Bjarne Jenshus
Gunlaug DundasArne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan

Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan

Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Kitty Grande

Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Aksel Mære
Ingebrigt Østness

Kitty Grande
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve

Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Arne EldøenGunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad