Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Birger Olsen

Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ole Rygh

Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande

Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen

Karl Dolmen
Per Bergeen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Per Bergeen
Karl Dolmen

Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg

Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum

Ole Rygh
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune

Birger Olsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad