Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik

Gisle Rinnan
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Karl Dolmen

Birger Olsen

Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen

Hans Egeberg

Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Hans Egeberg

Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud

Birger Olsen

Karl Dolmen
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Gisle Rinnan

Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Svein Syvertsen

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad