Arne Eldøen
Martin Haugan
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte

Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Ruth Rognes
Ivar Grande
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg

Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad


Per Wiik
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Wiik


Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud

Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Ivar Grande
Ruth Rognes
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald

Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Martin Haugan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad