Ole Rygh

Harry Hofstad
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale


Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan

Kitty Grande
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Martin Haugan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Kitty Grande

Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus


Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Harry Hofstad

Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad