Ivar Grande
Aksel Mære
Harry Hofstad

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik

Henry Rinnan
Harald Grøtte
Ole Rygh

Harry Rønning
Inga Lerfald
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan

Kitty Grande
Morten Mortensen
Svein Syvertsen

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Martin Haugan
Arne Eldøen

Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen

Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


V-mann 1, Lola
Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42

1940
24. juni Henry Rinnan er i selskap hos bilforhandlar Ernst Parow som han har arbeidd for. Her møter han Gestapo-sjefen Gerhard Stübs. 1
27. juni Rinnan blir verva som Gestapo-agent av Stübs og får agentnummeret 1 og dekknamnet Lola. Den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst har hovudkvarteret sitt i Hotel Phoenix ved torget. Her får «V-mann 1» eit rom der han bur når han er i Trondheim. Etter ei tid flyttar han over Munkegata til ein hybel i murgården kalla «Munken». 2
1. juni Den eldste dottera til Klara og Henry Rinnan blir fødd. Frå før hadde dei ein son fødd i 1936.
hausten På veg gjennom Sparbu møter Rinnan Aksel Mære som han så vidt kjenner frå før. Mære blir informant.
25. september Alle andre parti enn Nasjonal Samling blir forbode.
1941
august Henry Rinnan flyttar inn i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara og dei to ungane.
okt.-nov. Mellom femti og seksti personar blir arresterte etter at Rinnan under dekknamnet «Fiskvik» har infiltrert ei venstreorientert motstandsgruppe i det tyskarane kalla «den første kommunistsaka». 3
hausten Motstandsrørsla gjer tre forsøk på å likvidere Rinnan.
desember Den regionale SD-sjefen Gerhard Flesch gir Henry Rinnan i oppgåve å infiltrere flyktningtrafikken på Sunnmøre. Rinnan engasjerer den første agenten sin, Johannes H., men han vervar seg til frontteneste i mellomjula. 4
Neste: Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.

Notar

1) Kjelde for datoane 24. og 27. juni er Henry Rinnan sjøl (Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? 1972 s. 48 ff; Adresseavisen 5.6.1945).

2) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til gestapooffiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Henry Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.

3) Meir informasjon på nettsidene til NKP Midt-Norge.

4) I eit manuskript gjengitt i boka Rinnans testamente (Flyum/Slettebakk Wangen 2007) hevda Rinnan at det var Heinrich Fehlis, sjefen for Sipo og SD i Norge, som gav ordre om at han skulle engasjere seg i Ålesund. I andre kjelder er det ikkje grunnlag for denne påstanden.


Lenker frå denne sida:

«den første kommunistsaka»
Aksel Mære
Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.
Henry Rinnan
Hotel Phoenix
Johannes H
Landstads vei 1
NKP Midt-Norge
Nasjonal Samling
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud

Arne Eldøen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Kitty Grande

Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Inga Lerfald
Harry Rønning

Ole Rygh
Harald Grøtte
Henry Rinnan

Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Harry Hofstad
Aksel Mære
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad