Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen

Ingvar Aalberg
Ivar Grande


Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Arne Aagren
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Aksel Mære

Gisle Rinnan
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Harald Grøtte
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NKP

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Harald Grøtte

Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Henry Skjelstad

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Gisle Rinnan

Aksel Mære
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Arne Aagren
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas


Ivar Grande
Ingvar Aalberg

Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad