Arne Eldøen
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Gunlaug Dundas

Egil Sivertsen

Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Martin Haugan
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Bergeen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Inga Lerfald

Karl Dolmen

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Karl Dolmen

Inga Lerfald
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Bergeen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Martin Haugan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Egil Sivertsen

Gunlaug Dundas

Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad