Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Kitty Grande

Ingrid Eldøen
Ole Rygh

Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik

Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Henry Skjelstad

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Ruth Rognes

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Ruth Rognes
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad

Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen

Ole Rygh
Ingrid Eldøen

Kitty Grande
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad