Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Kitty Grande
Henry Rinnan
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas

Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Inga Lerfald

Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Harald Grøtte
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Johannes Karlsen

Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Rolf Rinnan

Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen

Rolf Rinnan
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen

Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Harald Grøtte

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande

Inga Lerfald
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes

Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Henry Rinnan
Kitty Grande
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad