Arne Eldøen

Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Harry Hofstad

Harald Grøtte
Birger Olsen

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Morten Mortensen
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Per Bergeen
Hans Egeberg

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Hans Egeberg
Per Bergeen

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Birger Olsen
Harald Grøtte

Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan

Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad