Kitty Grande
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad

Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Ivar Grande

Per Wiik

Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Hans Egeberg

Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen

Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune

Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Arne Eldøen

Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen

Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen

Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl

Per Wiik

Ivar Grande
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan

Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad