Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan

Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen

Harald Grøtte
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Aksel Mære


Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Birger Olsen

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson


Aksel Mære
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Harald Grøtte

Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Karl Dolmen

Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad