Ruth Rognes
Hans Egeberg


Ole Rygh
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Per Wiik
Ivar Grande
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen

Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Harald Grøtte
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Karl Dolmen

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness

Gunlaug Dundas

Arne Aagren
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Arne Aagren

Gunlaug Dundas

Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Karl Dolmen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Birger Olsen

Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Ivar Grande
Per Wiik
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Ole Rygh


Hans Egeberg
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad