Gisle Rinnan
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse

Svein Syvertsen
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Kåre Martinsen

Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Trond Kvaale
Morten Mortensen

Birger Olsen
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


SICHERHEITSDIENST

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Birger Olsen

Morten Mortensen
Trond Kvaale

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære

Kåre Martinsen
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Svein Syvertsen

Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad