Martin Haugan
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl

Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen

Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Kitty Grande
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne JenshusOlga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Birger Olsen

Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 63

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik

Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Olga Marie SørensenBjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Kitty Grande
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald

Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad

Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad