Trond Kvaale
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Martin Haugan

Hans Egeberg
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen

Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad

Harald Grøtte
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes

Arne Aagren

Per Bergeen
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Solveig Kleve

Fødd i Molde 14.4.1912, død 7.8.1998. I 1935 fekk ho dottera Anne-Marie med ein engelskmann.

Aleinemora Solveig Kleve kom i kontakt med Henry Rinnan 3. september 1942, ei tid etter at søstera Johanne Kleve hadde møtt bandemedlemmen Ivar Grande på Hurtigruta. Dagen etter gjennomførte tyskarane ein rassia i Molde der drygt tretti vart arresterte, mellom desse to av brørne til Solveig og Johanne Kleve, Olav og Harald. Søstrene trudde at Rinnan var «heimefrontleiaren Bjarne Asp». Det utvikla seg forhold mellom Solveig Kleve og «Bjarne Asp», og mellom Johanne Kleve og Ivar Grande.

Sist i oktober flytta Solveig Kleve til Trondheim, offisielt for å begynne som kontordame hos «Bjarne Asp», men eigentlig skulle ho bli agent for «Heimefronten». Som negativ agent gjennomførte ho reiser til Glomfjord, Steinkjer og Grong.

Solveig Kleve var først innlosjert i ein hybel på Rianhjørnet, seinare flytta ho til hovudkvarteret i Brattørgata 12 b. Frå starten av februar 1943 til månadsskiftet mars-april budde ho i Gamle Åsvei 48. Etter nesten eit halvt år gjekk det 25. februar 1943 opp for henne at kjærasten «Bjarne Asp» ikkje var motstandsmann, men Gestapo-agenten Henry Rinnan.

Fram til den tyske kaitulasjonen var Solveig Kleve kontordame for Sonderabteilung Lola. Frå april 1943 budde ho i det nye hovudkvarteret i Prinsens gate 37, før ho på seinsommaren flytta til Innherredsveien.

Tilsett i Sonderabteilung Lola frå februar 1943 til mai 1945. Dom 8 år.


Lenker frå denne sida:

Anne-Marie
Brattørgata 12 b
Gamle Åsvei 48
Henry Rinnan
Ivar Grande
Johanne Kleve
Molde
Negativ agent
Prinsens gate 37
Rianhjørnet
Sonderabteilung Lola
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Per Bergeen

Arne Aagren

Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Harald Grøtte

Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Morten Mortensen
Gisle Rinnan

Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Hans Egeberg

Martin Haugan
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Trond Kvaale

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad