Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad

Dyre Wisløff Halse

Rolf Rinnan

Harry Rønning
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen

Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan

Karl Dolmen
Arne Aagren
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen

Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kåre Martinsen

Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Arne Aagren
Karl Dolmen

Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik

Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Harry Rønning

Rolf Rinnan

Dyre Wisløff Halse

Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad