Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas

Kristian Randahl
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen

Birger Olsen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune

Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik

Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Birger Olsen

Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Kristian Randahl

Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad