Ragnhild Strøm

Arne Aagren
Hans Egeberg
Kitty Grande
Svein Syvertsen

Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Henry Rinnan
Karl Dolmen

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen

Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Per Bergeen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Odd UrstrømmenMartin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OPPOSISJON

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Martin HauganOdd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Per Bergeen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik

Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Karl Dolmen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Svein Syvertsen
Kitty Grande
Hans Egeberg
Arne Aagren

Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad