Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen

Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad

Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Martin Haugan
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Trond Kvaale
Rolf Rinnan

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik

Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik

Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Per Bergeen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Per Bergeen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad

Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Harry Hofstad

Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Martin Haugan
Ivar Grande
Ingrid Eldøen

Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse

Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad