Morten Mortensen

Martin Haugan
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum

Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Arne Aagren

Odd Urstrømmen

Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Hans Egeberg
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

Odd Urstrømmen

Arne Aagren

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen

Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Martin Haugan

Morten Mortensen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad