Osvald Lyngstad
Per Wiik
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum

Sigurd Rivrud

Kitty Grande
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse

Arne Aagren
Birger Olsen

Per Bergeen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Kristian Randahl

Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan

Kristian Randahl
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Per Bergeen

Birger Olsen
Arne Aagren

Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Kitty Grande

Sigurd Rivrud

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad