Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen

Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Svein Syvertsen

Harry Hofstad
Martin Haugan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Ole Rygh
Trond Kvaale

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Morten Mortensen

Birger Olsen

Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan

Birger Olsen

Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Trond Kvaale
Ole Rygh
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Martin Haugan
Harry Hofstad

Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad