Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen

Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen

Ivar Grande

Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Birger Olsen
Ole Rygh
Martin Haugan
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik


Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen


Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Karl Dolmen
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ABWEHR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Karl Dolmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg


Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm


Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ole Rygh
Birger Olsen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen

Ivar Grande

Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte

Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad