Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen

Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad


Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik

Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg

Karl Dolmen
Ivar Grande

Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Ivar Grande
Karl Dolmen

Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl

Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm


Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren

Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad