Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen

Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Martin Haugan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Hans Egeberg

Rolf Sevaldsen


Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ole Rygh
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen


Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm


Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Ole Rygh
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald

Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Ivar Grande


Rolf Sevaldsen

Hans Egeberg
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Martin Haugan
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune

Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad