Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Henry Rinnan

Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Arne Eldøen

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Aksel Mære

Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan

Aksel Mære
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Arne Eldøen
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen

Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad