Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen

Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen

Martin Haugan

Harry Hofstad
Johannes Karlsen

Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Kitty Grande

Ruth Rognes

Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Inga Lerfald
Ivar Grande
Aksel Mære
Per Wiik

Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Første >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 66

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Første >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Per Wiik
Aksel Mære
Ivar Grande
Inga Lerfald
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen

Ruth Rognes

Kitty Grande
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan

Johannes Karlsen
Harry Hofstad

Martin Haugan

Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen

Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad