Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Per Wiik
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Harry Rønning
Morten Mortensen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen

Egil Sivertsen
Trond Kvaale

Inga Lerfald

Karin Dillner Olsson

Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Kitty Grande
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Kitty Grande
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg

Karin Dillner Olsson

Inga Lerfald

Trond Kvaale
Egil Sivertsen

Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Per Wiik
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad