Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson

Hans Egeberg
Ole Rygh
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas

Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Martin Haugan

Morten Mortensen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Arne Aagren

Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Aksel Mære

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Aksel Mære
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm

Arne Aagren
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Morten Mortensen

Martin Haugan
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad

Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Hans Egeberg

Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad