Johannes Karlsen
Per Wiik
Aksel Mære
Harry Rønning
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan

Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Ruth Rognes


Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus


Ruth Rognes
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas

Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Aksel Mære
Per Wiik
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad