Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen

Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen

Kristian Randahl
Morten Mortensen
Karl Dolmen

Birger Olsen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



Medlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Birger Olsen

Karl Dolmen
Morten Mortensen
Kristian Randahl

Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum

Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad