Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Karl Dolmen

Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen

Ruth Rognes
Harald Grøtte
Kristian Randahl

Trond Kvaale
Birger Olsen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Aksel Mære
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson

Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad

Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ole Rygh

Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Martin Haugan

Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Aksel Mære
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Birger Olsen
Trond Kvaale

Kristian Randahl
Harald Grøtte
Ruth Rognes

Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Karl Dolmen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad