Per Wiik
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren

Inga Lerfald
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte
Aksel Mære
Ole Rygh
Birger Olsen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Hans Egeberg

Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 65

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Hans Egeberg

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Birger Olsen
Ole Rygh
Aksel Mære
Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Inga Lerfald

Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad