Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Ruth Rognes


Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen

Ingrid Eldøen

Ole Rygh
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad

Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Gunlaug Dundas

Svein Syvertsen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 64

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Svein Syvertsen

Gunlaug Dundas
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg

Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Ole Rygh

Ingrid Eldøen

Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen


Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad