Karl Dolmen

Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Birger Olsen
Ivar Grande
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson

Ruth Rognes

Harry Hofstad
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas


Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse

Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen


Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Harry Hofstad

Ruth Rognes

Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Ivar Grande
Birger Olsen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum

Karl Dolmen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad