Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Per Wiik

Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Ole Rygh

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Birger Olsen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Ruth Rognes


Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik


Ruth Rognes
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Ole Rygh
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen

Per Wiik
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad