Aksel Mære
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie SørensenSigurd Rivrud
Harald Grøtte

Henry Rinnan
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg


Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen

Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen

Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen


Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Henry Rinnan

Harald Grøtte
Sigurd RivrudOlga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad