Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Harald Grøtte
Per Wiik
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse


Aksel Mære
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad

Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen

Hans Egeberg
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Birger Olsen

Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MISJONSHOTELLET

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande

Birger Olsen
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Hans Egeberg

Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen

Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Aksel Mære


Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Per Wiik
Harald Grøtte
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad