Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan


Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen

Ole Rygh
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale

Karl Dolmen
Martin Haugan
Svein Syvertsen

Hans Egeberg
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Hans Egeberg

Svein Syvertsen
Martin Haugan
Karl Dolmen

Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Ole Rygh

Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen


Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad