Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Ole Rygh

Kitty Grande
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Per Wiik
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Ragnhild Strøm
Ivar Grande

Trond Kvaale
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen

Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan

Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Trond Kvaale

Ivar Grande
Ragnhild Strøm

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Per Wiik
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Kitty Grande

Ole Rygh
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad