Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson

Harry Rønning

Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Aksel Mære
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Henry Skjelstad

Birger Olsen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 65

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Trond Kvaale

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Birger Olsen

Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg

Harry Rønning

Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad