Gisle Rinnan

Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Aksel Mære

Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Kitty Grande
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad

Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen

Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Kitty Grande
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Johannes Karlsen

Aksel Mære
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen

Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad