Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Aksel Mære
Per Wiik
Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Arne Aagren
Solveig Kleve

Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Trond Kvaale

Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen

Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness


Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NASJONALSOSIALISTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan


Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse

Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning

Trond Kvaale
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Morten Mortensen

Solveig Kleve
Arne Aagren
Inga Lerfald

Henry Skjelstad
Per Wiik
Aksel Mære
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad