Karl Dolmen
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Arne Eldøen

Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad

Morten Mortensen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Aksel Mære

Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Per Wiik
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 63

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Ole Rygh
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning

Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Morten Mortensen

Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud

Arne Eldøen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad