Per Asbjørn Erstad

Trond Kvaale
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Arne Eldøen

Birger Olsen

Harry Rønning
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Per Wiik
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Karl Dolmen

Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald


Arne Aagren
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


VIKNA

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Arne Aagren


Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Aksel Mære
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson

Karl Dolmen
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Per Wiik
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Harry Rønning

Birger Olsen

Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Trond Kvaale

Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad