Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Henry Rinnan
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Rønning
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen

Kitty Grande
Kåre Martinsen

Arne Aagren
Ole Rygh
Per Bergeen

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus

Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte

Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen

Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 63

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale

Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Hans Berg Svendsen

Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen

Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Per Bergeen
Ole Rygh
Arne Aagren

Kåre Martinsen
Kitty Grande

Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Henry Rinnan
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad