Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Kitty Grande

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson


Solveig Kleve
Martin Haugan
Harry Hofstad
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Arne Aagren
Henry Rinnan
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen

Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Odd UrstrømmenKåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre MartinsenOdd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud

Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Henry Rinnan
Arne Aagren
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Harry Hofstad
Martin Haugan
Solveig Kleve


Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Morten Mortensen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad