Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Hans Egeberg

Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Arne Aagren

Aksel Mære

Birger Olsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Per Wiik
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


SICHERHEITSDIENST

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Birger Olsen

Aksel Mære

Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik

Hans Egeberg
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Martin Haugan
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad