Egil Sivertsen
Per Wiik
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen

Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Karl Dolmen
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen

Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


VIKNA

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg

Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Karl Dolmen
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale

Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Per Wiik
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad