Kitty Grande
Solveig Kleve

Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Martin Haugan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen

Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Henry Rinnan
Birger Olsen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Arne Aagren

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad


Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune


Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Arne Aagren
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Birger Olsen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Ivar Grande

Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Martin Haugan
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus

Solveig Kleve
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad