Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Morten Mortensen

Kitty Grande
Aksel Mære
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ole Rygh

Kristian Randahl
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad


Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm


Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Kristian Randahl

Ole Rygh
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Kitty Grande

Morten Mortensen
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad