Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Arne Aagren

Aksel Mære

Birger Olsen
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen


Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Kitty Grande
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rapport til Gestapo 21. august 1941

frå Vertrauensmann 1 Henry Rinnan, dekknamn Lola.


Raport
Over Poletibetjent Mork. Kristiansund.

Denne mann er kjent i Kristiansund for sin tyskfientlig innstilling. For en 3 måneder tid siden hadde di fleste poletifolk i byen blitt enig om og gå inn i N.S., ja det gikk så vidt at di forlangte inmeldelseskjemaer opoversendt ifra fylkeskontoret. Da var det Mork og en annen poletimann som jeg ikke kjenner navnet på, som satte sig ispissen får og få dette tiltak forpurret og det lyktes over all forventning da det vistnåk bare er 2 mann av Kristiansund poleti som står tilsluttet partiet. Den 10-8 sto denne Mork på gaten og fortalte følgende Nu kan di bare vente svina nu skal di få, nu har Ruserne besatt Kirkenes og store deler av Nord-Norge. Dette sto jeg selv og hørte på.

Man må spørre sig selv, vordan vilde gå her i landet vis det en dag blev spørsmål om at det Norske poleti skulde oprettholde ro og orden uten tysk hjelp. Jeg tror det blev synd og være nasjonalsossalister ivertfall.

Trondhjem. Lola
21-8-41


Kjelde: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972)
Klikk for større versjon.
(Ingen politimann med namnet Mork er registrert som fange under okkupasjonen.)


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Klikk for større versjon
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Kitty Grande
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale


Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Birger Olsen

Aksel Mære

Arne Aagren
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad