Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus

Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Birger Olsen

Kristian Randahl
Harry Rønning

Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan

Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Inga Lerfald


Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren


Inga Lerfald
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas

Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum

Harry Rønning
Kristian Randahl

Birger Olsen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik

Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad