Ivar Grande
Henry Skjelstad
Per Wiik
Kåre Martinsen
Martin Haugan

Rolf Sevaldsen

Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Birger Olsen

Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Kitty Grande
Aksel Mære
Harald Grøtte
Morten Mortensen


Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Per Bergeen
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Per Bergeen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson


Morten Mortensen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Kitty Grande
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale

Birger Olsen
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl

Rolf Sevaldsen

Martin Haugan
Kåre Martinsen
Per Wiik
Henry Skjelstad
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad