Arne Eldøen
Per Bergeen
Martin Haugan
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson

Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan

Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg

Morten Mortensen
Bjarne Jenshus

Birger Olsen
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Harald Grøtte
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Kitty Grande

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Harald Grøtte

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Harry Rønning
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Birger Olsen

Bjarne Jenshus
Morten Mortensen

Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm

Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Martin Haugan
Per Bergeen
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad