Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus

Kitty Grande
Per Wiik
Per Bergeen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan

Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Aksel Mære
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad


Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale


Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas

Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Per Bergeen
Per Wiik
Kitty Grande

Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad