Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Svein Syvertsen


Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas

Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Harry Rønning
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen

Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande


Solveig Kleve
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Arne Aagren
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Arne Aagren
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Solveig Kleve


Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh

Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Harry Rønning

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen

Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Henry Skjelstad


Svein Syvertsen
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad