Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Martin Haugan

Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Kitty Grande
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad

Birger Olsen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Aksel Mære
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum

Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Karl Dolmen

Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 64

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm

Karl Dolmen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Henry Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Arne Aagren
Morten Mortensen
Birger Olsen

Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Kitty Grande
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness

Martin Haugan
Ruth Rognes
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad