Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad

Kåre Martinsen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Johannes KarlsenBjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ivar Grande
Harry Rønning
Ruth Rognes
Arne Aagren
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OKKUPANTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Arne Aagren
Ruth Rognes
Harry Rønning
Ivar Grande
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne JenshusJohannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Kitty Grande
Kåre Martinsen

Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad