Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Harry Rønning
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen


Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Gisle Rinnan

Kitty Grande
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Hans Egeberg
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


FALSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Hans Egeberg

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Kitty Grande

Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum


Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Harry Rønning
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad