Harry Hofstad
Ivar Grande
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Kåre Martinsen

Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen

Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm

Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen


Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Karl Dolmen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 64

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Hans Egeberg
Karl Dolmen

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness


Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Per Wiik
Ingeborg Schjevik

Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Rolf Rinnan

Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus

Kåre Martinsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Ivar Grande
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad