Per Asbjørn Erstad


Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Per Wiik

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Svein Syvertsen

Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse

Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Per Wiik
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen


Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad