Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Harald Grøtte
Martin Haugan
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Birger Olsen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Morten Mortensen
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum

Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Per Bergeen


Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Aksel Mære
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Aksel Mære

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen


Per Bergeen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Morten Mortensen
Harry Rønning
Henry Rinnan
Birger Olsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Martin Haugan
Harald Grøtte

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad