Rolf Rinnan
Arne Eldøen

Johannes Karlsen
Per Bergeen
Aksel Mære
Birger Olsen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan

Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Arne Aagren
Ivar Grande
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Karl Dolmen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Rolf Sevaldsen

Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad

Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NASJONALSOSIALISTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg

Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes

Rolf Sevaldsen

Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Karl Dolmen

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ivar Grande
Arne Aagren
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus

Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Birger Olsen
Aksel Mære
Per Bergeen
Johannes Karlsen

Arne Eldøen
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad