Aksel Mære
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ivar Grande


Henry Rinnan


Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse

Ingebrigt Østness
Per Bergeen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 65

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad


Henry Rinnan


Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad