Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen

Harald Grøtte
Ivar Grande
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan


Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


FALSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud


Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Ivar Grande
Harald Grøtte

Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Rolf Rinnan


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad