Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen

Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Arne Aagren
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ivar Grande


Harry Rønning
Morten Mortensen
Aksel Mære
Martin Haugan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


V-mann 1, Lola
Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42

1940
24. juni Henry Rinnan er i selskap hos bilforhandlar Ernst Parow som han har arbeidd for. Her møter han Gestapo-sjefen Gerhard Stübs. 1
27. juni Rinnan blir verva som Gestapo-agent av Stübs og får agentnummeret 1 og dekknamnet Lola. Den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst har hovudkvarteret sitt i Hotel Phoenix ved torget. Her får «V-mann 1» eit rom der han bur når han er i Trondheim. Etter ei tid flyttar han over Munkegata til ein hybel i murgården kalla «Munken». 2
1. juni Den eldste dottera til Klara og Henry Rinnan blir fødd. Frå før hadde dei ein son fødd i 1936.
hausten På veg gjennom Sparbu møter Rinnan Aksel Mære som han så vidt kjenner frå før. Mære blir informant.
25. september Alle andre parti enn Nasjonal Samling blir forbode.
1941
august Henry Rinnan flyttar inn i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara og dei to ungane.
okt.-nov. Mellom femti og seksti personar blir arresterte etter at Rinnan under dekknamnet «Fiskvik» har infiltrert ei venstreorientert motstandsgruppe i det tyskarane kalla «den første kommunistsaka». 3
hausten Motstandsrørsla gjer tre forsøk på å likvidere Rinnan.
desember Den regionale SD-sjefen Gerhard Flesch gir Henry Rinnan i oppgåve å infiltrere flyktningtrafikken på Sunnmøre. Rinnan engasjerer den første agenten sin, Johannes H., men han vervar seg til frontteneste i mellomjula. 4
Neste: Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.

Notar

1) Kjelde for datoane 24. og 27. juni er Henry Rinnan sjøl (Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? 1972 s. 48 ff; Adresseavisen 5.6.1945).

2) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til gestapooffiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Henry Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.

3) Meir informasjon på nettsidene til NKP Midt-Norge.

4) I eit manuskript gjengitt i boka Rinnans testamente (Flyum/Slettebakk Wangen 2007) hevda Rinnan at det var Heinrich Fehlis, sjefen for Sipo og SD i Norge, som gav ordre om at han skulle engasjere seg i Ålesund. I andre kjelder er det ikkje grunnlag for denne påstanden.


Lenker frå denne sida:

«den første kommunistsaka»
Aksel Mære
Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.
Henry Rinnan
Hotel Phoenix
Johannes H
Landstads vei 1
NKP Midt-Norge
Nasjonal Samling
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Martin Haugan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Harry Rønning


Ivar Grande
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Arne Aagren
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad

Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad