Solveig Kleve
Trond Kvaale
Aksel Mære
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan


Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Martin Haugan

Kristian Randahl

Birger Olsen
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Per Wiik
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen

Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


FALSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg

Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Per Wiik
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Birger Olsen

Kristian Randahl

Martin Haugan

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad


Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad