Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Kitty Grande
Hans Egeberg
Arne Aagren
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Ivar Grande
Rolf Rinnan

Bjarne Jenshus
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud

Morten Mortensen
Birger Olsen

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan

Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 64

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Gunlaug Dundas

Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Birger Olsen
Morten Mortensen

Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Bjarne Jenshus

Rolf Rinnan
Ivar Grande
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Arne Aagren
Hans Egeberg
Kitty Grande
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad