Aksel Mære
Egil Sivertsen

Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad

Osvald Lyngstad


Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Inga Lerfald

Arne Eldøen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Martin Haugan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Arne Eldøen

Inga Lerfald
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Arne Aagren
Gunlaug Dundas


Osvald Lyngstad

Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande

Egil Sivertsen
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad