Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Arne Aagren

Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Birger Olsen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad


Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen


Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ivar Grande

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Ole Rygh
Birger Olsen

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum

Arne Aagren
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad