Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik

Svein Syvertsen

Aksel Mære

Per Asbjørn Erstad

Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Johannes Karlsen

Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen

Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh

Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Ivar Grande
Osvald Lyngstad

Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum

Per Asbjørn Erstad

Aksel Mære

Svein Syvertsen

Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad