Ole Rygh


Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Harry Rønning

Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale

Kristian Randahl
Arne Eldøen
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Kåre Martinsen


Aksel Mære
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Aksel Mære


Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Kristian Randahl

Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen

Harry Rønning
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Solveig Kleve


Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad