Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Ingvar Aalberg

Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Hans Egeberg

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære


Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Harry Rønning
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm


Karl Dolmen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness

Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan

Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Trond Kvaale
Karl Dolmen


Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Harry Rønning
Arne Aagren
Osvald Lyngstad


Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Hans Egeberg
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse

Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad