Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Per Wiik
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve


Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan

Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 63

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune

Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad


Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Per Wiik
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad