Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Per Wiik
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Gisle Rinnan

Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren

Ingvar Aalberg

Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande

Ingvar Aalberg

Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Martin Haugan
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Egil Sivertsen

Gisle Rinnan
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Per Wiik
Ivar Grande
Inga Lerfald
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad