Aksel Mære
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Martin Haugan

Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Ole Rygh

Karl Dolmen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Birger Olsen
Harry Rønning
Ragnhild Strøm

Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Per Bergeen
Per Wiik

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


V-mann 1, Lola
Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42

1940
24. juni Henry Rinnan er i selskap hos bilforhandlar Ernst Parow som han har arbeidd for. Her møter han Gestapo-sjefen Gerhard Stübs. 1
27. juni Rinnan blir verva som Gestapo-agent av Stübs og får agentnummeret 1 og dekknamnet Lola. Den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst har hovudkvarteret sitt i Hotel Phoenix ved torget. Her får «V-mann 1» eit rom der han bur når han er i Trondheim. Etter ei tid flyttar han over Munkegata til ein hybel i murgården kalla «Munken». 2
1. juni Den eldste dottera til Klara og Henry Rinnan blir fødd. Frå før hadde dei ein son fødd i 1936.
hausten På veg gjennom Sparbu møter Rinnan Aksel Mære som han så vidt kjenner frå før. Mære blir informant.
25. september Alle andre parti enn Nasjonal Samling blir forbode.
1941
august Henry Rinnan flyttar inn i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara og dei to ungane.
okt.-nov. Mellom femti og seksti personar blir arresterte etter at Rinnan under dekknamnet «Fiskvik» har infiltrert ei venstreorientert motstandsgruppe i det tyskarane kalla «den første kommunistsaka». 3
hausten Motstandsrørsla gjer tre forsøk på å likvidere Rinnan.
desember Den regionale SD-sjefen Gerhard Flesch gir Henry Rinnan i oppgåve å infiltrere flyktningtrafikken på Sunnmøre. Rinnan engasjerer den første agenten sin, Johannes H., men han vervar seg til frontteneste i mellomjula. 4
Neste: Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.

Notar

1) Kjelde for datoane 24. og 27. juni er Henry Rinnan sjøl (Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? 1972 s. 48 ff; Adresseavisen 5.6.1945).

2) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til gestapooffiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Henry Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.

3) Meir informasjon på nettsidene til NKP Midt-Norge.

4) I eit manuskript gjengitt i boka Rinnans testamente (Flyum/Slettebakk Wangen 2007) hevda Rinnan at det var Heinrich Fehlis, sjefen for Sipo og SD i Norge, som gav ordre om at han skulle engasjere seg i Ålesund. I andre kjelder er det ikkje grunnlag for denne påstanden.


Lenker frå denne sida:

«den første kommunistsaka»
Aksel Mære
Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.
Henry Rinnan
Hotel Phoenix
Johannes H
Landstads vei 1
NKP Midt-Norge
Nasjonal Samling
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Wiik
Per Bergeen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte

Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Birger Olsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Karl Dolmen

Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Martin Haugan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad