Harald Grøtte

Rolf Rinnan
Ole Rygh
Arne Eldøen
Per Wiik

Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Kitty Grande

Aksel Mære
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad

Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen

Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Harry Hofstad

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Aksel Mære

Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg

Per Wiik
Arne Eldøen
Ole Rygh
Rolf Rinnan

Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad