Ivar Grande
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen


Kitty Grande
Gunlaug Dundas

Arne Eldøen
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Birger Olsen

Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Hans Egeberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Første >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 66

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Første >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad

Birger Olsen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Arne Eldøen

Gunlaug Dundas
Kitty Grande


Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Ivar Grande

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad