Henry Rinnan
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Johannes Karlsen

Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære

Birger Olsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness

Harald Grøtte

Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan

Harald Grøtte

Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Birger Olsen

Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse

Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Henry Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad