Harald Grøtte
Aksel Mære

Harry Rønning
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Martin Haugan
Per Wiik
Birger Olsen
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas


Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Ivar Grande
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ivar Grande

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse


Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Per Wiik
Martin Haugan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Harry Rønning

Aksel Mære
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad