Birger Olsen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen

Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Arne Aagren

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Martin Haugan

Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Karl Dolmen

Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg

Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Hans Egeberg
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Hans Egeberg
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh

Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen

Karl Dolmen

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Svein Syvertsen

Martin Haugan
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Arne Aagren
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen

Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad