Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Arne Aagren

Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Ivar Grande
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Harry Rønning
Ruth Rognes

Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Kåre Martinsen


Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.


Kåre Martinsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune

Ruth Rognes
Harry Rønning
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen

Arne Aagren
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad