Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære

Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ivar Grande
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Harald Grøtte

Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Birger Olsen

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Birger Olsen

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald

Harald Grøtte
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Ivar Grande
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Harry Rønning
Martin Haugan
Osvald Lyngstad

Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad