Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Henry RinnanOlga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Egil Sivertsen

Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Arne Aagren
Per Bergeen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Ivar Grande
Per Bergeen
Arne Aagren
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas

Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Olga Marie SørensenHenry Rinnan

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad