Henry Rinnan


Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Ole Rygh
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Kitty Grande
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Ivar Grande
Harry Hofstad

Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen

Solveig Kleve
Hans Egeberg

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


FALSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Hans Egeberg
Solveig Kleve

Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan

Harry Hofstad
Ivar Grande

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Ole Rygh
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad


Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad