Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen

Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Henry Rinnan

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Trond Kvaale

Kåre Martinsen

Ivar Grande
Per Wiik
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Per Wiik
Ivar Grande

Kåre Martinsen

Trond Kvaale
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Henry Rinnan
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Birger Olsen

Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad