Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Inga Lerfald

Solveig Kleve

Harry Rønning
Morten Mortensen

Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Rolf Rinnan


Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson

Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
Ole Rygh
Ivar Grande
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NKP

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Ivar Grande
Ole Rygh
Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes

Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen


Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gunlaug Dundas

Morten Mortensen
Harry Rønning

Solveig Kleve

Inga Lerfald
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad