Arne Eldøen
Arne Aagren
Solveig Kleve

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Kitty Grande
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Ivar Grande
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan

Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad

Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen

Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen

Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Birger Olsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Kitty Grande

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Solveig Kleve
Arne Aagren
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad