Inga Lerfald
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Arne Eldøen
Kitty Grande
Svein Syvertsen

Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik

Gisle Rinnan
Ole Rygh

Johannes Karlsen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Per Wiik
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Ruth Rognes

Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen


Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan


Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg

Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Per Wiik
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Johannes Karlsen

Ole Rygh
Gisle Rinnan

Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande

Svein Syvertsen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad