Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm


Per Wiik
Svein Syvertsen

Birger Olsen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Rønning
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas

Inga Lerfald
Per Bergeen
Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Arne Aagren
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 64

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Arne Aagren
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Inga Lerfald

Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Harry Rønning
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Birger Olsen

Svein Syvertsen
Per Wiik


Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad