Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve

Gisle Rinnan
Harald Grøtte

Birger Olsen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Henry Rinnan

Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Kitty Grande

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Martin Haugan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm

Ivar Grande
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ivar Grande

Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg

Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Birger Olsen

Harald Grøtte
Gisle Rinnan

Solveig Kleve
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad