Harry Hofstad
Ivar Grande
Solveig Kleve
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Aksel Mære
Birger Olsen

Hans Egeberg

Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale

Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren

Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen

Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Kristian Randahl

Hans Egeberg

Birger Olsen
Aksel Mære
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Solveig Kleve
Ivar Grande
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad