Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad

Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik

Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Morten Mortensen

Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ivar Grande
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes

Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Hans Egeberg

Karl Dolmen
Aksel Mære
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Aksel Mære
Karl Dolmen

Hans Egeberg
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen

Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Ivar Grande
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning

Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Martin Haugan

Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve

Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad