Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Kristian Randahl
Arne Eldøen

Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen

Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Per Bergeen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness

Harald Grøtte
Aksel Mære
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen

Henry Rinnan
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Arne Aagren
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Arne Aagren

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Henry Rinnan

Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Aksel Mære
Harald Grøtte

Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Per Bergeen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg

Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Harry Rønning

Arne Eldøen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad