Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Martin Haugan
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Per Bergeen
Arne Aagren
Harald Grøtte

Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Aksel Mære

Hans Egeberg
Ingvar Aalberg

Arne Eldøen

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen


Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


SICHERHEITSDIENST

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan


Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Arne Eldøen

Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness

Harald Grøtte
Arne Aagren
Per Bergeen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Ruth Rognes
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Martin Haugan
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad