Per Bergeen
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Arne Aagren
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Kitty Grande

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen


Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Birger Olsen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Wiik
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Per Wiik
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Birger Olsen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Martin Haugan


Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Kitty Grande
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Arne Aagren
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Per Bergeen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad