Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Per Wiik
Birger Olsen

Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen

Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Henry Skjelstad

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Ole Rygh
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen

Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 63

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ivar Grande

Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ole Rygh
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan

Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Birger Olsen
Per Wiik
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad