Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Harald Grøtte


Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Harry Rønning


Aksel Mære
Olga Marie Sørensen

Morten Mortensen
Kitty Grande
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ABWEHR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kitty Grande
Morten Mortensen

Olga Marie Sørensen
Aksel Mære


Harry Rønning
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik


Harald Grøtte
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad