Solveig Kleve
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ivar Grande
Johannes Karlsen

Harald Grøtte

Karl Dolmen
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Henry Rinnan

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Arne Aagren

Harry Rønning
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse

Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 64

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Per Bergeen

Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Harry Rønning

Arne Aagren
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Henry Rinnan
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Karl Dolmen

Harald Grøtte

Johannes Karlsen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad