Harald Grøtte
Arne Eldøen

Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Kitty Grande

Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Harry Hofstad

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Morten Mortensen
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Harry Hofstad

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen

Kitty Grande
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud

Arne Eldøen
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad