Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande

Arne Eldøen

Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Ivar Grande
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum

Per Bergeen

Kristian Randahl
Henry Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune


Per Wiik
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OKKUPANTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Wiik


Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Henry Rinnan
Kristian Randahl

Per Bergeen

Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen

Arne Eldøen

Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad