Alf Nilsen Aune


Ruth Rognes
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Johannes Karlsen

Kitty Grande

Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Harry Hofstad

Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Harry Rønning
Per Wiik
Karl Dolmen

Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg

Karl Dolmen
Per Wiik
Harry Rønning
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Solveig Kleve

Harry Hofstad
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum

Kitty Grande

Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Ruth Rognes


Alf Nilsen Aune
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad