Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen

Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Per Wiik
Gisle Rinnan

Martin Haugan
Arne Aagren
Harald Grøtte
Hans Egeberg


Harry Rønning
Ruth Rognes
Morten Mortensen

Per Bergeen

Ivar Grande
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ivar Grande

Per Bergeen

Morten Mortensen
Ruth Rognes
Harry Rønning


Hans Egeberg
Harald Grøtte
Arne Aagren
Martin Haugan

Gisle Rinnan
Per Wiik
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik

Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad