Kitty Grande
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Arne Eldøen

Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad

Karl Dolmen
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse


Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes

Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Arne Aagren
Solveig Kleve
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Solveig Kleve
Arne Aagren
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning

Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan


Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Karl Dolmen

Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Birger Olsen

Arne Eldøen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad