Harry Hofstad
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum


Inga Lerfald
Johannes Karlsen

Solveig Kleve
Aksel Mære
Henry Rinnan

Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan

Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson

Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Per Wiik
Kåre Martinsen

Svein Syvertsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 63

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Svein Syvertsen

Kåre Martinsen
Per Wiik
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Martin Haugan

Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen

Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen

Henry Rinnan
Aksel Mære
Solveig Kleve

Johannes Karlsen
Inga Lerfald


Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad