Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Inga Lerfald
Trond Kvaale


Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Harald Grøtte

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Rønning
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Solveig Kleve

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg

Odd Urstrømmen
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NASJONALSOSIALISTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Odd Urstrømmen

Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Harry Rønning
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Harald Grøtte
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen


Trond Kvaale
Inga Lerfald
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Ivar Grande

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad