Harald Grøtte

Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad

Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Solveig Kleve

Per Wiik
Aksel Mære
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan

Trond Kvaale

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NASJONALSOSIALISTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Trond Kvaale

Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Aksel Mære
Per Wiik

Solveig Kleve
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse

Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad

Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad