Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg

Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse

Karl Dolmen
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen

Kitty Grande
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Per Bergeen
Morten Mortensen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Første >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 66

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Første >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Morten Mortensen
Per Bergeen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Kitty Grande

Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Karl Dolmen

Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Kåre Martinsen
Harry Hofstad

Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad