Karl Dolmen

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen

Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad


Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Wiik


Arne Aagren
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Arne Aagren


Per Wiik
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan


Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Ruth Rognes
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Harry Rønning
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen

Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad