Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Ingrid Eldøen

Kåre Martinsen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen

Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum

Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Inga Lerfald
Birger Olsen
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Ragnhild Strøm

Ruth Rognes
Aksel Mære
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Aksel Mære
Ruth Rognes

Ragnhild Strøm
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Birger Olsen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Solveig Kleve

Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen

Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Kåre Martinsen

Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad