Inga Lerfald
Rolf Rinnan

Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen

Ruth Rognes

Birger Olsen
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen

Martin Haugan
Karl Dolmen
Egil Sivertsen

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


V-mann 1, Lola
Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42

1940
24. juni Henry Rinnan er i selskap hos bilforhandlar Ernst Parow som han har arbeidd for. Her møter han Gestapo-sjefen Gerhard Stübs. 1
27. juni Rinnan blir verva som Gestapo-agent av Stübs og får agentnummeret 1 og dekknamnet Lola. Den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst har hovudkvarteret sitt i Hotel Phoenix ved torget. Her får «V-mann 1» eit rom der han bur når han er i Trondheim. Etter ei tid flyttar han over Munkegata til ein hybel i murgården kalla «Munken». 2
1. juni Den eldste dottera til Klara og Henry Rinnan blir fødd. Frå før hadde dei ein son fødd i 1936.
hausten På veg gjennom Sparbu møter Rinnan Aksel Mære som han så vidt kjenner frå før. Mære blir informant.
25. september Alle andre parti enn Nasjonal Samling blir forbode.
1941
august Henry Rinnan flyttar inn i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara og dei to ungane.
okt.-nov. Mellom femti og seksti personar blir arresterte etter at Rinnan under dekknamnet «Fiskvik» har infiltrert ei venstreorientert motstandsgruppe i det tyskarane kalla «den første kommunistsaka». 3
hausten Motstandsrørsla gjer tre forsøk på å likvidere Rinnan.
desember Den regionale SD-sjefen Gerhard Flesch gir Henry Rinnan i oppgåve å infiltrere flyktningtrafikken på Sunnmøre. Rinnan engasjerer den første agenten sin, Johannes H., men han vervar seg til frontteneste i mellomjula. 4
Neste: Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.

Notar

1) Kjelde for datoane 24. og 27. juni er Henry Rinnan sjøl (Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? 1972 s. 48 ff; Adresseavisen 5.6.1945).

2) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til gestapooffiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Henry Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.

3) Meir informasjon på nettsidene til NKP Midt-Norge.

4) I eit manuskript gjengitt i boka Rinnans testamente (Flyum/Slettebakk Wangen 2007) hevda Rinnan at det var Heinrich Fehlis, sjefen for Sipo og SD i Norge, som gav ordre om at han skulle engasjere seg i Ålesund. I andre kjelder er det ikkje grunnlag for denne påstanden.


Lenker frå denne sida:

«den første kommunistsaka»
Aksel Mære
Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.
Henry Rinnan
Hotel Phoenix
Johannes H
Landstads vei 1
NKP Midt-Norge
Nasjonal Samling
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Martin Haugan

Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Birger Olsen

Ruth Rognes

Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness

Rolf Rinnan
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad