Harry Hofstad

Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Per Wiik
Ingeborg Schjevik

Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald


Arne Aagren
Karl Dolmen
Aksel Mære
Martin Haugan
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen

Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Per Bergeen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Per Bergeen

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan

Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Martin Haugan
Aksel Mære
Karl Dolmen
Arne Aagren


Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Solveig Kleve

Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen

Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad