Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen

Henry Rinnan
Inga Lerfald

Odd Ivan Bjerkan

Harald Grøtte
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Harald Grøtte

Odd Ivan Bjerkan

Inga Lerfald
Henry Rinnan

Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad