Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Martin Haugan
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Inga Lerfald

Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan

Birger Olsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande


Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Per Wiik
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Bergeen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Per Bergeen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Wiik
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale


Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Birger Olsen

Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kitty Grande
Sigurd Rivrud

Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Martin Haugan
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad