Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson


Per Wiik
Harald Grøtte
Aksel Mære
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Martin Haugan
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse

Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen

Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Martin Haugan
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Per Wiik


Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad