Ruth Rognes
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Per Wiik
Ivar Grande
Birger Olsen
Aksel Mære
Harry Rønning

Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Hans Egeberg
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen

Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 63

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune

Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Ole Rygh
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Hans Egeberg

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte

Harry Rønning
Aksel Mære
Birger Olsen
Ivar Grande
Per Wiik
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad