Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Ivar Grande
Kåre Martinsen

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen


Harry Rønning

Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære

Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Per Wiik
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karin Dillner Olsson

Karin Dillner Olsson vart fødd 26.7.1924. (1) Begge foreldra var svenske, men morfaren dreiv som grosserar i sild og fisk i Trondheim. Foreldra tok med seg jentungen til Stockholm da ho var seks år. I 1936 dødde mora, og tolvåringen vart sendt til Trondheim, til ei tante av mora. Ho var ivrig medlem av Nasjonal Samling og Karin Dillner Olsson vart innmeldt i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking hausten 1939.

I juni vart ho verva til Sonderabteilung Lola av Karl Dolmen, som var ein kjenning frå NSUF. I utgangspunktet skulle ho vera hushjelp og springe ærend. I august 1942 vart Karin Dillner Olsson sendt på det første agentoppdraget. Ho reiste til Molde for å kontakte motstandsmannen Thoralf Berg. Han vart seinare arrestert og avretta i fangeleiren på Falstad. Utover hausten gjennomførte ho tre reiser i Nord-Trøndelag. Størst konsekvensar fekk besøket hos brørne Rudolf og Johannes Rosten i Grong og turen til Rørvik i Vikna. Begge stadane var Henry Rinnan i startfasen av omfattande infiltrasjonsarbeid.

Under eit opphald i Stockholm for å besøke faren, gjorde ho i november 1942 eit mislykka forsøk på å infiltrere det norske eksilmiljøet. Dette skulle bli det siste oppdraget i felten, men våren 1943 var ho ein kort periode på lønningslistene for å hjelpe til med husarbeid.

I lagmannsretten vart Karin Dillner Olsson dømt til 4 års tvangsarbeid.

I rettssalen: Ragnhild Strøm (4), Karin Dillner Olsson (13) og Odd Urstrømmen (14).


Note

1) Dødstidspunktet er ikkje kjent.


Lenker frå denne sida:

Falstad
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Nasjonal Samling
Nasjonal Samlings Ungdomsfylking
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Rudolf og Johannes Rosten
Sonderabteilung Lola
Thoralf Berg
Vikna
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Per Wiik
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg

Harry Rønning


Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Kåre Martinsen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad