Trond Kvaale
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik

Harry Rønning
Ole Rygh
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Per Bergeen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Per Bergeen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Solveig Kleve
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Ole Rygh
Harry Rønning

Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad