Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Trond Kvaale
Per Wiik
Egil Sivertsen
Ivar Grande

Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande


Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen


Ole Rygh
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas

Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 65

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen

Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Ole Rygh


Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus


Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum

Ivar Grande
Egil Sivertsen
Per Wiik
Trond Kvaale
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad