Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen

Ruth Rognes

Martin Haugan
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Birger Olsen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen

Inga Lerfald

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Harry Rønning

Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Johannes Karlsen
Harald Grøtte

Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness

Harry Rønning
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Inga Lerfald

Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Birger Olsen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Martin Haugan

Ruth Rognes

Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad