Sigurd Rivrud

Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Per Bergeen
Ivar Grande

Kåre Martinsen

Karl Dolmen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Hans Egeberg
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik

Birger Olsen
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen


Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 64

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen


Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Birger Olsen

Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Karl Dolmen

Kåre Martinsen

Ivar Grande
Per Bergeen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen

Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad