Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Kitty Grande

Harald Grøtte
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Rolf Rinnan


Henry Rinnan
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad

Birger Olsen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad


Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas


Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Birger Olsen

Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Henry Rinnan


Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Harald Grøtte

Kitty Grande
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad