Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Per Wiik

Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Morten Mortensen

Aksel Mære
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande

Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Henry Skjelstad
Per Bergeen
Trond Kvaale
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Trond Kvaale
Per Bergeen
Henry Skjelstad

Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse

Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Aksel Mære

Morten Mortensen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Ragnhild Strøm

Per Wiik

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad