Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Harry Rønning
Egil Sivertsen

Ole Rygh
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Ivar Grande
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen

Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Per Wiik
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Karl Dolmen

Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


VIKNA

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Karl Dolmen

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune

Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ivar Grande
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Hans Egeberg

Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Ole Rygh

Egil Sivertsen
Harry Rønning
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad