Trond Kvaale
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Per Wiik
Karl Dolmen
Hans Egeberg

Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Egil Sivertsen

Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm

Ivar Grande

Odd Urstrømmen

Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren

Odd Urstrømmen

Ivar Grande

Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad

Hans Egeberg
Karl Dolmen
Per Wiik
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Trond Kvaale

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad