Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Solveig Kleve
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Morten Mortensen

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald


Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg

Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Aksel Mære

Harry Rønning
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Trond Kvaale

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Trond Kvaale
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Harry Rønning

Aksel Mære
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad

Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren


Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Morten Mortensen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Solveig Kleve
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad