Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Kitty Grande
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Per Wiik
Ole Rygh
Arne Aagren
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen

Ivar Grande

Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte

Ivar Grande

Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Arne Aagren
Ole Rygh
Per Wiik
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Karl Dolmen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad