Kitty Grande
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Sigurd RivrudSolveig Kleve
Kristian Randahl
Ivar Grande
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Martin Haugan
Harry Hofstad

Birger Olsen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


VIKNA

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Birger Olsen

Harry Hofstad
Martin Haugan
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Ivar Grande
Kristian Randahl
Solveig KleveSigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen

Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad