Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Kitty Grande
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale

Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Inga Lerfald

Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MISJONSHOTELLET

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas

Inga Lerfald
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande

Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Kitty Grande
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen

Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Martin Haugan
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad