Karl Dolmen
Henry Rinnan

Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Sigurd Rivrud


Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Bergeen


Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MOLDE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen


Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ruth Rognes

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte


Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness

Henry Rinnan
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad