Harry Rønning
Birger Olsen
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Harald Grøtte

Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Arne Aagren
Henry Rinnan
Aksel Mære

Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Gisle Rinnan

Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Kristian Randahl

Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg

Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen

Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson

Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen

Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad

Aksel Mære
Henry Rinnan
Arne Aagren
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ivar Grande
Gunlaug Dundas

Harald Grøtte
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Birger Olsen
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad