Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Birger Olsen
Karl Dolmen

Arne Eldøen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Arne Aagren
Inga Lerfald


Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas


Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve


Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Gisle Rinnan


Inga Lerfald
Arne Aagren

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Arne Eldøen

Karl Dolmen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad