Ivar Grande
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Inga Lerfald

Henry Skjelstad

Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Harry Rønning

Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Per Wiik
Rolf Rinnan
Per Bergeen

Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm

Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg

Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale

Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh

Per Bergeen
Rolf Rinnan
Per Wiik
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas

Harry Rønning
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Bjarne Jenshus

Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Arne Eldøen
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad