Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad

Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen

Kristian Randahl
Harry Rønning
Hans Egeberg

Rolf Rinnan
Ole Rygh
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Martin Haugan
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Kitty Grande
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik

Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 65

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad

Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kitty Grande
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Martin Haugan
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Rolf Rinnan

Hans Egeberg
Harry Rønning
Kristian Randahl

Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg

Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad