Martin Haugan
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Per Bergeen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Rolf Sevaldsen

Solveig Kleve

Per Wiik
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ivar Grande
Arne Aagren
Karl Dolmen

Kitty Grande

Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ABWEHR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen

Kitty Grande

Karl Dolmen
Arne Aagren
Ivar Grande
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Per Wiik

Solveig Kleve

Rolf Sevaldsen

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Per Bergeen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad