Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Kristian Randahl

Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen


Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Per Bergeen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Egil Sivertsen

Aksel Mære
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Rønning

Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 64

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg

Harry Rønning
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Aksel Mære

Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Per Bergeen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson


Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Ole Rygh
Sigurd Rivrud

Kristian Randahl
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad