Ole Rygh

Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen

Ivar Grande
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Solveig Kleve

Johannes Karlsen
Egil Sivertsen


Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 65

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm


Egil Sivertsen
Johannes Karlsen

Solveig Kleve
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Ivar Grande

Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Aksel Mære
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum

Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad