Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Harry Hofstad

Trond Kvaale
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Birger Olsen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Kitty Grande
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik


Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas

Svein Syvertsen
Ivar Grande
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Morten Mortensen

Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen

Morten Mortensen
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Ivar Grande
Svein Syvertsen

Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm


Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Kitty Grande
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Birger Olsen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Trond Kvaale

Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad