Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

Aksel Mære
Kitty Grande
Harald Grøtte

Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Harry Rønning

Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Birger Olsen

Arne Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Ole Rygh

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas

Per Wiik

Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



Medlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Karl Dolmen

Per Wiik

Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Ole Rygh
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Arne Eldøen

Birger Olsen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson

Harry Rønning
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness

Harald Grøtte
Kitty Grande
Aksel Mære

Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad