Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen

Kitty Grande
Aksel Mære
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Osvald Lyngstad

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen

Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson

Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Birger Olsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Første >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 66

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Første >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Birger Olsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl

Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen

Arne Eldøen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Osvald Lyngstad

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Aksel Mære
Kitty Grande

Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad