Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan

Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Karl Dolmen

Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Aksel Mære
Per Wiik
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson

Arne Aagren
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kitty Grande

Odd Urstrømmen

Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Arne Aagren

Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Per Wiik
Aksel Mære
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen

Karl Dolmen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus

Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad