Hans Egeberg

Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Bjarne Jenshus

Ivar Grande
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Harry Rønning

Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Arne Aagren
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve

Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Per Bergeen

Kitty Grande

Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad

Kitty Grande

Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg

Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Arne Aagren
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud

Harry Rønning
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Ivar Grande

Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen

Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad