Gunlaug Dundas

Martin Haugan
Birger Olsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen

Solveig Kleve
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Hans Egeberg

Egil Sivertsen
Arne Aagren
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen

Harry Hofstad
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale

Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


VIKNA

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad

Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harry Hofstad

Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Arne Aagren
Egil Sivertsen

Hans Egeberg
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Solveig Kleve

Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Birger Olsen
Martin Haugan

Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad