Solveig Kleve
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Ivar Grande
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan

Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse


Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune

Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 65

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen

Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen

Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas


Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen

Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad