Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen


Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud

Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Ivar Grande

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Ruth Rognes

Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Arne Aagren
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Arne Aagren
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen

Ruth Rognes
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Ivar Grande
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson

Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Kitty Grande


Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg

Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad