Henry Skjelstad

Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Martin Haugan
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen

Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm

Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Per Wiik
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 65

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Per Wiik

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Ivar Grande
Sigurd Rivrud

Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness

Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Hans Egeberg
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson

Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad