Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale

Birger Olsen
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Arne Eldøen

Gunlaug Dundas

Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen

Gunlaug Dundas

Arne Eldøen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Birger Olsen

Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad