Per Wiik
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Kåre Martinsen

Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson

Henry Rinnan
Aksel Mære
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud

Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Ivar Grande

Ingvar Aalberg
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Ivar Grande
Per Bergeen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen

Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Aksel Mære
Henry Rinnan

Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes

Kåre Martinsen
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad