Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus


Morten Mortensen
Harry Hofstad
Hans Egeberg

Ruth Rognes
Inga Lerfald
Per Wiik
Birger Olsen
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Ole Rygh

Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Harald Grøtte
Kristian Randahl

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 65

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Kristian Randahl
Harald Grøtte

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas

Ole Rygh
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Birger Olsen
Per Wiik
Inga Lerfald
Ruth Rognes

Hans Egeberg
Harry Hofstad
Morten Mortensen


Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad