Harry Rønning
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Aksel Mære
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum

Solveig Kleve


Kitty Grande
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Henry Rinnan
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Martin Haugan

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Martin Haugan
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Henry Rinnan

Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Kitty Grande


Solveig Kleve

Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad