Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Inga Lerfald
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Hans Egeberg
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Per Wiik
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes

Karl Dolmen
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale

Svein Syvertsen

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Arne Aagren

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Karl Dolmen

Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Arne Eldøen

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Per Wiik
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Hans Egeberg
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Inga Lerfald
Ivar Grande
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad