Harry Rønning
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Per Bergeen

Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Kåre Martinsen

Karl Dolmen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan

Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Birger Olsen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik

Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Første >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 66

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Første >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl

Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Birger Olsen
Trond Kvaale
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Morten Mortensen

Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Karl Dolmen

Kåre Martinsen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen

Per Bergeen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad