Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik

Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Harald Grøtte

Gisle Rinnan

Arne Aagren
Martin Haugan
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Aksel Mære

Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen

Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



Medlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen

Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen

Aksel Mære
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Martin Haugan
Arne Aagren

Gisle Rinnan

Harald Grøtte
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen

Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad