Martin Haugan
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Arne Eldøen


Per Wiik
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm


Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Aksel Mære
Harry Rønning
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Kitty Grande

Ivar Grande
Karl Dolmen
Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen
Karl Dolmen
Ivar Grande

Kitty Grande
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Harry Rønning
Aksel Mære
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan


Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Per Wiik


Arne Eldøen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad