Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Harry Hofstad
Trond Kvaale

Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Martin Haugan

Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen

Kitty Grande
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen


Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte


Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Kitty Grande

Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Kristian Randahl
Kåre Martinsen

Martin Haugan
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad

Trond Kvaale
Harry Hofstad
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Inga Lerfald
Gisle Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad