Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Ivar Grande

Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Aksel Mære

Arne Eldøen


Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes


Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Kitty Grande

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


V-mann 1, Lola
Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42

1940
24. juni Henry Rinnan er i selskap hos bilforhandlar Ernst Parow som han har arbeidd for. Her møter han Gestapo-sjefen Gerhard Stübs. 1
27. juni Rinnan blir verva som Gestapo-agent av Stübs og får agentnummeret 1 og dekknamnet Lola. Den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst har hovudkvarteret sitt i Hotel Phoenix ved torget. Her får «V-mann 1» eit rom der han bur når han er i Trondheim. Etter ei tid flyttar han over Munkegata til ein hybel i murgården kalla «Munken». 2
1. juni Den eldste dottera til Klara og Henry Rinnan blir fødd. Frå før hadde dei ein son fødd i 1936.
hausten På veg gjennom Sparbu møter Rinnan Aksel Mære som han så vidt kjenner frå før. Mære blir informant.
25. september Alle andre parti enn Nasjonal Samling blir forbode.
1941
august Henry Rinnan flyttar inn i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara og dei to ungane.
okt.-nov. Mellom femti og seksti personar blir arresterte etter at Rinnan under dekknamnet «Fiskvik» har infiltrert ei venstreorientert motstandsgruppe i det tyskarane kalla «den første kommunistsaka». 3
hausten Motstandsrørsla gjer tre forsøk på å likvidere Rinnan.
desember Den regionale SD-sjefen Gerhard Flesch gir Henry Rinnan i oppgåve å infiltrere flyktningtrafikken på Sunnmøre. Rinnan engasjerer den første agenten sin, Johannes H., men han vervar seg til frontteneste i mellomjula. 4
Neste: Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.

Notar

1) Kjelde for datoane 24. og 27. juni er Henry Rinnan sjøl (Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? 1972 s. 48 ff; Adresseavisen 5.6.1945).

2) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til gestapooffiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Henry Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.

3) Meir informasjon på nettsidene til NKP Midt-Norge.

4) I eit manuskript gjengitt i boka Rinnans testamente (Flyum/Slettebakk Wangen 2007) hevda Rinnan at det var Heinrich Fehlis, sjefen for Sipo og SD i Norge, som gav ordre om at han skulle engasjere seg i Ålesund. I andre kjelder er det ikkje grunnlag for denne påstanden.


Lenker frå denne sida:

«den første kommunistsaka»
Aksel Mære
Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.
Henry Rinnan
Hotel Phoenix
Johannes H
Landstads vei 1
NKP Midt-Norge
Nasjonal Samling
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Kitty Grande
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Ole Rygh


Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen


Arne Eldøen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen

Ivar Grande
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad