Rolf Rinnan

Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande

Birger Olsen

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte

Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Inga Lerfald

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Inga Lerfald
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Martin Haugan

Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Birger Olsen

Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad

Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad