Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh

Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Trond KvaaleEgil Sivertsen
Per Wiik
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Solveig Kleve

Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Første >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 66

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Første >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald

Solveig Kleve
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Per Wiik
Egil SivertsenTrond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Martin Haugan

Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Morten Mortensen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad