Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen

Kitty Grande

Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen

Harry Rønning
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum

Kristian Randahl
Per Wiik
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære

Egil Sivertsen

Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ruth Rognes

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Ruth Rognes
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg

Egil Sivertsen

Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Per Wiik
Kristian Randahl

Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Ole Rygh
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Harry Rønning

Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen

Kitty Grande

Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad