Per Wiik

Harry Hofstad
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Harry Rønning


Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Per Bergeen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale

Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Første >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 66

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Første >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen

Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Per Bergeen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Egil Sivertsen


Harry Rønning
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Harry Hofstad

Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad