Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse

Arne Aagren
Henry Rinnan
Morten Mortensen

Kristian Randahl
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære

Birger Olsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Martin Haugan
Ingebrigt Østness

Ruth Rognes
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Trond Kvaale

Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen

Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Ruth Rognes

Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Birger Olsen

Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Kristian Randahl

Morten Mortensen
Henry Rinnan
Arne Aagren

Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad

Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad