Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Alf Nilsen AuneInga Lerfald
Trond Kvaale

Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Per Wiik
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Martin Haugan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness

Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Martin Haugan
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen

Trond Kvaale
Inga LerfaldAlf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad