Per Bergeen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen

Ole Rygh
Kristian Randahl

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Solveig Kleve
Kitty Grande
Harry Hofstad

Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen

Henry Rinnan
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 65

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Henry Rinnan

Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Egil Sivertsen

Harry Hofstad
Kitty Grande
Solveig Kleve
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Kristian Randahl
Ole Rygh

Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad