Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Martin Haugan
Henry Skjelstad

Birger Olsen
Per Bergeen
Harald Grøtte
Ivar Grande


Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen

Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen

Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 64

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Kåre Martinsen

Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad

Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm


Ivar Grande
Harald Grøtte
Per Bergeen
Birger Olsen

Henry Skjelstad
Martin Haugan
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad