Martin Haugan


Harald Grøtte
Aksel Mære

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum

Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Ivar Grande

Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Første >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 66

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Første >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh

Ivar Grande
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Aksel Mære
Harald Grøtte


Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad