Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness

Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen

Martin Haugan
Karl Dolmen
Gisle Rinnan

Henry Rinnan

Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale

Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 63

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg

Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Per Wiik

Henry Rinnan

Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Martin Haugan

Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson

Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad