Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Karl Dolmen
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Aksel Mære
Johannes Karlsen

Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen

Ole Rygh
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen


Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rapport til Gestapo 21. august 1941

frå Vertrauensmann 1 Henry Rinnan, dekknamn Lola.


Raport
Over Poletibetjent Mork. Kristiansund.

Denne mann er kjent i Kristiansund for sin tyskfientlig innstilling. For en 3 måneder tid siden hadde di fleste poletifolk i byen blitt enig om og gå inn i N.S., ja det gikk så vidt at di forlangte inmeldelseskjemaer opoversendt ifra fylkeskontoret. Da var det Mork og en annen poletimann som jeg ikke kjenner navnet på, som satte sig ispissen får og få dette tiltak forpurret og det lyktes over all forventning da det vistnåk bare er 2 mann av Kristiansund poleti som står tilsluttet partiet. Den 10-8 sto denne Mork på gaten og fortalte følgende Nu kan di bare vente svina nu skal di få, nu har Ruserne besatt Kirkenes og store deler av Nord-Norge. Dette sto jeg selv og hørte på.

Man må spørre sig selv, vordan vilde gå her i landet vis det en dag blev spørsmål om at det Norske poleti skulde oprettholde ro og orden uten tysk hjelp. Jeg tror det blev synd og være nasjonalsossalister ivertfall.

Trondhjem. Lola
21-8-41


Kjelde: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972)
Klikk for større versjon.
(Ingen politimann med namnet Mork er registrert som fange under okkupasjonen.)


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Klikk for større versjon
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg


Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ole Rygh

Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald

Johannes Karlsen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Karl Dolmen

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad