Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande

Martin Haugan
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Harry Hofstad
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Birger Olsen
Gisle Rinnan

Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Kitty Grande
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan

Ole Rygh
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Ingvar Aalberg

Inga Lerfald
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Inga Lerfald

Ingvar Aalberg

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ole Rygh

Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Aksel Mære
Ingebrigt Østness

Gisle Rinnan
Birger Olsen
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Harry Hofstad

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Martin Haugan

Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad