Kitty Grande
Per Bergeen
Harry Hofstad

Birger Olsen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik

Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness

Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Solveig Kleve
Per Wiik
Ivar Grande
Aksel Mære

Arne Aagren
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen

Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg

Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas

Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ole Rygh

Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Arne Aagren

Aksel Mære
Ivar Grande
Per Wiik
Solveig Kleve
Martin Haugan
Bjarne Jenshus

Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Harry Rønning
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen

Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Birger Olsen

Harry Hofstad
Per Bergeen
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad