Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad

Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Birger Olsen

Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ivar Grande
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Aksel Mære
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kitty Grande
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Kitty Grande
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Aksel Mære
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ivar Grande
Martin Haugan
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen

Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Johannes Karlsen

Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Kristian Randahl

Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad