Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Kitty Grande

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Martin Haugan
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus

Arne Eldøen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh

Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Trond Kvaale

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


V-mann 1, Lola
Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42

1940
24. juni Henry Rinnan er i selskap hos bilforhandlar Ernst Parow som han har arbeidd for. Her møter han Gestapo-sjefen Gerhard Stübs. 1
27. juni Rinnan blir verva som Gestapo-agent av Stübs og får agentnummeret 1 og dekknamnet Lola. Den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst har hovudkvarteret sitt i Hotel Phoenix ved torget. Her får «V-mann 1» eit rom der han bur når han er i Trondheim. Etter ei tid flyttar han over Munkegata til ein hybel i murgården kalla «Munken». 2
1. juni Den eldste dottera til Klara og Henry Rinnan blir fødd. Frå før hadde dei ein son fødd i 1936.
hausten På veg gjennom Sparbu møter Rinnan Aksel Mære som han så vidt kjenner frå før. Mære blir informant.
25. september Alle andre parti enn Nasjonal Samling blir forbode.
1941
august Henry Rinnan flyttar inn i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara og dei to ungane.
okt.-nov. Mellom femti og seksti personar blir arresterte etter at Rinnan under dekknamnet «Fiskvik» har infiltrert ei venstreorientert motstandsgruppe i det tyskarane kalla «den første kommunistsaka». 3
hausten Motstandsrørsla gjer tre forsøk på å likvidere Rinnan.
desember Den regionale SD-sjefen Gerhard Flesch gir Henry Rinnan i oppgåve å infiltrere flyktningtrafikken på Sunnmøre. Rinnan engasjerer den første agenten sin, Johannes H., men han vervar seg til frontteneste i mellomjula. 4
Neste: Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.

Notar

1) Kjelde for datoane 24. og 27. juni er Henry Rinnan sjøl (Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? 1972 s. 48 ff; Adresseavisen 5.6.1945).

2) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til gestapooffiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Henry Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.

3) Meir informasjon på nettsidene til NKP Midt-Norge.

4) I eit manuskript gjengitt i boka Rinnans testamente (Flyum/Slettebakk Wangen 2007) hevda Rinnan at det var Heinrich Fehlis, sjefen for Sipo og SD i Norge, som gav ordre om at han skulle engasjere seg i Ålesund. I andre kjelder er det ikkje grunnlag for denne påstanden.


Lenker frå denne sida:

«den første kommunistsaka»
Aksel Mære
Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.
Henry Rinnan
Hotel Phoenix
Johannes H
Landstads vei 1
NKP Midt-Norge
Nasjonal Samling
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Trond Kvaale
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen

Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Eldøen

Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Martin Haugan
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Kitty Grande
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad