Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen

Arne Eldøen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen

Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Harry Hofstad
Aksel Mære
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad

Solveig Kleve
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse


Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg


Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Solveig Kleve

Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Aksel Mære
Harry Hofstad
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte

Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Arne Eldøen

Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad