Inga Lerfald
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg

Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson


Henry Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Aksel Mære

Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad

Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Per Bergeen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 62

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Per Bergeen
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Johannes Karlsen

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan


Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad