Arne Aagren
Trond Kvaale

Ole Rygh
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg


Harald Grøtte
Johannes Karlsen

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Per Wiik
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NKP

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Per Wiik
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Johannes Karlsen
Harald Grøtte


Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Ole Rygh

Trond Kvaale
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad