Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad

Johannes Karlsen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Harry Rønning

Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Kitty Grande
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NASJONALSOSIALISTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan

Harry Rønning
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Solveig Kleve
Aksel Mære
Johannes Karlsen

Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad