Trond Kvaale
Arne Eldøen
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Martin Haugan
Per Wiik
Harry Rønning

Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen

Arne Aagren
Olga Marie Sørensen

Kitty Grande
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Birger Olsen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan


Ruth Rognes
Ole Rygh
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OPPOSISJON

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Ole Rygh
Ruth Rognes


Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Birger Olsen
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Kitty Grande

Olga Marie Sørensen
Arne Aagren

Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik

Harry Rønning
Per Wiik
Martin Haugan
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Arne Eldøen
Trond Kvaale


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad