Harald Grøtte
Ivar Grande

Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen

Egil Sivertsen
Ruth Rognes

Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Kitty Grande
Kristian Randahl
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan


Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad


Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Kristian Randahl
Kitty Grande
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum

Ruth Rognes
Egil Sivertsen

Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen

Ivar Grande
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad