Morten Mortensen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad

Birger Olsen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse


Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Per Wiik
Bjarne Jenshus

Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen

Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande


Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas


Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ruth Rognes

Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Solveig Kleve

Bjarne Jenshus
Per Wiik
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen


Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Birger Olsen

Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad