Ruth Rognes

Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad

Harry Rønning


Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Trond Kvaale
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 65

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Trond Kvaale
Ole Rygh
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande


Harry Rønning

Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud

Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad