Martin Haugan
Inga Lerfald
Ivar Grande
Ole Rygh
Arne Aagren
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Arne Eldøen
Per Wiik

Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan


Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Hans Egeberg
Harald Grøtte

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen

Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 64

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale

Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Harald Grøtte
Hans Egeberg


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen


Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande

Per Wiik
Arne Eldøen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ole Rygh
Ivar Grande
Inga Lerfald
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad