Egil Sivertsen
Ivar Grande
Per Wiik
Solveig Kleve

Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære

Per Asbjørn Erstad

Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl

Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Karl Dolmen

Kåre Martinsen
Gisle Rinnan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen

Karl Dolmen
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson

Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Per Asbjørn Erstad

Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan

Solveig Kleve
Per Wiik
Ivar Grande
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad