Inga Lerfald
Aksel Mære
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Harald Grøtte

Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Per Bergeen
Per Wiik
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Birger Olsen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen

Ruth Rognes

Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve

Ruth Rognes

Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Birger Olsen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Per Wiik
Per Bergeen
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus

Harald Grøtte
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Aksel Mære
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad