Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Trond Kvaale
Per Wiik
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus

Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Harald Grøtte

Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Arne Aagren
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen


Ingebrigt Østness
Birger Olsen

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Birger Olsen
Ingebrigt Østness


Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Arne Aagren
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan

Harald Grøtte
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan

Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Per Wiik
Trond Kvaale
Kitty Grande
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad