Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse

Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen

Per Wiik
Kitty Grande
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Birger Olsen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen

Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


V-mann 1, Lola
Frå juni 1940 til årsskiftet 1941-42

1940
24. juni Henry Rinnan er i selskap hos bilforhandlar Ernst Parow som han har arbeidd for. Her møter han Gestapo-sjefen Gerhard Stübs. 1
27. juni Rinnan blir verva som Gestapo-agent av Stübs og får agentnummeret 1 og dekknamnet Lola. Den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst har hovudkvarteret sitt i Hotel Phoenix ved torget. Her får «V-mann 1» eit rom der han bur når han er i Trondheim. Etter ei tid flyttar han over Munkegata til ein hybel i murgården kalla «Munken». 2
1. juni Den eldste dottera til Klara og Henry Rinnan blir fødd. Frå før hadde dei ein son fødd i 1936.
hausten På veg gjennom Sparbu møter Rinnan Aksel Mære som han så vidt kjenner frå før. Mære blir informant.
25. september Alle andre parti enn Nasjonal Samling blir forbode.
1941
august Henry Rinnan flyttar inn i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara og dei to ungane.
okt.-nov. Mellom femti og seksti personar blir arresterte etter at Rinnan under dekknamnet «Fiskvik» har infiltrert ei venstreorientert motstandsgruppe i det tyskarane kalla «den første kommunistsaka». 3
hausten Motstandsrørsla gjer tre forsøk på å likvidere Rinnan.
desember Den regionale SD-sjefen Gerhard Flesch gir Henry Rinnan i oppgåve å infiltrere flyktningtrafikken på Sunnmøre. Rinnan engasjerer den første agenten sin, Johannes H., men han vervar seg til frontteneste i mellomjula. 4
Neste: Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.

Notar

1) Kjelde for datoane 24. og 27. juni er Henry Rinnan sjøl (Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? 1972 s. 48 ff; Adresseavisen 5.6.1945).

2) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til gestapooffiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Henry Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.

3) Meir informasjon på nettsidene til NKP Midt-Norge.

4) I eit manuskript gjengitt i boka Rinnans testamente (Flyum/Slettebakk Wangen 2007) hevda Rinnan at det var Heinrich Fehlis, sjefen for Sipo og SD i Norge, som gav ordre om at han skulle engasjere seg i Ålesund. I andre kjelder er det ikkje grunnlag for denne påstanden.


Lenker frå denne sida:

«den første kommunistsaka»
Aksel Mære
Etterretning. Frå januar 1942 til februar 1943.
Henry Rinnan
Hotel Phoenix
Johannes H
Landstads vei 1
NKP Midt-Norge
Nasjonal Samling
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness

Arne Aagren

Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Birger Olsen
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Kitty Grande
Per Wiik

Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh

Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad