Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Aksel Mære

Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Per Bergeen

Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Harald Grøtte


Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Karl Dolmen

Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad

Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan

Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas

Karl Dolmen
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes


Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik

Per Bergeen
Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Bjarne Jenshus

Aksel Mære
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad