Per Wiik
Henry Rinnan

Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Aksel Mære


Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen

Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen

Martin Haugan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Birger Olsen
Ivar Grande

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Solveig Kleve

Fødd i Molde 14.4.1912, død 7.8.1998. I 1935 fekk ho dottera Anne-Marie med ein engelskmann.

Aleinemora Solveig Kleve kom i kontakt med Henry Rinnan 3. september 1942, ei tid etter at søstera Johanne Kleve hadde møtt bandemedlemmen Ivar Grande på Hurtigruta. Dagen etter gjennomførte tyskarane ein rassia i Molde der drygt tretti vart arresterte, mellom desse to av brørne til Solveig og Johanne Kleve, Olav og Harald. Søstrene trudde at Rinnan var «heimefrontleiaren Bjarne Asp». Det utvikla seg forhold mellom Solveig Kleve og «Bjarne Asp», og mellom Johanne Kleve og Ivar Grande.

Sist i oktober flytta Solveig Kleve til Trondheim, offisielt for å begynne som kontordame hos «Bjarne Asp», men eigentlig skulle ho bli agent for «Heimefronten». Som negativ agent gjennomførte ho reiser til Glomfjord, Steinkjer og Grong.

Solveig Kleve var først innlosjert i ein hybel på Rianhjørnet, seinare flytta ho til hovudkvarteret i Brattørgata 12 b. Frå starten av februar 1943 til månadsskiftet mars-april budde ho i Gamle Åsvei 48. Etter nesten eit halvt år gjekk det 25. februar 1943 opp for henne at kjærasten «Bjarne Asp» ikkje var motstandsmann, men Gestapo-agenten Henry Rinnan.

Fram til den tyske kaitulasjonen var Solveig Kleve kontordame for Sonderabteilung Lola. Frå april 1943 budde ho i det nye hovudkvarteret i Prinsens gate 37, før ho på seinsommaren flytta til Innherredsveien.

Tilsett i Sonderabteilung Lola frå februar 1943 til mai 1945. Dom 8 år.


Lenker frå denne sida:

Anne-Marie
Brattørgata 12 b
Gamle Åsvei 48
Henry Rinnan
Ivar Grande
Johanne Kleve
Molde
Negativ agent
Prinsens gate 37
Rianhjørnet
Sonderabteilung Lola
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Ivar Grande
Birger Olsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Martin Haugan

Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen

Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen


Aksel Mære
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Ingrid Eldøen

Henry Rinnan
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad