Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Solveig Kleve

Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ole Rygh

Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Aksel Mære
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm

Odd Ivan Bjerkan

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Odd Ivan Bjerkan

Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Martin Haugan
Aksel Mære
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Ole Rygh
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik

Solveig Kleve
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad