Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Kristian Randahl


Birger Olsen
Aksel Mære

Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Johannes Karlsen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Karl Dolmen

Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Gisle Rinnan

Karl Dolmen
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Arne Aagren
Johannes Karlsen

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande

Aksel Mære
Birger Olsen


Kristian Randahl
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad