Arne Eldøen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan

Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Per Wiik
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Per Wiik
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas

Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad