Ole Rygh
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg

Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Harry Rønning

Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Odd Urstrømmen
Kitty Grande

Rolf Rinnan
Aksel Mære
Kristian Randahl
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Martin Haugan
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Rolf Rinnan

Kitty Grande
Odd Urstrømmen

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Kåre Martinsen

Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson

Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad