Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Per Wiik
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes

Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Per Bergeen
Arne Aagren

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MILORG

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Arne Aagren
Per Bergeen

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh

Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Per Wiik
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad