Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg

Martin Haugan

Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen

Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Aksel Mære

Henry Rinnan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Karl Dolmen
Per Bergeen
Kristian Randahl

Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Kristian Randahl
Per Bergeen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Henry Rinnan

Aksel Mære
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan

Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad

Martin Haugan

Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad