Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Kristian Randahl
Harald Grøtte

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud

Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald

Karl Dolmen
Ivar Grande
Per Wiik
Trond Kvaale
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 63

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Trond Kvaale
Per Wiik
Ivar Grande
Karl Dolmen

Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ruth Rognes

Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Harald Grøtte
Kristian Randahl
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad