Ragnhild Strøm

Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Martin Haugan
Harald Grøtte

Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Johannes Karlsen

Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad

Hans Egeberg
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Egeberg

Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad

Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness

Harald Grøtte
Martin Haugan
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik

Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad