Kitty Grande
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Aksel Mære
Ingebrigt Østness

Hans Berg Svendsen

Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Morten Mortensen

Gisle Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Martin Haugan

Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Per Bergeen
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Per Bergeen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm

Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Gisle Rinnan

Morten Mortensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud

Hans Berg Svendsen

Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad