Ruth Rognes
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Arne Eldøen

Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Birger Olsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Ivar Grande


Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande


Ivar Grande
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Birger Olsen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik

Arne Eldøen

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad