Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Birger Olsen

Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Ole Rygh
Kitty Grande
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad

Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Harry Rønning

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Hans Egeberg

Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen

Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Harry Rønning

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm

Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Kitty Grande
Ole Rygh
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen

Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad