Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte

Aksel Mære
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Ivar Grande
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Morten Mortensen
Trond Kvaale


Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse


Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Birger Olsen
Per Wiik
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Per Wiik
Birger Olsen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson


Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen


Trond Kvaale
Morten Mortensen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Aksel Mære

Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad