Arne Eldøen
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan

Ole Rygh

Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Aksel Mære

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OKKUPANTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Aksel Mære
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Trond Kvaale

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan

Ole Rygh

Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad