Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Arne Eldøen

Ingvar Aalberg

Inga Lerfald

Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Ole Rygh
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Per Wiik
Kitty Grande
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes

Harry Rønning
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Harry Rønning

Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Kitty Grande
Per Wiik
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ole Rygh
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen

Inga Lerfald

Ingvar Aalberg

Arne Eldøen
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad