Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Arne EldøenEgil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen


Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale


Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen


Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan


Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Egil SivertsenArne Eldøen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad