Kristian Randahl
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Egil Sivertsen

Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen


Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Ingebrigt Østness


Hans Egeberg
Kitty Grande
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ivar Grande
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Ivar Grande

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Kitty Grande
Hans Egeberg


Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik


Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen

Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad