Kitty Grande
Ruth Rognes
Ole Rygh
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Aksel Mære
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Egil Sivertsen


Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen

Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Per Wiik
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Per Wiik

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Ingrid Eldøen

Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad

Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen


Egil Sivertsen

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Aksel Mære
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ole Rygh
Ruth Rognes
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad