Aksel Mære
Ruth Rognes

Kristian Randahl
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Ivar Grande

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Harry Rønning
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse


Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 63

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen


Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Harry Rønning
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Ivar Grande
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Kristian Randahl

Ruth Rognes
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad