Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen

Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan

Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald

Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen

Aksel Mære

Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Harry Rønning
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale

Ivar Grande
Hans Egeberg
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ABWEHR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Hans Egeberg
Ivar Grande

Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud

Aksel Mære

Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl

Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande

Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum

Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad