Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Morten Mortensen

Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen


Ivar Grande
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Per Bergeen

Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve

Per Bergeen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Ivar Grande


Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen

Morten Mortensen
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad