Karl Dolmen
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Per Bergeen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Harald Grøtte
Kåre Martinsen

Rolf Rinnan
Ivar Grande
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Rønning

Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Johannes Karlsen

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud

Harry Rønning
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ivar Grande
Rolf Rinnan

Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Per Bergeen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum

Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad