Karl Dolmen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Ole Rygh

Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen

Ingvar Aalberg
Birger Olsen

Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Harry Rønning
Per Bergeen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 64

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Per Bergeen
Harry Rønning

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen

Birger Olsen
Ingvar Aalberg

Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness

Ole Rygh
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Kitty Grande
Inga Lerfald
Karl Dolmen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad