Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Henry Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse

Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Per Wiik
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Karl Dolmen

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Per Wiik
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik

Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad

Henry Rinnan
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad