Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud

Harry Rønning

Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan


Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas

Svein Syvertsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Svein Syvertsen

Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Martin Haugan


Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad

Harry Rønning

Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad