Martin Haugan
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen


Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Hans Egeberg

Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Wiik

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 65

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Per Wiik
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning

Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Hans Egeberg
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse


Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad