Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Per Wiik
Hans Egeberg

Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen

Trond Kvaale
Ivar Grande

Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Aksel Mære

Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes

Harry Rønning


Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen


Harry Rønning

Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud

Aksel Mære
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande

Ivar Grande
Trond Kvaale

Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen

Hans Egeberg
Per Wiik
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad