Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ivar Grande


Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Aksel Mære

Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Per Wiik

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Karl Dolmen
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 63

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Per Wiik
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Inga Lerfald
Kåre Martinsen

Aksel Mære
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse


Ivar Grande
Harry Hofstad
Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad