Rolf Rinnan
Ivar Grande

Ingrid Eldøen

Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande

Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Harald Grøtte
Aksel Mære
Hans Egeberg
Ole Rygh
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Per Wiik

Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ABWEHR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm

Per Wiik

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Ole Rygh
Hans Egeberg
Aksel Mære
Harald Grøtte
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Arne Eldøen
Johannes Karlsen

Ingrid Eldøen

Ivar Grande
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad