Birger Olsen
Sigurd Rivrud

Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Kitty Grande
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Karl Dolmen

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen

Gisle RinnanSolveig Kleve
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Solveig KleveGisle Rinnan

Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Karl Dolmen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kitty Grande
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen

Sigurd Rivrud
Birger Olsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad