Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Trond Kvaale

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Karl Dolmen

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Per Bergeen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Harry Rønning
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen

Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Inga Lerfald
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


VIKNA

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh

Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Harry Rønning

Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Birger Olsen
Per Bergeen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære

Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad