Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Harry Rønning

Harry Hofstad
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald

Ole Rygh
Martin Haugan
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Per Bergeen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad


Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen

Gunlaug Dundas
Per Wiik
Ingvar Aalberg

Kåre Martinsen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Kåre Martinsen

Ingvar Aalberg
Per Wiik
Gunlaug Dundas

Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik


Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Per Bergeen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Martin Haugan
Ole Rygh

Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Harry Hofstad

Harry Rønning
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad