Kristian Randahl
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Trond Kvaale


Ole Rygh
Inga Lerfald
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse

Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Henry Rinnan
Birger Olsen
Arne Eldøen
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik

Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 65

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen

Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Arne Eldøen
Birger Olsen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Alf Nilsen Aune

Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Inga Lerfald
Ole Rygh


Trond Kvaale

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad