Johannes Karlsen
Henry Rinnan

Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Kitty Grande
Harald Grøtte

Aksel Mære
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MILORG

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Aksel Mære

Harald Grøtte
Kitty Grande
Inga Lerfald

Henry Skjelstad

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen

Henry Rinnan
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad