Arne Eldøen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen

Kitty Grande
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Hans Egeberg
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve

Odd Urstrømmen

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Aksel Mære


Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune


Aksel Mære
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Odd Urstrømmen

Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Hans Egeberg
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Kitty Grande

Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad