Kitty Grande

Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen

Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum

Sigurd Rivrud

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Ivar Grande

Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Aksel Mære

Birger Olsen
Ruth Rognes
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Karl Dolmen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Karl Dolmen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Ruth Rognes
Birger Olsen

Aksel Mære
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson

Ivar Grande
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Sigurd Rivrud

Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen

Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan

Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad