Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ole RyghTrond Kvaale
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen

Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Aksel Mære

Kitty Grande
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus

Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ruth Rognes
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karin Dillner Olsson

Karin Dillner Olsson vart fødd 26.7.1924. (1) Begge foreldra var svenske, men morfaren dreiv som grosserar i sild og fisk i Trondheim. Foreldra tok med seg jentungen til Stockholm da ho var seks år. I 1936 dødde mora, og tolvåringen vart sendt til Trondheim, til ei tante av mora. Ho var ivrig medlem av Nasjonal Samling og Karin Dillner Olsson vart innmeldt i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking hausten 1939.

I juni vart ho verva til Sonderabteilung Lola av Karl Dolmen, som var ein kjenning frå NSUF. I utgangspunktet skulle ho vera hushjelp og springe ærend. I august 1942 vart Karin Dillner Olsson sendt på det første agentoppdraget. Ho reiste til Molde for å kontakte motstandsmannen Thoralf Berg. Han vart seinare arrestert og avretta i fangeleiren på Falstad. Utover hausten gjennomførte ho tre reiser i Nord-Trøndelag. Størst konsekvensar fekk besøket hos brørne Rudolf og Johannes Rosten i Grong og turen til Rørvik i Vikna. Begge stadane var Henry Rinnan i startfasen av omfattande infiltrasjonsarbeid.

Under eit opphald i Stockholm for å besøke faren, gjorde ho i november 1942 eit mislykka forsøk på å infiltrere det norske eksilmiljøet. Dette skulle bli det siste oppdraget i felten, men våren 1943 var ho ein kort periode på lønningslistene for å hjelpe til med husarbeid.

I lagmannsretten vart Karin Dillner Olsson dømt til 4 års tvangsarbeid.

I rettssalen: Ragnhild Strøm (4), Karin Dillner Olsson (13) og Odd Urstrømmen (14).


Note

1) Dødstidspunktet er ikkje kjent.


Lenker frå denne sida:

Falstad
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Nasjonal Samling
Nasjonal Samlings Ungdomsfylking
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Rudolf og Johannes Rosten
Sonderabteilung Lola
Thoralf Berg
Vikna
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ruth Rognes
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Kitty Grande

Aksel Mære
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen

Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Trond KvaaleOle Rygh
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad