Ruth Rognes
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Harry Rønning


Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad

Kristian Randahl
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan

Per Wiik
Hans Egeberg
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen

Harry Hofstad
Ivar Grande
Ole Rygh
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Ole Rygh
Ivar Grande
Harry Hofstad

Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Hans Egeberg
Per Wiik

Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Kristian Randahl

Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Birger Olsen
Bjarne Jenshus


Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad