Svein Syvertsen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus


Gunlaug Dundas

Arne Aagren

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Rolf Rinnan

Martin Haugan
Birger Olsen
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Per Wiik
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Per Wiik

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Martin Haugan

Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Arne Aagren

Gunlaug Dundas


Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad