Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Martin Haugan
Gunlaug Dundas

Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Ole Rygh

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Kitty Grande
Harry Rønning
Trond Kvaale


Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren

Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Aksel Mære

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen

Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen


Trond Kvaale
Harry Rønning
Kitty Grande
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Ole Rygh
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad

Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad