Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan

Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes

Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve

Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Martin Haugan

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Inga Lerfald

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Etterkrigstid

1945
9. august Høgsterett stadfestar dødsdommen over NS-medlemmen, frontkjemparen, statspolitimannen og torturisten Reidar Haaland.
10. august Lagmannsretten begynner saka mot Hans Egeberg, i praksis ein generalprøve før den langt meir omfattande prosessen mot resten av banden. Rettssaka endar overraskande med at han blir dømt til livsvarig tvangsarbeid. Høgsterett skjerpar dommen til dødsstraff.
4. oktober Hans Egeberg blir avretta på Kristiansten festning.
24. desember Henry Rinnan rømmer frå fengslet i Misjonshotellet, men blir tatt etter halvannan time.
1946
30. april Rettssaka mot dei 30 første bandemedlemmane startar. (1)
20.-21. september Dommen fell. 11 får dødsstraff, men Høgsterett omgjer to av dommane til livsvarig tvangsarbeid.
1947
1. februar Henry Rinnan blir avretta på Kristiansten festning.
3. februar Den andre store rettssaka startar.
12. juli Per Bergeen, Harald Grøtte, Olaus Salberg Hamrum, Harry Hofstad, Bjarne Jenshus, Aksel Mære, Kristian Randahl og Harry Rønning blir avretta på Kristiansten festning.

Notar

1) Dei 30 i den første rettssaka bli ofte kalla «A-laget», men dette er misvisande. Fleire domfelte i den andre store saka og i individuelle rettssaker vart dømte for alvorligare forhold enn somme i den første.


Lenker frå denne sida:

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Misjonshotellet
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Inga Lerfald
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Martin Haugan
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan

Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad

Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad

Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad