Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad

Harry Hofstad
Arne Eldøen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm

Bjarne Jenshus

Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum


Rolf Rinnan
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Rolf Rinnan


Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Gisle Rinnan

Bjarne Jenshus

Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Arne Eldøen
Harry Hofstad

Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad