Ole Rygh
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Trond Kvaale

Kåre Martinsen
Gisle Rinnan

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Aksel Mære
Morten Mortensen

Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Arne Aagren
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Per Wiik
Harald Grøtte

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Kitty Grande

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Kitty Grande
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Harald Grøtte
Per Wiik
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Arne Aagren
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen

Morten Mortensen
Aksel Mære

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Gisle Rinnan
Kåre Martinsen

Trond Kvaale
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad