Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan


Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Per Wiik

Kitty Grande
Kåre Martinsen
Birger Olsen

Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen

Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen

Gunlaug Dundas

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Gunlaug Dundas

Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan

Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Odd Urstrømmen

Birger Olsen
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Per Wiik
Inga Lerfald
Henry Skjelstad


Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad