Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen

Solveig Kleve
Kristian Randahl

Ole Rygh

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Henry Skjelstad

Kitty Grande
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes

Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen


Svein Syvertsen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Svein Syvertsen


Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen

Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Kitty Grande

Henry Skjelstad
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Ole Rygh

Kristian Randahl
Solveig Kleve

Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad