Inga Lerfald

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Martin Haugan

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Ole Rygh
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Trond Kvaale

Harry Hofstad
Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Arne Eldøen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen

Ruth Rognes
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Hans Egeberg

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Hans Egeberg
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Harry Rønning
Solveig Kleve
Ruth Rognes

Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Arne Eldøen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande
Harry Hofstad

Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Ole Rygh

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Martin Haugan
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad