Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse

Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad

Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad


Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Per Wiik
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Kitty Grande
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Kitty Grande

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Wiik
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Arne Aagren


Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Aksel Mære

Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen

Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad