Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus


Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen

Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Per Wiik
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kitty Grande
Birger Olsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OPPOSISJON

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Birger Olsen
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Wiik

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse

Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad


Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad