Kristian Randahl
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Per Wiik
Harry Hofstad
Birger Olsen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Arne Eldøen

Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Kitty Grande

Ruth Rognes

Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen

Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen

Ivar Grande
Arne Aagren

Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karin Dillner Olsson

Karin Dillner Olsson vart fødd 26.7.1924. (1) Begge foreldra var svenske, men morfaren dreiv som grosserar i sild og fisk i Trondheim. Foreldra tok med seg jentungen til Stockholm da ho var seks år. I 1936 dødde mora, og tolvåringen vart sendt til Trondheim, til ei tante av mora. Ho var ivrig medlem av Nasjonal Samling og Karin Dillner Olsson vart innmeldt i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking hausten 1939.

I juni vart ho verva til Sonderabteilung Lola av Karl Dolmen, som var ein kjenning frå NSUF. I utgangspunktet skulle ho vera hushjelp og springe ærend. I august 1942 vart Karin Dillner Olsson sendt på det første agentoppdraget. Ho reiste til Molde for å kontakte motstandsmannen Thoralf Berg. Han vart seinare arrestert og avretta i fangeleiren på Falstad. Utover hausten gjennomførte ho tre reiser i Nord-Trøndelag. Størst konsekvensar fekk besøket hos brørne Rudolf og Johannes Rosten i Grong og turen til Rørvik i Vikna. Begge stadane var Henry Rinnan i startfasen av omfattande infiltrasjonsarbeid.

Under eit opphald i Stockholm for å besøke faren, gjorde ho i november 1942 eit mislykka forsøk på å infiltrere det norske eksilmiljøet. Dette skulle bli det siste oppdraget i felten, men våren 1943 var ho ein kort periode på lønningslistene for å hjelpe til med husarbeid.

I lagmannsretten vart Karin Dillner Olsson dømt til 4 års tvangsarbeid.

I rettssalen: Ragnhild Strøm (4), Karin Dillner Olsson (13) og Odd Urstrømmen (14).


Note

1) Dødstidspunktet er ikkje kjent.


Lenker frå denne sida:

Falstad
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Nasjonal Samling
Nasjonal Samlings Ungdomsfylking
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Rudolf og Johannes Rosten
Sonderabteilung Lola
Thoralf Berg
Vikna
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Arne Aagren
Ivar Grande

Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas

Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan

Ruth Rognes

Kitty Grande
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen

Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Birger Olsen
Harry Hofstad
Per Wiik
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad