Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Ivar Grande
Birger Olsen
Arne Eldøen
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum

Kitty Grande

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner OlssonHarald Grøtte
Aksel Mære

Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Per Wiik
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Per Wiik
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Martin Haugan
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan

Aksel Mære
Harald GrøtteKarin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Kitty Grande

Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Arne Eldøen
Birger Olsen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad