Harry Rønning
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm

Per Wiik
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Aksel Mære
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Kitty Grande


Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingebrigt Østness


Kitty Grande
Arne Aagren
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Aksel Mære
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Solveig Kleve
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad