Harry Rønning
Birger Olsen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen

Harald Grøtte
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Svein Syvertsen


Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Ivar Grande
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Henry Skjelstad


Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Ole Rygh


Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen


Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Harald Grøtte

Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Birger Olsen
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad