Harry Hofstad
Morten Mortensen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen

Kristian Randahl
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas


Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 63

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen


Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Gisle Rinnan

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Kristian Randahl

Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Birger Olsen

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Morten Mortensen
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad