Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas

Kåre Martinsen

Ole Rygh
Trond KvaaleIngeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl

Morten Mortensen

Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Harry Rønning
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Per Bergeen
Harald Grøtte
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Harald Grøtte
Per Bergeen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Harry Rønning
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Morten Mortensen

Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Ingeborg SchjevikTrond Kvaale
Ole Rygh

Kåre Martinsen

Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad