Solveig Kleve
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande

Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Martin Haugan
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson

Sigurd Rivrud

Per Bergeen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Wiik
Ingrid Eldøen

Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen

Ingrid Eldøen
Per Wiik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Per Bergeen

Sigurd Rivrud

Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Martin Haugan
Hans Egeberg
Egil Sivertsen

Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Solveig Kleve

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad