Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas

Harry Hofstad
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Per Bergeen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Hans Egeberg

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Martin Haugan
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OPPOSISJON

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Martin Haugan

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Hans Egeberg
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Per Bergeen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Harry Hofstad

Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad