Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ivar Grande

Kåre Martinsen

Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad

Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Henry Skjelstad

Arne Aagren
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness

Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NASJONALSOSIALISTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Arne Aagren

Henry Skjelstad
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Ragnhild Strøm

Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum

Kåre Martinsen

Ivar Grande
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad