Kristian Randahl
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm

Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Martin Haugan

Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Kitty Grande
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Per Bergeen
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen

Martin Haugan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan

Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad