Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh

Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen

Ingrid Eldøen
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen

Birger Olsen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad


Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik


Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Birger Olsen

Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Ingrid Eldøen

Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad