Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Harry Rønning

Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Gisle Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan


Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte

Per Wiik
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Per Wiik

Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan


Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Gisle Rinnan

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen

Harry Rønning
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad