Morten Mortensen


Svein Syvertsen
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Per Bergeen

Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Martin Haugan
Hans Egeberg

Birger Olsen
Johannes Karlsen
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Birger Olsen

Hans Egeberg
Martin Haugan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson

Per Bergeen
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Svein Syvertsen


Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad