Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Per Bergeen

Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan

Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Ivar Grande
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren


Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Første >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 66

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Første >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness


Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Ivar Grande
Inga Lerfald
Gisle Rinnan

Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande

Per Bergeen
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad