Ole Rygh
Martin Haugan
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas

Harry Rønning
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg

Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse

Trond Kvaale

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Harald Grøtte
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Ivar Grande
Henry Rinnan
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Birger Olsen
Bjarne Jenshus

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MISJONSHOTELLET

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen

Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Henry Rinnan
Ivar Grande
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Harald Grøtte
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Trond Kvaale

Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad

Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson

Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Harry Rønning

Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Martin Haugan
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad