Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Kitty Grande
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan


Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Birger Olsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad


Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Kitty Grande

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse

Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad