Bjarne Jenshus

Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan

Harry Hofstad
Hans Egeberg
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Kristian Randahl
Svein Syvertsen

Aksel Mære
Arne Aagren
Harald Grøtte
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Ole Rygh
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 64

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Ole Rygh
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Harald Grøtte
Arne Aagren
Aksel Mære

Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Harry Hofstad

Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen

Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad