Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Aksel Mære
Ivar Grande
Harald Grøtte

Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild StrømDyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Henry Rinnan
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale

Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


FALSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Dyre Wisløff HalseRagnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud

Harald Grøtte
Ivar Grande
Aksel Mære
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad