Ingrid Eldøen

Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Ivar Grande
Harry Hofstad

Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Ole Rygh
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Arne Aagren

Ruth Rognes
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud

Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm


Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



Medlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen


Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg

Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Ruth Rognes

Arne Aagren
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Ole Rygh
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande

Harry Hofstad
Ivar Grande

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald

Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad