Inga Lerfald
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Ivar Grande

Ruth Rognes

Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen

Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Aksel Mære

Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Karl Dolmen

Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Per Wiik

Arne Aagren
Per Bergeen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Per Bergeen
Arne Aagren

Per Wiik
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen

Karl Dolmen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad

Aksel Mære
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale

Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness

Ruth Rognes

Ivar Grande
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad