Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne EldøenArne Aagren
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Svein Syvertsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud


Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MOLDE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh


Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Svein Syvertsen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Arne AagrenArne Eldøen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad