Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Martin Haugan
Arne Eldøen

Harry Hofstad

Ingrid Eldøen
Inga Lerfald

Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad

Harald Grøtte
Aksel Mære

Trond Kvaale
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ABWEHR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen

Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Trond Kvaale

Aksel Mære
Harald Grøtte

Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus

Inga Lerfald
Ingrid Eldøen

Harry Hofstad

Arne Eldøen
Martin Haugan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad