Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Harry Hofstad


Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Arne Aagren
Arne Eldøen
Aksel Mære
Ivar Grande
Birger Olsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes


Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen


Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Ole Rygh
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Birger Olsen
Ivar Grande
Aksel Mære
Arne Eldøen
Arne Aagren
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan


Harry Hofstad
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad