Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Odd Urstrømmen

Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness

Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Birger Olsen
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Aksel Mære
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Arne Eldøen

Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen

Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Hans Egeberg
Kitty Grande
Per Bergeen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MOLDE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Bergeen
Kitty Grande
Hans Egeberg

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen

Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud

Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Aksel Mære
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Birger Olsen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen

Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus

Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad