Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Per Bergeen

Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune

Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Kitty Grande
Arne Aagren
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Osvald Lyngstad

Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen

Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


V-mann 1, Lola
Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42

1940
24. juni Henry Rinnan er i selskap hos bilforhandlar Ernst Parow som han har arbeidd for. Her møter han Gestapo-sjefen Gerhard Stübs. 1
27. juni Rinnan blir verva som Gestapo-agent av Stübs og får agentnummeret 1 og dekknamnet Lola. Den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst har hovudkvarteret sitt i Hotel Phoenix ved torget. Her får «V-mann 1» eit rom der han bur når han er i Trondheim. Etter ei tid flyttar han over Munkegata til ein hybel i murgården kalla «Munken». 2
1. juni Den eldste dottera til Klara og Henry Rinnan blir fødd. Frå før hadde dei ein son fødd i 1936.
hausten På veg gjennom Sparbu møter Rinnan Aksel Mære som han så vidt kjenner frå før. Mære blir informant.
25. september Alle andre parti enn Nasjonal Samling blir forbode.
1941
august Henry Rinnan flyttar inn i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara og dei to ungane.
okt.-nov. Mellom femti og seksti personar blir arresterte etter at Rinnan under dekknamnet «Fiskvik» har infiltrert ei venstreorientert motstandsgruppe i det tyskarane kalla «den første kommunistsaka». 3
hausten Motstandsrørsla gjer tre forsøk på å likvidere Rinnan.
desember Den regionale SD-sjefen Gerhard Flesch gir Henry Rinnan i oppgåve å infiltrere flyktningtrafikken på Sunnmøre. Rinnan engasjerer den første agenten sin, Johannes H., men han vervar seg til frontteneste i mellomjula. 4
Neste: Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.

Notar

1) Kjelde for datoane 24. og 27. juni er Henry Rinnan sjøl (Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? 1972 s. 48 ff; Adresseavisen 5.6.1945).

2) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til gestapooffiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Henry Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.

3) Meir informasjon på nettsidene til NKP Midt-Norge.

4) I eit manuskript gjengitt i boka Rinnans testamente (Flyum/Slettebakk Wangen 2007) hevda Rinnan at det var Heinrich Fehlis, sjefen for Sipo og SD i Norge, som gav ordre om at han skulle engasjere seg i Ålesund. I andre kjelder er det ikkje grunnlag for denne påstanden.


Lenker frå denne sida:

«den første kommunistsaka»
Aksel Mære
Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.
Henry Rinnan
Hotel Phoenix
Johannes H
Landstads vei 1
NKP Midt-Norge
Nasjonal Samling
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas

Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud

Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Arne Aagren
Kitty Grande
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad

Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen

Per Bergeen
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad