Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen

Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte

Martin Haugan
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen

Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad

Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen

Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Per Wiik
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Per Wiik
Arne Aagren
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve

Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse

Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen

Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Martin Haugan

Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum

Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad