Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum

Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Harald Grøtte

Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Martin Haugan

Bjarne Jenshus
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Ole Rygh

Odd Ivan Bjerkan


Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen


Odd Ivan Bjerkan

Ole Rygh
Trond Kvaale
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Bjarne Jenshus

Martin Haugan
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald

Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl

Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad