Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson

Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik

Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Martin Haugan

Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Ole Rygh
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas

Kitty Grande
Birger Olsen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg

Aksel Mære

Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Aksel Mære

Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Birger Olsen
Kitty Grande

Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harald Grøtte

Martin Haugan
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen

Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad