Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Per Wiik
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen

Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve

Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Aksel Mære
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen

Ole Rygh
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen


Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Første >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 66

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Første >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren


Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ole Rygh

Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen

Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse

Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Per Wiik
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad