Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Per WiikHarald Grøtte
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness

Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Arne Aagren
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 64

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Arne Eldøen
Arne Aagren
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Aksel Mære
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse

Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Harald GrøttePer Wiik
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad