Martin Haugan
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Birger Olsen
Harald Grøtte

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande

Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Ragnhild Strøm

Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh

Ragnhild Strøm
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse

Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Harald Grøtte
Birger Olsen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad