Solveig Kleve
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Kristian Randahl

Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen

Kåre Martinsen
Morten Mortensen


Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad


Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Harry Hofstad


Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm


Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Henry Rinnan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Osvald Lyngstad

Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad