Henry Rinnan

Harry Rønning

Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm

Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen

Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Martin Haugan
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Martin Haugan
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl

Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad

Harry Rønning

Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad