Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Egil Sivertsen

Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren

Henry Skjelstad

Hans Egeberg
Ivar Grande
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen

Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 65

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh

Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Ivar Grande
Hans Egeberg

Henry Skjelstad

Arne Aagren

Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan

Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad