Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Kristian Randahl
Martin Haugan
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Harald Grøtte

Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Harry Hofstad
Per Bergeen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 62

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Per Bergeen
Harry Hofstad
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness

Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Ivar Grande


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad