Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Aksel Mære
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Harald Grøtte

Svein Syvertsen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Kitty Grande
Hans Egeberg
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen


Arne Aagren
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Arne Aagren


Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Hans Egeberg
Kitty Grande
Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Svein Syvertsen

Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad