Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan

Odd Ivan Bjerkan

Hans Berg Svendsen


Morten Mortensen

Aksel Mære
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen

Egil Sivertsen
Ruth Rognes

Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


FALSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande

Ruth Rognes
Egil Sivertsen

Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Aksel Mære

Morten Mortensen


Hans Berg Svendsen

Odd Ivan Bjerkan

Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad