Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Per Bergeen


Ingebrigt Østness

Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Birger Olsen
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Harry Rønning
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 63

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ole Rygh

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Harry Rønning
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen

Ingebrigt Østness


Per Bergeen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad