Hans Egeberg
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Martin Haugan

Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen


Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan

Ivar Grande
Solveig Kleve
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Solveig Kleve
Ivar Grande

Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg


Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen

Martin Haugan
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Hans Egeberg

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad