Henry Skjelstad
Per Bergeen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Johannes Karlsen

Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Ruth Rognes

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ole Rygh
Per Wiik
Harald Grøtte
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum

Arne Aagren
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Arne Aagren

Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Harald Grøtte
Per Wiik
Ole Rygh
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Ruth Rognes
Aksel Mære
Arne Eldøen
Birger Olsen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen

Johannes Karlsen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Per Bergeen
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad