Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Per Wiik
Svein Syvertsen


Egil Sivertsen
Harry Rønning
Hans Egeberg

Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Ingeborg Schjevik
Aksel Mære

Harald Grøtte

Morten Mortensen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Morten Mortensen

Harald Grøtte

Aksel Mære
Ingeborg Schjevik

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson

Hans Egeberg
Harry Rønning
Egil Sivertsen


Svein Syvertsen
Per Wiik
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad