Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik

Solveig Kleve
Arne Eldøen

Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg

Martin Haugan

Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan

Morten Mortensen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Kristian Randahl
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad


Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Birger Olsen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Birger Olsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen


Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Kristian Randahl
Aksel Mære
Ruth Rognes
Morten Mortensen

Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale

Martin Haugan

Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg

Arne Eldøen
Solveig Kleve

Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad