Arne Aagren
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Martin Haugan

Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Aksel Mære

Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik

Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Kåre Martinsen

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg

Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen

Aksel Mære
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen

Martin Haugan
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad