Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen


Morten Mortensen
Harry Rønning

Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Arne Aagren
Harald Grøtte
Aksel Mære
Hans Egeberg
Ole Rygh
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune

Henry Rinnan
Solveig Kleve
Harry Hofstad

Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Per Wiik
Inga Lerfald
Karl Dolmen

Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale

Karl Dolmen
Inga Lerfald
Per Wiik
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen

Harry Hofstad
Solveig Kleve
Henry Rinnan

Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Aksel Mære
Harald Grøtte
Arne Aagren
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus

Harry Rønning
Morten Mortensen


Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud

Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad