Karl Dolmen

Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm

Kitty Grande

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Harald Grøtte


Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Ole Rygh
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas

Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen

Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Ole Rygh
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum


Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Kitty Grande

Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Martin Haugan
Bjarne Jenshus

Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad