Rolf Rinnan
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen

Birger Olsen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness

Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande

Inga Lerfald
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan

Johannes Karlsen

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Morten Mortensen
Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 64

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Solveig Kleve

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Johannes Karlsen

Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Inga Lerfald

Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson

Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Birger Olsen

Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad