Rolf Rinnan


Solveig Kleve
Ole Rygh
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen

Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ruth Rognes

Rolf Sevaldsen

Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Arne Aagren
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


V-mann 1, Lola
Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42

1940
24. juni Henry Rinnan er i selskap hos bilforhandlar Ernst Parow som han har arbeidd for. Her møter han Gestapo-sjefen Gerhard Stübs. 1
27. juni Rinnan blir verva som Gestapo-agent av Stübs og får agentnummeret 1 og dekknamnet Lola. Den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst har hovudkvarteret sitt i Hotel Phoenix ved torget. Her får «V-mann 1» eit rom der han bur når han er i Trondheim. Etter ei tid flyttar han over Munkegata til ein hybel i murgården kalla «Munken». 2
1. juni Den eldste dottera til Klara og Henry Rinnan blir fødd. Frå før hadde dei ein son fødd i 1936.
hausten På veg gjennom Sparbu møter Rinnan Aksel Mære som han så vidt kjenner frå før. Mære blir informant.
25. september Alle andre parti enn Nasjonal Samling blir forbode.
1941
august Henry Rinnan flyttar inn i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara og dei to ungane.
okt.-nov. Mellom femti og seksti personar blir arresterte etter at Rinnan under dekknamnet «Fiskvik» har infiltrert ei venstreorientert motstandsgruppe i det tyskarane kalla «den første kommunistsaka». 3
hausten Motstandsrørsla gjer tre forsøk på å likvidere Rinnan.
desember Den regionale SD-sjefen Gerhard Flesch gir Henry Rinnan i oppgåve å infiltrere flyktningtrafikken på Sunnmøre. Rinnan engasjerer den første agenten sin, Johannes H., men han vervar seg til frontteneste i mellomjula. 4
Neste: Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.

Notar

1) Kjelde for datoane 24. og 27. juni er Henry Rinnan sjøl (Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? 1972 s. 48 ff; Adresseavisen 5.6.1945).

2) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til gestapooffiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Henry Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.

3) Meir informasjon på nettsidene til NKP Midt-Norge.

4) I eit manuskript gjengitt i boka Rinnans testamente (Flyum/Slettebakk Wangen 2007) hevda Rinnan at det var Heinrich Fehlis, sjefen for Sipo og SD i Norge, som gav ordre om at han skulle engasjere seg i Ålesund. I andre kjelder er det ikkje grunnlag for denne påstanden.


Lenker frå denne sida:

«den første kommunistsaka»
Aksel Mære
Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.
Henry Rinnan
Hotel Phoenix
Johannes H
Landstads vei 1
NKP Midt-Norge
Nasjonal Samling
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen

Rolf Sevaldsen

Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Martin Haugan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad

Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ole Rygh
Solveig Kleve


Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad