Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen

Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Kitty Grande
Martin Haugan
Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Hans Egeberg

Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ivar Grande


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Ivar Grande
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen

Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen
Martin Haugan
Kitty Grande
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad