Johannes Karlsen
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Rolf Rinnan

Ingrid Eldøen
Karl Dolmen

Henry Rinnan
Solveig Kleve

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Kitty Grande
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 64

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Egil Sivertsen

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Solveig Kleve
Henry Rinnan

Karl Dolmen
Ingrid Eldøen

Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad