Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ivar Grande
Harry Hofstad

Per Bergeen

Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Birger Olsen

Harald Grøtte
Aksel Mære

Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Per Wiik
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald

Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


FALSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren

Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Per Wiik
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Svein Syvertsen

Aksel Mære
Harald Grøtte

Birger Olsen
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen

Per Bergeen

Harry Hofstad
Ivar Grande
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad