Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Harry Rønning
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Per Bergeen

Morten Mortensen
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Ragnhild Strøm

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen


Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Gunlaug Dundas


Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Morten Mortensen

Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Harry Rønning
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad