Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Kitty Grande
Birger Olsen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale

Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Inga Lerfald

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Wiik

Karl Dolmen
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OPPOSISJON

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Karl Dolmen

Per Wiik
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Inga Lerfald
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen

Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Birger Olsen
Kitty Grande
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad