Trond Kvaale
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Johannes Karlsen

Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Per Wiik
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Hans EgebergRagnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen

Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Bergeen

Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Ragnhild StrømHans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Per Wiik
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen

Johannes Karlsen
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad