Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson


Harald Grøtte
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud

Kitty Grande
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Arne Aagren
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Arne Aagren

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Kitty Grande

Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse

Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Harald Grøtte


Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad