Arne Aagren
Martin Haugan
Per Wiik
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen


Harald Grøtte
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Ole Rygh
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik

Svein Syvertsen


Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Hans Egeberg
Karl Dolmen

Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas

Karl Dolmen
Hans Egeberg
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale


Svein Syvertsen

Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Harald Grøtte


Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Per Wiik
Martin Haugan
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad