Harry Hofstad
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad

Birger Olsen

Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Ivar Grande
Per Wiik

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse

Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen


Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen


Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Per Wiik
Ivar Grande
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Arne Eldøen

Birger Olsen

Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad