Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen

Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen

Kitty Grande
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan

Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Svein Syvertsen

Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Inga Lerfald

Per Wiik

Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness

Per Wiik

Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte

Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik

Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Kitty Grande

Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen

Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad