Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Ruth Rognes
Ole Rygh

Svein Syvertsen

Harald Grøtte
Ivar Grande
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen


Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen

Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad

Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Karl Dolmen
Gisle Rinnan


Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Ivar Grande
Harald Grøtte

Svein Syvertsen

Ole Rygh
Ruth Rognes
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad