Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Rolf Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Harry Rønning

Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Kitty Grande

Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære

Kitty Grande
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ingvar Aalberg

Harry Rønning
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse

Rolf Rinnan
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Arne Eldøen
Johannes Karlsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad