Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Martin Haugan

Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan

Henry Rinnan
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Gisle Rinnan

Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen


Arne Aagren
Ivar Grande
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl

Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Per Wiik
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Wiik
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ingrid Eldøen

Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ivar Grande
Arne Aagren


Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Ole Rygh

Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Henry Rinnan

Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen

Martin Haugan
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad