Ingebrigt Østness
Solveig Kleve

Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh

Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Henry Skjelstad
Per Bergeen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Per Bergeen
Henry Skjelstad

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Harry Rønning
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen

Ole Rygh
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan

Solveig Kleve
Ingebrigt Østness

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad