Gunlaug Dundas

Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Ivar Grande

Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen

Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ole Rygh
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen


Svein Syvertsen
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Hans Egeberg
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


SELBU

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Hans Egeberg
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Svein Syvertsen


Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ole Rygh
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg

Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte

Ivar Grande

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson

Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad