Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas

Kitty Grande
Harald Grøtte

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Trond Kvaale


Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Morten Mortensen
Martin Haugan
Kåre Martinsen

Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Første >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 66

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Første >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære

Kåre Martinsen
Martin Haugan
Morten Mortensen
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen


Trond Kvaale
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Harald Grøtte
Kitty Grande

Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad