Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning

Kitty Grande
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Arne Eldøen

Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad


Ivar Grande
Per Bergeen
Karl Dolmen

Solveig Kleve
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Solveig Kleve

Karl Dolmen
Per Bergeen
Ivar Grande


Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse

Arne Eldøen
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Kitty Grande

Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad