Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Harald Grøtte

Kåre Martinsen

Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Ivar Grande
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Kitty Grande
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik


Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren


Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Kitty Grande

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen

Kåre Martinsen

Harald Grøtte

Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad