Ingebrigt Østness

Kitty Grande
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen


Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Per Wiik

Arne Aagren
Karl Dolmen
Aksel Mære
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad

Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


V-mann 1, Lola
Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42

1940
24. juni Henry Rinnan er i selskap hos bilforhandlar Ernst Parow som han har arbeidd for. Her møter han Gestapo-sjefen Gerhard Stübs. 1
27. juni Rinnan blir verva som Gestapo-agent av Stübs og får agentnummeret 1 og dekknamnet Lola. Den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst har hovudkvarteret sitt i Hotel Phoenix ved torget. Her får «V-mann 1» eit rom der han bur når han er i Trondheim. Etter ei tid flyttar han over Munkegata til ein hybel i murgården kalla «Munken». 2
1. juni Den eldste dottera til Klara og Henry Rinnan blir fødd. Frå før hadde dei ein son fødd i 1936.
hausten På veg gjennom Sparbu møter Rinnan Aksel Mære som han så vidt kjenner frå før. Mære blir informant.
25. september Alle andre parti enn Nasjonal Samling blir forbode.
1941
august Henry Rinnan flyttar inn i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara og dei to ungane.
okt.-nov. Mellom femti og seksti personar blir arresterte etter at Rinnan under dekknamnet «Fiskvik» har infiltrert ei venstreorientert motstandsgruppe i det tyskarane kalla «den første kommunistsaka». 3
hausten Motstandsrørsla gjer tre forsøk på å likvidere Rinnan.
desember Den regionale SD-sjefen Gerhard Flesch gir Henry Rinnan i oppgåve å infiltrere flyktningtrafikken på Sunnmøre. Rinnan engasjerer den første agenten sin, Johannes H., men han vervar seg til frontteneste i mellomjula. 4
Neste: Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.

Notar

1) Kjelde for datoane 24. og 27. juni er Henry Rinnan sjøl (Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? 1972 s. 48 ff; Adresseavisen 5.6.1945).

2) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til gestapooffiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Henry Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.

3) Meir informasjon på nettsidene til NKP Midt-Norge.

4) I eit manuskript gjengitt i boka Rinnans testamente (Flyum/Slettebakk Wangen 2007) hevda Rinnan at det var Heinrich Fehlis, sjefen for Sipo og SD i Norge, som gav ordre om at han skulle engasjere seg i Ålesund. I andre kjelder er det ikkje grunnlag for denne påstanden.


Lenker frå denne sida:

«den første kommunistsaka»
Aksel Mære
Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.
Henry Rinnan
Hotel Phoenix
Johannes H
Landstads vei 1
NKP Midt-Norge
Nasjonal Samling
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen

Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Aksel Mære
Karl Dolmen
Arne Aagren

Per Wiik
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad


Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Kitty Grande

Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad