Trond Kvaale
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan

Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen

Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære

Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Harry Rønning

Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad

Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen

Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve

Harry Rønning
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm

Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad

Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness

Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad