Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Trond Kvaale
Per Wiik
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen

Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm


Inga Lerfald

Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Aksel Mære

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


FALSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Aksel Mære
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Ivar Grande

Inga Lerfald


Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus

Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Per Wiik
Trond Kvaale
Harry Rønning
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad