Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen

Ole Rygh

Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen

Trond Kvaale
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Martin Haugan
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 63

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Martin Haugan
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Trond Kvaale

Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm

Ole Rygh

Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad