Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm

Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Harry Rønning
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Ruth Rognes

Arne Eldøen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Ingrid Eldøen

Ivar Grande
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad
Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik
Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Ivar Grande

Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen

Ruth Rognes
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad

Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad