Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Johannes Karlsen

Morten Mortensen

Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Odd Urstrømmen

Hans Egeberg
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Harry Rønning
Ivar Grande
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Martin Haugan

Harry Hofstad

Kristian Randahl
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Første >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 66

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Første >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Kristian Randahl

Harry Hofstad

Martin Haugan
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Harry Rønning
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Hans Egeberg

Odd Urstrømmen

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan

Morten Mortensen

Johannes Karlsen
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad