Olaus Salberg Hamrum

Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad

Ivar Grande
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan


Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære

Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald

Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 64

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kitty Grande
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen

Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg


Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ivar Grande

Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes

Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad