Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ivar Grande
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff HalseMartin Haugan
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Hans Egeberg

Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Trond Kvaale

Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 62

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm

Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen

Hans Egeberg
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Martin HauganDyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Ivar Grande
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad