Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse

Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen

Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Per Wiik
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Aksel Mære

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan

Ivar Grande

Odd Urstrømmen
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Hans Egeberg

Martin Haugan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 63

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Martin Haugan

Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Odd Urstrømmen

Ivar Grande

Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Per Wiik
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune

Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh

Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad