Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve

Odd Urstrømmen
Arne Aagren

Inga Lerfald
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Harry Rønning
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg

Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Ingebrigt Østness
Per Wiik

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Per Wiik
Ingebrigt Østness

Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes

Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Harry Rønning
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Inga Lerfald

Arne Aagren
Odd Urstrømmen

Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad