Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Per Wiik
Ivar Grande
Karl Dolmen
Aksel Mære

Hans Egeberg
Trond Kvaale
Martin Haugan
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Kitty Grande


Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen

Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Første >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 66

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Første >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad

Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik


Kitty Grande
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Martin Haugan
Trond Kvaale
Hans Egeberg

Aksel Mære
Karl Dolmen
Ivar Grande
Per Wiik
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad