Gisle Rinnan
Inga Lerfald

Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Per Bergeen

Kristian Randahl
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen

Solveig Kleve

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Solveig Kleve

Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Kristian Randahl

Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Ruth Rognes

Inga Lerfald
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad