Kitty Grande

Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan

Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Per Wiik
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Arne Aagren
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Arne Eldøen
Kristian Randahl

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen

Harry Rønning

Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan

Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad