Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg

Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Kitty Grande
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Aksel Mære
Kåre Martinsen

Kristian Randahl
Birger Olsen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad


Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ABWEHR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen


Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Henry Rinnan
Birger Olsen
Kristian Randahl

Kåre Martinsen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Kitty Grande
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes

Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad