Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse

Ivar Grande
Svein Syvertsen

Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness

Ole Rygh
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Ruth Rognes

Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Martin Haugan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen

Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen

Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Martin Haugan
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen

Ruth Rognes
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ole Rygh

Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Kitty Grande
Ingrid Eldøen

Svein Syvertsen
Ivar Grande

Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad