Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan

Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm

Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Harry Rønning
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Karl Dolmen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Hans Egeberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Hans Egeberg

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Karl Dolmen

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan

Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen

Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Egil Sivertsen

Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad