Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Trond Kvaale

Karin Dillner Olsson

Harry Hofstad
Aksel Mære
Harry Rønning


Gisle Rinnan

Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Kitty Grande
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg

Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen

Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Kitty Grande
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen

Gisle Rinnan


Harry Rønning
Aksel Mære
Harry Hofstad

Karin Dillner Olsson

Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad