Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Arne Aagren
Karl Dolmen


Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes

Ragnhild Strøm
Harry Rønning

Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Kitty Grande
Per Bergeen
Svein Syvertsen


Per Wiik
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Per Wiik


Svein Syvertsen
Per Bergeen
Kitty Grande

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik

Harry Rønning
Ragnhild Strøm

Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad


Karl Dolmen
Arne Aagren
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad