Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg

Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen

Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik

Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Kitty Grande

Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Arne Eldøen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Ole Rygh
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Per Wiik
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Martin Haugan
Karl Dolmen

Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 64

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Karl Dolmen
Martin Haugan
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Per Wiik

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum

Kitty Grande

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm

Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness

Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan

Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad