Birger Olsen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg

Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ABWEHR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness

Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Birger Olsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Kitty Grande
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad

Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Kristian Randahl

Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Ole Rygh


Aksel Mære

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad