Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Martin Haugan
Osvald Lyngstad

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande

Harry Hofstad
Morten Mortensen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ivar Grande

Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik

Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen

Ivar Grande
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Morten Mortensen
Harry Hofstad

Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad