Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Martin Haugan
Morten Mortensen


Harry Hofstad

Ruth Rognes
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Ingvar Aalberg


Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Ole Rygh
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm


Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NKP

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad


Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Bjarne Jenshus


Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Ruth Rognes

Harry Hofstad


Morten Mortensen
Martin Haugan
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad