Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan

Ivar Grande
Kitty Grande
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen

Harry Rønning
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik

Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes

Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 63

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad

Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad

Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Harry Rønning

Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Kitty Grande
Ivar Grande

Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad