Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ivar Grande
Kristian Randahl

Ingebrigt Østness
Harry Hofstad

Harry Rønning
Morten Mortensen

Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes

Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Per Wiik

Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen

Per Wiik
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald

Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan

Morten Mortensen
Harry Rønning

Harry Hofstad
Ingebrigt Østness

Kristian Randahl
Ivar Grande
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad