Rolf Rinnan
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Birger Olsen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Ole Rygh
Trond Kvaale
Johannes Karlsen

Kitty Grande
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Aksel Mære

Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Hans Egeberg

Kristian Randahl
Bjarne Jenshus

Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan

Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Per Bergeen

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen

Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen

Bjarne Jenshus
Kristian Randahl

Hans Egeberg
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen

Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Kitty Grande

Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Ole Rygh
Harry Rønning
Henry Rinnan
Birger Olsen
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad