Martin Haugan

Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Arne Aagren

Arne Eldøen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Per Wiik
Aksel Mære
Harry Rønning
Henry Rinnan
Trond Kvaale

Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas


Olga Marie Sørensen

Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Første >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 66

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Første >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse

Olga Marie Sørensen


Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan

Trond Kvaale
Henry Rinnan
Harry Rønning
Aksel Mære
Per Wiik

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Arne Eldøen

Arne Aagren
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald

Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad