Henry Rinnan

Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ole Rygh
Johannes Karlsen

Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Martin Haugan

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen

Rolf Sevaldsen

Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære

Rolf Sevaldsen

Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Martin Haugan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse

Johannes Karlsen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen

Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad