Johannes Karlsen

Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Hans Egeberg

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Per Wiik
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Martin Haugan
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen

Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik

Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Martin Haugan
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Per Wiik
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Hans Egeberg
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande

Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad