Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Per Wiik
Henry Skjelstad

Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad

Rolf Rinnan
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Birger Olsen
Ole Rygh
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen


Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale


Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Martin Haugan
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Ole Rygh
Birger Olsen

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Rolf Rinnan

Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad

Henry Skjelstad
Per Wiik
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad