Martin Haugan
Per Bergeen
Morten Mortensen
Ole Rygh
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Solveig KleveHarry Hofstad
Ingvar Aalberg

Aksel Mære

Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande

Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud

Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Birger Olsen

Aksel Mære

Ingvar Aalberg
Harry HofstadSolveig Kleve
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Ole Rygh
Morten Mortensen
Per Bergeen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad