Svein Syvertsen

Henry Rinnan

Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Odd Urstrømmen

Inga Lerfald
Harry Hofstad
Morten Mortensen

Ole Rygh
Martin Haugan
Aksel Mære
Harald Grøtte
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen

Birger Olsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Ivar Grande
Per Wiik
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Første >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 66

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Første >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Per Wiik
Ivar Grande
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Kitty Grande

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Birger Olsen

Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Harald Grøtte
Aksel Mære
Martin Haugan
Ole Rygh

Morten Mortensen
Harry Hofstad
Inga Lerfald

Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen

Henry Rinnan

Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad