Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Ruth Rognes

Johannes Karlsen


Karl Dolmen
Ivar Grande


Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Birger Olsen
Ole Rygh

Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MOLDE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Ole Rygh
Birger Olsen
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson


Ivar Grande
Karl Dolmen


Johannes Karlsen

Ruth Rognes
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad