Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Odd UrstrømmenIngrid Eldøen

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Per Wiik
Harry Hofstad
Harry Rønning
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Martin Haugan

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Martin Haugan
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Harry Hofstad
Per Wiik
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Ingrid EldøenOdd Urstrømmen
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad