Henry Rinnan
Harry Hofstad

Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson

Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl


Trond Kvaale
Sigurd Rivrud

Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Harry Rønning
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Per Wiik
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Per Wiik
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Harry Rønning
Aksel Mære
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm

Sigurd Rivrud
Trond Kvaale


Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen

Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen

Harry Hofstad
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad