Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren

Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen

Aksel Mære
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson

Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Per Wiik
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Hans Egeberg

Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Martin Haugan
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Martin Haugan
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum

Hans Egeberg
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Per Wiik
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad

Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Aksel Mære

Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen

Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad