Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Per Wiik

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Karl Dolmen

Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg

Karl Dolmen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Per Wiik
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen

Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad