Egil Sivertsen
Birger Olsen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Per Bergeen

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Arne Aagren
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Per Wiik
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Harald Grøtte

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande

Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande

Ingebrigt Østness

Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Per Wiik

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Arne Aagren
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Per Bergeen

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Birger Olsen
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad