Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Harald Grøtte

Johannes Karlsen

Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Bjarne Jenshus

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ole Rygh

Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande

Ole Rygh
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Johannes Karlsen

Harald Grøtte
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad