Hans Egeberg
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse


Sigurd Rivrud

Ivar Grande
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Birger Olsen
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Per Wiik


Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad

Arne Eldøen

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Martin Haugan
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ABWEHR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Arne Eldøen

Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Per Bergeen
Inga Lerfald
Egil Sivertsen


Per Wiik
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Birger Olsen
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande

Sigurd Rivrud


Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad