Ragnhild Strøm

Morten Mortensen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Aksel Mære

Harald Grøtte
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse

Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen

Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Kitty Grande

Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Per Wiik
Ole Rygh
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Karl Dolmen

Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Per Bergeen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MILORG

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Per Bergeen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen

Karl Dolmen

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Ole Rygh
Per Wiik
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale

Kitty Grande
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson

Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik

Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Harald Grøtte

Aksel Mære
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Morten Mortensen

Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad