Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen


Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Ole Rygh
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Kitty Grande

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Arne Eldøen

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ivar Grande

Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Johannes Karlsen

Ivar Grande
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Arne Eldøen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Kitty Grande
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Harry Rønning
Ole Rygh
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen


Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad