Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Ingvar Aalberg

Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh

Harry Rønning
Birger Olsen

Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Arne Aagren

Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen

Arne Aagren
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas

Birger Olsen
Harry Rønning

Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Svein Syvertsen

Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad