Ingebrigt Østness
Harry Hofstad


Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Birger Olsen
Harry Rønning
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen

Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson

Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Svein Syvertsen
Odd Ivan BjerkanPer Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 63

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per BergeenOdd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale

Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen

Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Harry Rønning
Birger Olsen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald


Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad