Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Per Wiik
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad


Aksel Mære
Svein Syvertsen

Kitty Grande
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik

Ruth Rognes
Arne Aagren
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan


Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


VIKNA

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kåre Martinsen


Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Arne Aagren
Ruth Rognes

Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Kitty Grande

Svein Syvertsen
Aksel Mære


Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Per Wiik
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad