Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Birger Olsen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum

Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Kitty Grande
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Per Wiik
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad


Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen

Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Trond Kvaale

Hans Berg Svendsen

Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness

Hans Berg Svendsen

Trond Kvaale
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen

Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen


Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Per Wiik
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Kitty Grande
Ole Rygh
Gunlaug Dundas

Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Birger Olsen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad