Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen


Morten Mortensen
Martin Haugan

Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Kitty Grande

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 64

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Kitty Grande
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande

Martin Haugan
Morten Mortensen


Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad