Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Henry Rinnan

Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen

Birger Olsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Per Wiik
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Inga Lerfald

Kitty Grande
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 62

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Kitty Grande

Inga Lerfald
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Per Wiik
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Kristian Randahl
Birger Olsen

Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus

Henry Rinnan
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad