Solveig Kleve
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl

Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale

Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Morten Mortensen
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen


Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen


Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Henry Skjelstad

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning

Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Sigurd Rivrud

Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad