Arne Aagren
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn ErstadAksel Mære
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Kitty Grande
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Per Bergeen
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karin Dillner Olsson

Karin Dillner Olsson vart fødd 26.7.1924. (1) Begge foreldra var svenske, men morfaren dreiv som grosserar i sild og fisk i Trondheim. Foreldra tok med seg jentungen til Stockholm da ho var seks år. I 1936 dødde mora, og tolvåringen vart sendt til Trondheim, til ei tante av mora. Ho var ivrig medlem av Nasjonal Samling og Karin Dillner Olsson vart innmeldt i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking hausten 1939.

I juni vart ho verva til Sonderabteilung Lola av Karl Dolmen, som var ein kjenning frå NSUF. I utgangspunktet skulle ho vera hushjelp og springe ærend. I august 1942 vart Karin Dillner Olsson sendt på det første agentoppdraget. Ho reiste til Molde for å kontakte motstandsmannen Thoralf Berg. Han vart seinare arrestert og avretta i fangeleiren på Falstad. Utover hausten gjennomførte ho tre reiser i Nord-Trøndelag. Størst konsekvensar fekk besøket hos brørne Rudolf og Johannes Rosten i Grong og turen til Rørvik i Vikna. Begge stadane var Henry Rinnan i startfasen av omfattande infiltrasjonsarbeid.

Under eit opphald i Stockholm for å besøke faren, gjorde ho i november 1942 eit mislykka forsøk på å infiltrere det norske eksilmiljøet. Dette skulle bli det siste oppdraget i felten, men våren 1943 var ho ein kort periode på lønningslistene for å hjelpe til med husarbeid.

I lagmannsretten vart Karin Dillner Olsson dømt til 4 års tvangsarbeid.

I rettssalen: Ragnhild Strøm (4), Karin Dillner Olsson (13) og Odd Urstrømmen (14).


Note

1) Dødstidspunktet er ikkje kjent.


Lenker frå denne sida:

Falstad
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Nasjonal Samling
Nasjonal Samlings Ungdomsfylking
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Rudolf og Johannes Rosten
Sonderabteilung Lola
Thoralf Berg
Vikna
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Kitty Grande
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Aksel MærePer Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Arne Aagren1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad