Ragnhild Strøm

Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Hans Egeberg

Rolf Rinnan

Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad

Ole Rygh
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MISJONSHOTELLET

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ole Rygh

Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald

Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson

Rolf Rinnan

Hans Egeberg
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen

Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad