Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Ivar Grande

Ole Rygh
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Egil Sivertsen

Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve

Harry Rønning

Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse

Harry Rønning

Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen

Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Aksel Mære
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Ole Rygh

Ivar Grande
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad