Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen

Per Wiik
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Trond Kvaale

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Per Bergeen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Birger Olsen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


VIKNA

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Per Bergeen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Trond Kvaale

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Per Wiik

Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad