Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Kitty Grande
Egil Sivertsen

Ruth Rognes
Henry Skjelstad

Morten Mortensen

Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Harry Rønning

Solveig Kleve


Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



Medlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas


Solveig Kleve

Harry Rønning
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus

Morten Mortensen

Henry Skjelstad
Ruth Rognes

Egil Sivertsen
Kitty Grande
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad