Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Ivar Grande
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Trond Kvaale

Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen

Kitty Grande

Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ole Rygh

Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg

Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad

Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen

Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad

Kitty Grande

Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad