Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Birger Olsen
Martin Haugan
Ruth Rognes

Kåre Martinsen
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Per Wiik
Morten Mortensen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas


Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Trond Kvaale

Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan


Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren


Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen

Trond Kvaale
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Harry Rønning


Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Morten Mortensen
Per Wiik
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Kåre Martinsen

Ruth Rognes
Martin Haugan
Birger Olsen
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad