Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald

Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Arne Aagren
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning

Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ole Rygh
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Johannes Karlsen

Henry Skjelstad


Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen


Henry Skjelstad

Johannes Karlsen
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Ole Rygh
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Gisle Rinnan

Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Arne Aagren
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte

Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad