Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Birger Olsen
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness

Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud


Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen


Gunlaug Dundas

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Første >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 66

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Første >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Gunlaug Dundas


Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus


Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan

Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Kitty Grande

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad