Birger Olsen
Kitty Grande

Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum

Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære

Per Bergeen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen

Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



Medlemmar

Rapport til Gestapo 21. august 1941

frå Vertrauensmann 1 Henry Rinnan, dekknamn Lola.


Raport
Over Poletibetjent Mork. Kristiansund.

Denne mann er kjent i Kristiansund for sin tyskfientlig innstilling. For en 3 måneder tid siden hadde di fleste poletifolk i byen blitt enig om og gå inn i N.S., ja det gikk så vidt at di forlangte inmeldelseskjemaer opoversendt ifra fylkeskontoret. Da var det Mork og en annen poletimann som jeg ikke kjenner navnet på, som satte sig ispissen får og få dette tiltak forpurret og det lyktes over all forventning da det vistnåk bare er 2 mann av Kristiansund poleti som står tilsluttet partiet. Den 10-8 sto denne Mork på gaten og fortalte følgende Nu kan di bare vente svina nu skal di få, nu har Ruserne besatt Kirkenes og store deler av Nord-Norge. Dette sto jeg selv og hørte på.

Man må spørre sig selv, vordan vilde gå her i landet vis det en dag blev spørsmål om at det Norske poleti skulde oprettholde ro og orden uten tysk hjelp. Jeg tror det blev synd og være nasjonalsossalister ivertfall.

Trondhjem. Lola
21-8-41


Kjelde: Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? (1972)
Klikk for større versjon.
(Ingen politimann med namnet Mork er registrert som fange under okkupasjonen.)


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Klikk for større versjon
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad

Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Per Bergeen

Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen

Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen

Kitty Grande
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad