Arne Eldøen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Ole Rygh
Martin Haugan
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Johannes Karlsen


Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen

Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson

Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Karl Dolmen
Per Wiik
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Per Wiik
Karl Dolmen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen

Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud

Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik


Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Martin Haugan
Ole Rygh
Aksel Mære
Henry Rinnan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad