Ingrid Eldøen
Karl Dolmen

Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Harry Hofstad

Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse

Birger Olsen
Kåre Martinsen

Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Solveig Kleve

Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune

Per Wiik
Arne Aagren
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Johannes Karlsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 65

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Arne Aagren
Per Wiik

Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen

Solveig Kleve
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Kåre Martinsen
Birger Olsen

Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan

Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad

Karl Dolmen
Ingrid Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad