Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen

Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen

Gisle Rinnan

Aksel Mære
Karl Dolmen

Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Arne Aagren
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson

Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Per Bergeen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune

Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Arne Aagren
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad

Karl Dolmen
Aksel Mære

Gisle Rinnan

Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm

Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad