Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik


Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Martin Haugan

Ole Rygh
Karl Dolmen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan

Ivar Grande

Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Aksel Mære
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Første >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 66

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Første >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Aksel Mære

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes

Ivar Grande

Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Karl Dolmen
Ole Rygh

Martin Haugan
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg


Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad