Morten Mortensen
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning

Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Martin Haugan
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Johannes Karlsen

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 65

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Johannes Karlsen
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Martin Haugan
Kitty Grande

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik

Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Morten Mortensen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad