Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness

Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Aksel Mære
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen

Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Solveig Kleve

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik


Arne Aagren
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Arne Aagren


Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen

Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Henry Skjelstad

Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad