Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Kitty Grande
Arne Eldøen

Kristian Randahl

Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Harry Rønning
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Harry Rønning
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen

Kristian Randahl

Arne Eldøen
Kitty Grande

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad