Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Aksel Mære
Birger Olsen
Inga Lerfald
Gisle Rinnan


Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus


Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Birger Olsen
Aksel Mære
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad