Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Ivar Grande
Birger Olsen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum


Per Wiik
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud

Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Kåre Martinsen

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan


Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness


Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen

Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Per Wiik


Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Harry Hofstad
Ole Rygh
Arne Eldøen
Birger Olsen
Ivar Grande
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad