Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Rolf Rinnan

Arne Eldøen
Kitty Grande
Harry Rønning
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg

Gisle Rinnan
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen

Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ruth Rognes


Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen

Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune

Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh


Ruth Rognes
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse

Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Gisle Rinnan

Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harry Rønning
Kitty Grande
Arne Eldøen

Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad