Martin Haugan
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ivar Grande
Trond Kvaale
Svein Syvertsen


Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune


Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen

Harald Grøtte
Kitty Grande
Karl Dolmen
Arne Aagren
Per Bergeen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Kitty Grande
Harald Grøtte

Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan


Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Kåre Martinsen


Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad