Ingrid Eldøen
Arne Eldøen

Henry RinnanKitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Per Bergeen

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Karl Dolmen

Harald Grøtte
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Harald Grøtte

Karl Dolmen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Per Bergeen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Kitty GrandeHenry Rinnan

Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad