Harry Rønning
Harald Grøtte
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Birger Olsen


Henry Rinnan
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve

Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Henry Rinnan


Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad