Birger Olsen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Aksel Mære

Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson

Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Trond Kvaale
Kitty Grande
Per Wiik
Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum

Ruth Rognes
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg

Karl Dolmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Karl Dolmen

Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Ole Rygh

Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes

Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad
Per Wiik
Kitty Grande
Trond Kvaale
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud

Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen

Aksel Mære
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Arne Eldøen
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad