Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Harald Grøtte

Kitty Grande
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Martin Haugan
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Morten Mortensen

Arne Aagren

Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Ole Rygh
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale

Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen


Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


VIKNA

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness


Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm

Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Ole Rygh
Aksel Mære
Sigurd Rivrud

Arne Aagren

Morten Mortensen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Kitty Grande

Harald Grøtte
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad