Arne Eldøen
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Birger Olsen
Rolf Sevaldsen

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Ivar Grande
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Per Wiik
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Per Wiik
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Ivar Grande

Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Rolf Sevaldsen
Birger Olsen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad