Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen

Harry Hofstad
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Per Bergeen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte

Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Rolf Rinnan

Arne Eldøen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Wiik

Ingvar Aalberg

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSJONSMENN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Ingvar Aalberg

Per Wiik
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Arne Eldøen

Rolf Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære

Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Per Bergeen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Harry Hofstad

Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad