Arne Eldøen
Harald Grøtte
Per Bergeen
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen

Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Arne Aagren
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh

Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande

Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Kitty Grande

Aksel Mære
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 63

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Aksel Mære

Kitty Grande
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale

Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen

Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Arne Aagren
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan

Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Per Bergeen
Harald Grøtte
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad