Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm

Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad

Arne Eldøen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Ivar Grande
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning

Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus

Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve

Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Ruth Rognes

Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Arne Eldøen

Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud

Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad