Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Per Bergeen
Karl Dolmen

Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Per Wiik

Henry Rinnan

Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Birger Olsen

Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Harry Rønning
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 64

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Harry Rønning
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness

Birger Olsen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes

Henry Rinnan

Per Wiik
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson

Karl Dolmen
Per Bergeen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad