Ole Rygh

Harald Grøtte
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Ivar Grande

Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Aksel Mære
Per Wiik
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness

Gunlaug Dundas
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OPPOSISJON

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Gunlaug Dundas

Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Per Wiik
Aksel Mære
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad

Ivar Grande
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Harald Grøtte

Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad