Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Kitty Grande
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ruth RognesOsvald Lyngstad
Ingvar Aalberg

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Karl Dolmen
Harry Hofstad

Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Ivar Grande

Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Ivar Grande
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Ole Rygh

Harry Hofstad
Karl Dolmen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Ingvar Aalberg
Osvald LyngstadRuth Rognes
Arne Aagren
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Kitty Grande
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad