Alf Nilsen Aune
Ole Rygh

Ivar Grande
Harry Rønning
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Per Wiik
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik

Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Arne Eldøen

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Per Bergeen

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen

Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen

Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Per Bergeen
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Arne Eldøen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad

Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Per Wiik
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Harry Rønning
Ivar Grande

Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad