Harry Rønning
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad

Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Arne Eldøen

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harald Grøtte
Ole Rygh

Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen

Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Per Wiik
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Wiik

Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan

Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Henry Skjelstad

Ole Rygh
Harald Grøtte
Martin Haugan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Arne Eldøen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen

Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad