Aksel Mære

Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Rolf Rinnan

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen

Ruth Rognes

Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kristian Randahl
Harry Rønning
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen

Karl Dolmen
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Karl Dolmen

Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Harry Rønning
Kristian Randahl
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Johannes Karlsen

Ruth Rognes

Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Morten Mortensen

Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad