Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Kitty Grande
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad

Gunlaug Dundas

Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen

Ole Rygh
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Trond Kvaale


Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


SICHERHEITSDIENST

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen


Trond Kvaale
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ole Rygh

Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Kristian Randahl

Gunlaug Dundas

Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Kitty Grande
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad