Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen

Ingebrigt Østness
Per Wiik
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan

Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Harry Rønning
Ruth Rognes

Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Birger Olsen


Kitty Grande

Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Kitty Grande


Birger Olsen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad

Ruth Rognes
Harry Rønning
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Hans Egeberg

Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Per Wiik
Ingebrigt Østness

Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad