Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Ruth Rognes

Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen

Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Kitty Grande
Inga Lerfald
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Ivar Grande


Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen

Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg

Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kvinnene

Av dei norske kvinnene som arbeidde som betalte agentar for tysk etterretningsteneste, var nesten halvparten medlemmar av den trønderske Rinnanbanden. I alt tretten vart dømte, åtte av desse i dei to store rettssakene. I tillegg ville to til ha fått strenge dommar, om dei ikkje hadde dødd før landssvikoppgjeret. Av drygt sytti medlemmar i det som er blitt den mest berykta gruppa av quislingar og kollaboratørar, var meir enn ein femdel kvinner. På landsbasis er dette ein heilt unik overrepresentasjon.

Namn Fødd-død Dom
Arentz, Marie 1919-1945 dødde Frontsøster, likvidert av banden
B., Mary 1919-? 3 år Frontsøster
Dundas, Gunlaug 1923-ca.1978 2 ½ år (1) Ikkje dømt som lønna medlem.
Eldøen, Ingrid 1920-1990 9 år (2)
F., Gunvor 1925-1975 1 år
Grande, Kitty 1919-1999 20 år (1)
Kleve, Solveig 1912-1998 8 år (1)
L., Ildri 1913-1992 1 år
L., Ruth 1922-2000 8 mnd.
Lerfald, Inga 1921-1967 livstid (1)
Olsson, Karin Dillner 1924-? 4 år (1)
R., Gerd 1919 ½ år
Schjevik, Ingeborg 1923-1945 dødde Død under flukt
Strøm, Ragnhild 1915-1986 20 år (1)
Sørensen, Olga Marie 1898-? 3 ½ år (1)

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen

Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen

Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen


Ivar Grande
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Inga Lerfald
Kitty Grande
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen

Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson

Ruth Rognes
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad