Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Arne Eldøen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm

Ingebrigt Østness
Ruth Rognes

Morten Mortensen
Aksel Mære
Kitty Grande
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Henry Skjelstad

Per Bergeen
Ivar Grande

Gunlaug Dundas

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Gunlaug Dundas

Ivar Grande
Per Bergeen

Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Kitty Grande
Aksel Mære
Morten Mortensen

Ruth Rognes
Ingebrigt Østness

Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Arne Eldøen

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad