Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen

Rolf Rinnan
Kåre Martinsen

Per Bergeen
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte


Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Egil Sivertsen

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Egil Sivertsen
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Per Wiik
Ingeborg Schjevik


Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Per Bergeen

Kåre Martinsen
Rolf Rinnan

Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad