Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen

Arne Eldøen

Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Ruth Rognes
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Johannes Karlsen

Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Ivar Grande
Per Wiik
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen

Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Per Wiik
Ivar Grande

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen

Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ruth Rognes

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik

Arne Eldøen

Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad