Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald

Arne Eldøen
Per Wiik
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen

Trond Kvaale
Ivar Grande
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan

Henry Rinnan

Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Martin Haugan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg


Arne Aagren
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MISJONSHOTELLET

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Arne Aagren


Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Martin Haugan
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Bjarne Jenshus

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Egil Sivertsen

Henry Rinnan

Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Ivar Grande
Trond Kvaale

Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Per Wiik
Arne Eldøen

Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad