Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Gisle Rinnan

Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Hans EgebergAksel Mære

Ivar Grande
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Per Wiik
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NKP

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Henry Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Per Wiik
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Ivar Grande

Aksel MæreHans Egeberg
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus

Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad