Ole Rygh
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen

Rolf Rinnan

Harald Grøtte
Osvald Lyngstad

Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Per Wiik
Harry Hofstad
Kåre Martinsen

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Per Wiik
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen

Osvald Lyngstad
Harald Grøtte

Rolf Rinnan

Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Ole Rygh

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad