Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Arne Eldøen

Ivar Grande
Birger Olsen

Morten Mortensen

Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas


Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Kitty Grande
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Per Wiik

Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rapport til Gestapo 21. august 1941

frå Vertrauensmann 1 Henry Rinnan, dekknamn Lola.


Raport
Over Poletibetjent Mork. Kristiansund.

Denne mann er kjent i Kristiansund for sin tyskfientlig innstilling. For en 3 måneder tid siden hadde di fleste poletifolk i byen blitt enig om og gå inn i N.S., ja det gikk så vidt at di forlangte inmeldelseskjemaer opoversendt ifra fylkeskontoret. Da var det Mork og en annen poletimann som jeg ikke kjenner navnet på, som satte sig ispissen får og få dette tiltak forpurret og det lyktes over all forventning da det vistnåk bare er 2 mann av Kristiansund poleti som står tilsluttet partiet. Den 10-8 sto denne Mork på gaten og fortalte følgende Nu kan di bare vente svina nu skal di få, nu har Ruserne besatt Kirkenes og store deler av Nord-Norge. Dette sto jeg selv og hørte på.

Man må spørre sig selv, vordan vilde gå her i landet vis det en dag blev spørsmål om at det Norske poleti skulde oprettholde ro og orden uten tysk hjelp. Jeg tror det blev synd og være nasjonalsossalister ivertfall.

Trondhjem. Lola
21-8-41


Kjelde: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972)
Klikk for større versjon.
(Ingen politimann med namnet Mork er registrert som fange under okkupasjonen.)


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Klikk for større versjon
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Trond Kvaale

Per Wiik
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Kitty Grande
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Harry Rønning


Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad

Morten Mortensen

Birger Olsen
Ivar Grande

Arne Eldøen
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad