Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Ole Rygh
Ivar Grande

Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Rolf Rinnan

Kitty Grande
Harry Hofstad

Ruth Rognes
Inga Lerfald
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan


Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karin Dillner Olsson

Karin Dillner Olsson vart fødd 26.7.1924. (1) Begge foreldra var svenske, men morfaren dreiv som grosserar i sild og fisk i Trondheim. Foreldra tok med seg jentungen til Stockholm da ho var seks år. I 1936 dødde mora, og tolvåringen vart sendt til Trondheim, til ei tante av mora. Ho var ivrig medlem av Nasjonal Samling og Karin Dillner Olsson vart innmeldt i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking hausten 1939.

I juni vart ho verva til Sonderabteilung Lola av Karl Dolmen, som var ein kjenning frå NSUF. I utgangspunktet skulle ho vera hushjelp og springe ærend. I august 1942 vart Karin Dillner Olsson sendt på det første agentoppdraget. Ho reiste til Molde for å kontakte motstandsmannen Thoralf Berg. Han vart seinare arrestert og avretta i fangeleiren på Falstad. Utover hausten gjennomførte ho tre reiser i Nord-Trøndelag. Størst konsekvensar fekk besøket hos brørne Rudolf og Johannes Rosten i Grong og turen til Rørvik i Vikna. Begge stadane var Henry Rinnan i startfasen av omfattande infiltrasjonsarbeid.

Under eit opphald i Stockholm for å besøke faren, gjorde ho i november 1942 eit mislykka forsøk på å infiltrere det norske eksilmiljøet. Dette skulle bli det siste oppdraget i felten, men våren 1943 var ho ein kort periode på lønningslistene for å hjelpe til med husarbeid.

I lagmannsretten vart Karin Dillner Olsson dømt til 4 års tvangsarbeid.

I rettssalen: Ragnhild Strøm (4), Karin Dillner Olsson (13) og Odd Urstrømmen (14).


Note

1) Dødstidspunktet er ikkje kjent.


Lenker frå denne sida:

Falstad
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Nasjonal Samling
Nasjonal Samlings Ungdomsfylking
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Rudolf og Johannes Rosten
Sonderabteilung Lola
Thoralf Berg
Vikna
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad


Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Gisle Rinnan

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Inga Lerfald
Ruth Rognes

Harry Hofstad
Kitty Grande

Rolf Rinnan
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse

Ivar Grande
Ole Rygh
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad