Arne Eldøen
Harald Grøtte

Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Inga Lerfald

Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm

Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Karl Dolmen
Hans Egeberg
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 64

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kitty Grande
Hans Egeberg
Karl Dolmen

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Morten Mortensen

Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Aksel Mære

Inga Lerfald
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Ivar Grande

Harald Grøtte
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad