Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud

Aksel Mære
Ivar Grande
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Birger Olsen

Kristian Randahl

Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Kristian Randahl

Birger Olsen

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Ivar Grande
Aksel Mære

Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad