Birger Olsen
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve

Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ruth Rognes

Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan

Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen

Karl Dolmen
Arne Aagren
Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


FALSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande
Arne Aagren
Karl Dolmen

Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan

Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan

Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg

Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad