Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Per Bergeen

Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Solveig Kleve

Hans Egeberg
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan


Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse


Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Hans Egeberg

Solveig Kleve
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl

Per Bergeen
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad