Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Arne Eldøen

Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Birger Olsen
Martin Haugan

Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Karl Dolmen

Kåre Martinsen
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Wiik

Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen

Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Kåre Martinsen

Karl Dolmen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan

Martin Haugan
Birger Olsen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus

Arne Eldøen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad