Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Martin Haugan
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Inga Lerfald

Ivar Grande
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Harry Rønning
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Per Wiik
Bjarne Jenshus

Kitty Grande
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 65

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kitty Grande

Bjarne Jenshus
Per Wiik
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Harry Rønning

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Ivar Grande

Inga Lerfald
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad