Henry Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Martin Haugan

Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Gisle Rinnan

Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud

Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen

Arne Eldøen
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Arne Eldøen

Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ivar Grande
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas

Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen

Gisle Rinnan
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen

Martin Haugan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum

Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad