Harry Hofstad
Aksel Mære
Solveig Kleve
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen


Harald Grøtte

Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen

Karl Dolmen
Harry Rønning
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale

Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 64

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik
Ivar Grande
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune

Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Harry Rønning
Karl Dolmen

Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl

Harald Grøtte


Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Solveig Kleve
Aksel Mære
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad