Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Birger Olsen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Henry Rinnan
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg

Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen

Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karin Dillner Olsson

Karin Dillner Olsson vart fødd 26.7.1924. (1) Begge foreldra var svenske, men morfaren dreiv som grosserar i sild og fisk i Trondheim. Foreldra tok med seg jentungen til Stockholm da ho var seks år. I 1936 dødde mora, og tolvåringen vart sendt til Trondheim, til ei tante av mora. Ho var ivrig medlem av Nasjonal Samling og Karin Dillner Olsson vart innmeldt i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking hausten 1939.

I juni vart ho verva til Sonderabteilung Lola av Karl Dolmen, som var ein kjenning frå NSUF. I utgangspunktet skulle ho vera hushjelp og springe ærend. I august 1942 vart Karin Dillner Olsson sendt på det første agentoppdraget. Ho reiste til Molde for å kontakte motstandsmannen Thoralf Berg. Han vart seinare arrestert og avretta i fangeleiren på Falstad. Utover hausten gjennomførte ho tre reiser i Nord-Trøndelag. Størst konsekvensar fekk besøket hos brørne Rudolf og Johannes Rosten i Grong og turen til Rørvik i Vikna. Begge stadane var Henry Rinnan i startfasen av omfattande infiltrasjonsarbeid.

Under eit opphald i Stockholm for å besøke faren, gjorde ho i november 1942 eit mislykka forsøk på å infiltrere det norske eksilmiljøet. Dette skulle bli det siste oppdraget i felten, men våren 1943 var ho ein kort periode på lønningslistene for å hjelpe til med husarbeid.

I lagmannsretten vart Karin Dillner Olsson dømt til 4 års tvangsarbeid.

I rettssalen: Ragnhild Strøm (4), Karin Dillner Olsson (13) og Odd Urstrømmen (14).


Note

1) Dødstidspunktet er ikkje kjent.


Lenker frå denne sida:

Falstad
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Nasjonal Samling
Nasjonal Samlings Ungdomsfylking
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Rudolf og Johannes Rosten
Sonderabteilung Lola
Thoralf Berg
Vikna
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm

Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik

Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Henry Rinnan
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad