Kitty Grande
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte

Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Harry Rønning
Kristian Randahl

Rolf Rinnan
Arne Eldøen

Harry Hofstad
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen


Ivar Grande
Per Wiik
Aksel Mære
Gunlaug Dundas

Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Ruth Rognes

Ruth Johanne Rognes vart fødd 24.2.1920 i Trondheim og dødde 2.10.1984 i Tyskland.

Den eldste broren, John Rognes, var offiser og ein av pionerane bak grunnlegginga av Milorg. Frå 1941 ein sentral aktør i det norske etterretningsarbeidet i Sverige og England. Ruth Rognes vart kjærast med den fjorten år eldre SS-Obersturmführer Walter Gemmecke. Frå 1. oktober 1941 var ho kontordame og tolk hos det tyske sikkerheitspolitiet. Ei av oppgåvene var å omsette til tysk rapportane frå medlemmane av Sonderabteilung Lola og andre agentar.

Dom 2 ½ år.

Etter krigen gifta Ruth Rognes seg med Walter Gemmecke og flytta til Tyskland.


Lenker frå denne sida:

Milorg
Sonderabteilung Lola
Walter Gemmecke
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune

Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Per Wiik
Ivar Grande


Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Harry Hofstad

Arne Eldøen
Rolf Rinnan

Kristian Randahl
Harry Rønning
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus

Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad