Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Per Wiik
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Martin Haugan

Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære

Kitty Grande
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Inga Lerfald

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Ole Rygh
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Per Bergeen


Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NKP

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan


Per Bergeen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Ole Rygh
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Inga Lerfald
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kitty Grande

Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen

Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Per Wiik
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad