Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik

Per Wiik
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Inga Lerfald


Kitty Grande
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Kitty Grande


Inga Lerfald
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Per Wiik

Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad