Ivar Grande
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Arne Aagren
Hans Egeberg

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen

Per Wiik

Ole Rygh
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Karl Dolmen
Harry Rønning
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Harry Rønning
Karl Dolmen

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Ole Rygh

Per Wiik

Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Hans Egeberg
Arne Aagren
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad