Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande


Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Arne Aagren

Inga Lerfald

Per Wiik
Kåre Martinsen

Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen

Karl Dolmen
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OKKUPANTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Karl Dolmen

Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Martin Haugan
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik

Kåre Martinsen
Per Wiik

Inga Lerfald

Arne Aagren
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen


Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad