Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan


Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Kristian Randahl

Rolf Rinnan
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Karin Dillner Olsson
Ole Rygh

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Per Bergeen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MISJONSHOTELLET

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Per Bergeen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Martin Haugan
Arne Eldøen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Ole Rygh
Karin Dillner Olsson

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Rolf Rinnan

Kristian Randahl
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen


Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad