Henry Rinnan
Arne Aagren

Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Kitty Grande
Harald Grøtte
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Sigurd Rivrud

Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen

Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen


Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas


Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen

Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Hofstad

Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus

Arne Aagren
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad