Ivar Grande
Inga Lerfald
Harry Hofstad


Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Harald Grøtte

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Solveig Kleve
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune

Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen

Harry Rønning
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen


Per Wiik
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Wiik


Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Harry Rønning

Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud

Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Solveig Kleve
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Harald Grøtte
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus


Harry Hofstad
Inga Lerfald
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad