Henry Rinnan

Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen

Ingrid Eldøen
Ole Rygh

Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen


Aksel Mære
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Birger Olsen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen


Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Hans Egeberg
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


V-mann 1, Lola
Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42

1940
24. juni Henry Rinnan er i selskap hos bilforhandlar Ernst Parow som han har arbeidd for. Her møter han Gestapo-sjefen Gerhard Stübs. 1
27. juni Rinnan blir verva som Gestapo-agent av Stübs og får agentnummeret 1 og dekknamnet Lola. Den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst har hovudkvarteret sitt i Hotel Phoenix ved torget. Her får «V-mann 1» eit rom der han bur når han er i Trondheim. Etter ei tid flyttar han over Munkegata til ein hybel i murgården kalla «Munken». 2
1. juni Den eldste dottera til Klara og Henry Rinnan blir fødd. Frå før hadde dei ein son fødd i 1936.
hausten På veg gjennom Sparbu møter Rinnan Aksel Mære som han så vidt kjenner frå før. Mære blir informant.
25. september Alle andre parti enn Nasjonal Samling blir forbode.
1941
august Henry Rinnan flyttar inn i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara og dei to ungane.
okt.-nov. Mellom femti og seksti personar blir arresterte etter at Rinnan under dekknamnet «Fiskvik» har infiltrert ei venstreorientert motstandsgruppe i det tyskarane kalla «den første kommunistsaka». 3
hausten Motstandsrørsla gjer tre forsøk på å likvidere Rinnan.
desember Den regionale SD-sjefen Gerhard Flesch gir Henry Rinnan i oppgåve å infiltrere flyktningtrafikken på Sunnmøre. Rinnan engasjerer den første agenten sin, Johannes H., men han vervar seg til frontteneste i mellomjula. 4
Neste: Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.

Notar

1) Kjelde for datoane 24. og 27. juni er Henry Rinnan sjøl (Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? 1972 s. 48 ff; Adresseavisen 5.6.1945).

2) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til gestapooffiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Henry Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.

3) Meir informasjon på nettsidene til NKP Midt-Norge.

4) I eit manuskript gjengitt i boka Rinnans testamente (Flyum/Slettebakk Wangen 2007) hevda Rinnan at det var Heinrich Fehlis, sjefen for Sipo og SD i Norge, som gav ordre om at han skulle engasjere seg i Ålesund. I andre kjelder er det ikkje grunnlag for denne påstanden.


Lenker frå denne sida:

«den første kommunistsaka»
Aksel Mære
Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.
Henry Rinnan
Hotel Phoenix
Johannes H
Landstads vei 1
NKP Midt-Norge
Nasjonal Samling
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Hans Egeberg
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen


Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Kitty Grande
Birger Olsen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Aksel Mære


Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas

Ole Rygh
Ingrid Eldøen

Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl

Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad