Harald Grøtte
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Ole Rygh

Aksel Mære
Per Bergeen

Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan

Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Karl Dolmen
Hans Egeberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rapport til Gestapo 21. august 1941

frå Vertrauensmann 1 Henry Rinnan, dekknamn Lola.


Raport
Over Poletibetjent Mork. Kristiansund.

Denne mann er kjent i Kristiansund for sin tyskfientlig innstilling. For en 3 måneder tid siden hadde di fleste poletifolk i byen blitt enig om og gå inn i N.S., ja det gikk så vidt at di forlangte inmeldelseskjemaer opoversendt ifra fylkeskontoret. Da var det Mork og en annen poletimann som jeg ikke kjenner navnet på, som satte sig ispissen får og få dette tiltak forpurret og det lyktes over all forventning da det vistnåk bare er 2 mann av Kristiansund poleti som står tilsluttet partiet. Den 10-8 sto denne Mork på gaten og fortalte følgende Nu kan di bare vente svina nu skal di få, nu har Ruserne besatt Kirkenes og store deler av Nord-Norge. Dette sto jeg selv og hørte på.

Man må spørre sig selv, vordan vilde gå her i landet vis det en dag blev spørsmål om at det Norske poleti skulde oprettholde ro og orden uten tysk hjelp. Jeg tror det blev synd og være nasjonalsossalister ivertfall.

Trondhjem. Lola
21-8-41


Kjelde: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972)
Klikk for større versjon.
(Ingen politimann med namnet Mork er registrert som fange under okkupasjonen.)


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Klikk for større versjon
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Hans Egeberg
Karl Dolmen

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Henry Rinnan

Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Birger Olsen

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen

Per Bergeen
Aksel Mære

Ole Rygh

Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad