Arne Eldøen
Henry Rinnan
Ivar Grande
Ingrid Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg

Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Morten Mortensen

Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte

Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Per Bergeen
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes

Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen

Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Per Bergeen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Kristian Randahl

Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen

Morten Mortensen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Osvald Lyngstad

Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad

Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Henry Rinnan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad