Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ivar Grande

Birger Olsen

Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Ole Rygh
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan

Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm

Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ABWEHR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen

Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad

Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Ole Rygh
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen

Birger Olsen

Ivar Grande
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad