Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Martin Haugan

Johannes Karlsen
Harry Rønning
Harry Hofstad

Hans Berg Svendsen

Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Kitty Grande
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen

Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg

Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kitty Grande

Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness

Hans Berg Svendsen

Harry Hofstad
Harry Rønning
Johannes Karlsen

Martin Haugan
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad