Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen

Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Harry Hofstad
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale


Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald


Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen

Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad