Martin Haugan

Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Kitty Grande
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Ole Rygh

Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg

Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NASJONALSOSIALISTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen

Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Ole Rygh
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Aksel Mære
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Harry Rønning

Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Kitty Grande
Birger Olsen
Bjarne Jenshus

Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad