Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Birger Olsen

Ivar Grande
Karl Dolmen
Hans Egeberg

Ole Rygh
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Harald Grøtte
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Første >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 66

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Første >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Harald Grøtte

Kitty Grande
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Ole Rygh

Hans Egeberg
Karl Dolmen
Ivar Grande

Birger Olsen
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad