Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Kristian Randahl

Henry Skjelstad

Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse


Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære

Karin Dillner Olsson

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 63

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Karin Dillner Olsson

Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Morten Mortensen


Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen

Henry Skjelstad

Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad