Arne Eldøen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Martin Haugan


Harald Grøtte
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Harry Hofstad
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud

Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes

Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Harald Grøtte


Martin Haugan
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad

Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ivar Grande
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad