Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Inga Lerfald
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Martin Haugan

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Kåre Martinsen

Arne Aagren

Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 62

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Arne Aagren

Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Martin Haugan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Inga Lerfald

Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad