Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Ruth Rognes

Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud


Harald Grøtte
Aksel Mære

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karin Dillner Olsson

Karin Dillner Olsson vart fødd 26.7.1924. (1) Begge foreldra var svenske, men morfaren dreiv som grosserar i sild og fisk i Trondheim. Foreldra tok med seg jentungen til Stockholm da ho var seks år. I 1936 dødde mora, og tolvåringen vart sendt til Trondheim, til ei tante av mora. Ho var ivrig medlem av Nasjonal Samling og Karin Dillner Olsson vart innmeldt i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking hausten 1939.

I juni vart ho verva til Sonderabteilung Lola av Karl Dolmen, som var ein kjenning frå NSUF. I utgangspunktet skulle ho vera hushjelp og springe ærend. I august 1942 vart Karin Dillner Olsson sendt på det første agentoppdraget. Ho reiste til Molde for å kontakte motstandsmannen Thoralf Berg. Han vart seinare arrestert og avretta i fangeleiren på Falstad. Utover hausten gjennomførte ho tre reiser i Nord-Trøndelag. Størst konsekvensar fekk besøket hos brørne Rudolf og Johannes Rosten i Grong og turen til Rørvik i Vikna. Begge stadane var Henry Rinnan i startfasen av omfattande infiltrasjonsarbeid.

Under eit opphald i Stockholm for å besøke faren, gjorde ho i november 1942 eit mislykka forsøk på å infiltrere det norske eksilmiljøet. Dette skulle bli det siste oppdraget i felten, men våren 1943 var ho ein kort periode på lønningslistene for å hjelpe til med husarbeid.

I lagmannsretten vart Karin Dillner Olsson dømt til 4 års tvangsarbeid.

I rettssalen: Ragnhild Strøm (4), Karin Dillner Olsson (13) og Odd Urstrømmen (14).


Note

1) Dødstidspunktet er ikkje kjent.


Lenker frå denne sida:

Falstad
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Nasjonal Samling
Nasjonal Samlings Ungdomsfylking
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Rudolf og Johannes Rosten
Sonderabteilung Lola
Thoralf Berg
Vikna
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus

Ole Rygh

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Aksel Mære
Harald Grøtte


Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik

Ruth Rognes
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad