Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad


Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning

Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande

Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Ivar Grande

Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen

Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen


Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad