Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Per Bergeen

Bjarne Jenshus

Morten Mortensen

Aksel Mære
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Henry Rinnan
Hans Egeberg

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Arne Eldøen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum

Hans Egeberg
Henry Rinnan

Per Wiik
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Aksel Mære

Morten Mortensen

Bjarne Jenshus

Per Bergeen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad