Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Birger Olsen
Ingrid Eldøen


Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Per Wiik
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Ragnhild Strøm


Solveig Kleve
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas

Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg

Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Solveig Kleve


Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Per Wiik
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Trond Kvaale


Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad