Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Martin Haugan
Per Bergeen
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm

Ingvar Aalberg

Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen


Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Henry Skjelstad

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 65

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Henry Skjelstad
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Trond Kvaale


Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Hans Egeberg

Ingvar Aalberg

Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Per Bergeen
Martin Haugan
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad