Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad

Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Per Bergeen


Arne Aagren
Per Wiik
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Per Wiik
Arne Aagren


Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen

Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad