Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson

Harry Rønning
Solveig Kleve
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen


Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Birger Olsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Per Bergeen
Aksel Mære
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Aksel Mære
Per Bergeen

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Birger Olsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen


Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Solveig Kleve
Harry Rønning

Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad