Per Asbjørn Erstad

Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Trond Kvaale

Martin Haugan
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen

Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Harry Hofstad
Aksel Mære
Solveig Kleve
Inga Lerfald


Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg

Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Ivar Grande
Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik
Ivar Grande
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Morten Mortensen

Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen


Inga Lerfald
Solveig Kleve
Aksel Mære
Harry Hofstad
Harry Rønning
Odd Urstrømmen

Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Martin Haugan

Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen

Per Asbjørn Erstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad