Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes


Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Birger Olsen
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen

Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Per Wiik
Solveig Kleve
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald

Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Henry Skjelstad


Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte

Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen


Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas

Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Solveig Kleve
Per Wiik
Ole Rygh
Ingebrigt Østness

Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Birger Olsen
Harry Rønning
Ragnhild Strøm


Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad