Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Arne Aagren
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum

Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Solveig Kleve

Inga Lerfald
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Aksel Mære

Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Per Wiik

Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 65

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen

Per Wiik
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen

Aksel Mære
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Inga Lerfald

Solveig Kleve
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Arne Aagren
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse

Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad