Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Svein Syvertsen

Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum

Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Per Wiik


Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen

Arne Eldøen

Ole Rygh
Harry Rønning
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Harry Rønning
Ole Rygh

Arne Eldøen

Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Arne Aagren


Per Wiik
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Aksel Mære
Bjarne Jenshus

Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson

Svein Syvertsen
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad