Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Henry Skjelstad
Ole Rygh
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Solveig Kleve

Fødd i Molde 14.4.1912, død 7.8.1998. I 1935 fekk ho dottera Anne-Marie med ein engelskmann.

Aleinemora Solveig Kleve kom i kontakt med Henry Rinnan 3. september 1942, ei tid etter at søstera Johanne Kleve hadde møtt bandemedlemmen Ivar Grande på Hurtigruta. Dagen etter gjennomførte tyskarane ein rassia i Molde der drygt tretti vart arresterte, mellom desse to av brørne til Solveig og Johanne Kleve, Olav og Harald. Søstrene trudde at Rinnan var «heimefrontleiaren Bjarne Asp». Det utvikla seg forhold mellom Solveig Kleve og «Bjarne Asp», og mellom Johanne Kleve og Ivar Grande.

Sist i oktober flytta Solveig Kleve til Trondheim, offisielt for å begynne som kontordame hos «Bjarne Asp», men eigentlig skulle ho bli agent for «Heimefronten». Som negativ agent gjennomførte ho reiser til Glomfjord, Steinkjer og Grong.

Solveig Kleve var først innlosjert i ein hybel på Rianhjørnet, seinare flytta ho til hovudkvarteret i Brattørgata 12 b. Frå starten av februar 1943 til månadsskiftet mars-april budde ho i Gamle Åsvei 48. Etter nesten eit halvt år gjekk det 25. februar 1943 opp for henne at kjærasten «Bjarne Asp» ikkje var motstandsmann, men Gestapo-agenten Henry Rinnan.

Fram til den tyske kaitulasjonen var Solveig Kleve kontordame for Sonderabteilung Lola. Frå april 1943 budde ho i det nye hovudkvarteret i Prinsens gate 37, før ho på seinsommaren flytta til Innherredsveien.

Tilsett i Sonderabteilung Lola frå februar 1943 til mai 1945. Dom 8 år.


Lenker frå denne sida:

Anne-Marie
Brattørgata 12 b
Gamle Åsvei 48
Henry Rinnan
Ivar Grande
Johanne Kleve
Molde
Negativ agent
Prinsens gate 37
Rianhjørnet
Sonderabteilung Lola
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Ole Rygh
Henry Skjelstad

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Sigurd Rivrud

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad