Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen

Morten Mortensen
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Ivar Grande

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Olga Marie SørensenOdd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Odd Ivan BjerkanOlga Marie Sørensen
Harry Rønning
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Ivar Grande
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Morten Mortensen

Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad