Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Solveig Kleve

Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Aksel Mære

Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen

Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen

Birger Olsen
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen

Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Per Wiik

Henry Rinnan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NASJONALSOSIALISTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Henry Rinnan

Per Wiik
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg

Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Birger Olsen

Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen

Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus

Aksel Mære
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen

Solveig Kleve
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad