Ole Rygh
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Kitty Grande

Solveig Kleve
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen

Arne Aagren
Martin Haugan
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan

Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes


Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad

Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Første >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 66

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Første >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen


Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik

Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Martin Haugan
Arne Aagren

Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Solveig Kleve

Kitty Grande
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad