Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Kitty Grande
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh

Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud

Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Ivar Grande
Per Wiik
Per Bergeen

Aksel Mære
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OPPOSISJON

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Aksel Mære

Per Bergeen
Per Wiik
Ivar Grande
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad

Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan

Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Kitty Grande
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad