Egil Sivertsen
Kåre Martinsen

Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Per Wiik

Martin Haugan

Aksel Mære
Kitty Grande
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Kitty Grande
Aksel Mære

Martin Haugan

Per Wiik
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Gisle Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum

Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad