Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Ole Rygh
Aksel Mære
Inga Lerfald

Trond Kvaale
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Henry Rinnan

Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Ruth Rognes

Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen

Ruth Rognes
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Birger Olsen

Henry Rinnan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Trond Kvaale

Inga Lerfald
Aksel Mære
Ole Rygh

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad