Martin Haugan
Ivar Grande

Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan

Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Harry Hofstad
Gisle Rinnan

Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh

Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte

Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Ruth Rognes
Birger Olsen
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune

Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære

Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Birger Olsen
Ruth Rognes
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg

Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen

Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen

Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm

Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad

Ivar Grande
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad