Morten Mortensen

Ruth Rognes
Ole Rygh
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Arne Aagren
Hans Egeberg
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Bjarne Jenshus


Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik


Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse

Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Ole Rygh
Ruth Rognes

Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad