Henry Skjelstad
Per Bergeen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Ivar Grande
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Harry Hofstad
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen

Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm


Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald


Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes

Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Harry Hofstad
Ole Rygh
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Per Bergeen
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad