Harald Grøtte
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Arne Aagren
Ivar Grande
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune

Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen

Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad

Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen

Gunlaug Dundas

Per Wiik
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Per Wiik

Gunlaug Dundas

Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum

Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus

Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad

Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Ivar Grande
Arne Aagren
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad