Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Kitty Grande
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Birger Olsen
Harald Grøtte
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad

Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan


Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære

Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas

Aksel Mære
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald


Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen

Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Kitty Grande
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad