Harald Grøtte
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Harry Rønning

Hans Egeberg
Martin Haugan
Ole Rygh
Kristian Randahl
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad

Per Wiik

Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale


Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes

Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas

Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Første >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 66

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Første >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Kitty Grande

Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson

Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan


Trond Kvaale
Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Per Wiik

Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Kristian Randahl
Ole Rygh
Martin Haugan
Hans Egeberg

Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad