Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan

Aksel Mære

Kitty Grande
Per Wiik

Ivar Grande
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen

Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen

Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ivar Grande

Per Wiik
Kitty Grande

Aksel Mære

Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad