Johannes Karlsen

Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum

Ole Rygh
Solveig Kleve

Ivar Grande
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Birger Olsen

Hans Egeberg
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen


Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren


Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Hans Egeberg

Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Ivar Grande

Solveig Kleve
Ole Rygh

Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl

Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad