Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Hans Egeberg

Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Harald Grøtte

Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Ruth Rognes

Kitty Grande
Ivar Grande
Solveig Kleve
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness

Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Per Wiik

Olga Marie Sørensen

Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Solveig Kleve
Ivar Grande
Kitty Grande

Ruth Rognes

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad

Harald Grøtte
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas

Hans Egeberg
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad