Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus

Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Per Wiik

Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik

Aksel Mære
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen

Arne Aagren
Hans Egeberg
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Harry Rønning
Harry Hofstad
Ivar Grande
Ole Rygh
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Per Bergeen


Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness


Per Bergeen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ivar Grande
Harry Hofstad
Harry Rønning
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Hans Egeberg
Arne Aagren

Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Aksel Mære

Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm

Per Wiik
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad

Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad