Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Arne Aagren
Birger Olsen
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Henry Rinnan

Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Martin Haugan

Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Harald Grøtte
Morten Mortensen

Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad

Ole Rygh
Harry Rønning
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NKP

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Ole Rygh

Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Rolf Rinnan

Morten Mortensen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Osvald Lyngstad

Martin Haugan
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes

Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Birger Olsen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad