Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Arne Eldøen
Ole Rygh
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune


Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Per Wiik
Hans Berg Svendsen


Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Ole Rygh
Arne Eldøen

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad