Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl


Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve

Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Per Wiik
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen

Karl Dolmen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MISJONSHOTELLET

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Karl Dolmen

Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Per Wiik
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen

Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad


Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad