Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad

Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Per Wiik
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg


Harry Rønning
Harald Grøtte

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Karl Dolmen

Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen

Karl Dolmen
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Harald Grøtte
Harry Rønning


Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Per Wiik
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas

Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad