Harald Grøtte
Henry Rinnan
Harry Rønning
Arne Aagren
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Ivar Grande

Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Aksel Mære
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen


Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen


Harry Hofstad
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Harry Hofstad


Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande


Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Aksel Mære
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Birger Olsen

Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Arne Aagren
Harry Rønning
Henry Rinnan
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad