Karl Dolmen
Arne Eldøen
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Ole Rygh

Hans Berg Svendsen

Kitty Grande
Harald Grøtte

Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud

Aksel Mære
Inga Lerfald
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


V-mann 1, Lola
Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42

1940
24. juni Henry Rinnan er i selskap hos bilforhandlar Ernst Parow som han har arbeidd for. Her møter han Gestapo-sjefen Gerhard Stübs. 1
27. juni Rinnan blir verva som Gestapo-agent av Stübs og får agentnummeret 1 og dekknamnet Lola. Den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst har hovudkvarteret sitt i Hotel Phoenix ved torget. Her får «V-mann 1» eit rom der han bur når han er i Trondheim. Etter ei tid flyttar han over Munkegata til ein hybel i murgården kalla «Munken». 2
1. juni Den eldste dottera til Klara og Henry Rinnan blir fødd. Frå før hadde dei ein son fødd i 1936.
hausten På veg gjennom Sparbu møter Rinnan Aksel Mære som han så vidt kjenner frå før. Mære blir informant.
25. september Alle andre parti enn Nasjonal Samling blir forbode.
1941
august Henry Rinnan flyttar inn i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara og dei to ungane.
okt.-nov. Mellom femti og seksti personar blir arresterte etter at Rinnan under dekknamnet «Fiskvik» har infiltrert ei venstreorientert motstandsgruppe i det tyskarane kalla «den første kommunistsaka». 3
hausten Motstandsrørsla gjer tre forsøk på å likvidere Rinnan.
desember Den regionale SD-sjefen Gerhard Flesch gir Henry Rinnan i oppgåve å infiltrere flyktningtrafikken på Sunnmøre. Rinnan engasjerer den første agenten sin, Johannes H., men han vervar seg til frontteneste i mellomjula. 4
Neste: Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.

Notar

1) Kjelde for datoane 24. og 27. juni er Henry Rinnan sjøl (Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? 1972 s. 48 ff; Adresseavisen 5.6.1945).

2) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til gestapooffiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Henry Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.

3) Meir informasjon på nettsidene til NKP Midt-Norge.

4) I eit manuskript gjengitt i boka Rinnans testamente (Flyum/Slettebakk Wangen 2007) hevda Rinnan at det var Heinrich Fehlis, sjefen for Sipo og SD i Norge, som gav ordre om at han skulle engasjere seg i Ålesund. I andre kjelder er det ikkje grunnlag for denne påstanden.


Lenker frå denne sida:

«den første kommunistsaka»
Aksel Mære
Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.
Henry Rinnan
Hotel Phoenix
Johannes H
Landstads vei 1
NKP Midt-Norge
Nasjonal Samling
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Inga Lerfald
Aksel Mære

Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Gunlaug Dundas

Harald Grøtte
Kitty Grande

Hans Berg Svendsen

Ole Rygh
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Arne Eldøen
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad