Svein Syvertsen
Kitty Grande


Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Kåre Martinsen


Arne Eldøen
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Martin Haugan
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad


Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson


Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Martin Haugan

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Arne Eldøen


Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen


Kitty Grande
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad