Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Aksel Mære


Per Wiik
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Birger Olsen

Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rapport til Gestapo 21. august 1941

frå Vertrauensmann 1 Henry Rinnan, dekknamn Lola.


Raport
Over Poletibetjent Mork. Kristiansund.

Denne mann er kjent i Kristiansund for sin tyskfientlig innstilling. For en 3 måneder tid siden hadde di fleste poletifolk i byen blitt enig om og gå inn i N.S., ja det gikk så vidt at di forlangte inmeldelseskjemaer opoversendt ifra fylkeskontoret. Da var det Mork og en annen poletimann som jeg ikke kjenner navnet på, som satte sig ispissen får og få dette tiltak forpurret og det lyktes over all forventning da det vistnåk bare er 2 mann av Kristiansund poleti som står tilsluttet partiet. Den 10-8 sto denne Mork på gaten og fortalte følgende Nu kan di bare vente svina nu skal di få, nu har Ruserne besatt Kirkenes og store deler av Nord-Norge. Dette sto jeg selv og hørte på.

Man må spørre sig selv, vordan vilde gå her i landet vis det en dag blev spørsmål om at det Norske poleti skulde oprettholde ro og orden uten tysk hjelp. Jeg tror det blev synd og være nasjonalsossalister ivertfall.

Trondhjem. Lola
21-8-41


Kjelde: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972)
Klikk for større versjon.
(Ingen politimann med namnet Mork er registrert som fange under okkupasjonen.)


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Klikk for større versjon
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg

Birger Olsen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Per Wiik


Aksel Mære
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ole Rygh
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Johannes Karlsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad