Harald Grøtte
Martin Haugan
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Kitty Grande
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Karl Dolmen
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Karl Dolmen

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Kitty Grande
Ruth Rognes
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Martin Haugan
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad