Henry Rinnan

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Rolf Rinnan

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Harry Hofstad
Ivar Grande
Martin Haugan
Sigurd Rivrud

Morten Mortensen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen

Trond Kvaale

Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 63

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen

Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Birger Olsen
Morten Mortensen

Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ivar Grande
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad