Trond Kvaale
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson

Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl

Rolf Rinnan
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg

Ole Rygh
Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Per Wiik
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 63

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Per Wiik
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ole Rygh

Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Rolf Rinnan

Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad

Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad