Morten Mortensen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Kitty Grande
Per Wiik
Ivar Grande
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Kristian Randahl

Birger Olsen
Johannes Karlsen

Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Arne Aagren

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Aksel Mære

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Aksel Mære

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Arne Aagren
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan

Johannes Karlsen
Birger Olsen

Kristian Randahl
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Ivar Grande
Per Wiik
Kitty Grande
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad