Ivar Grande
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Per Wiik
Arne Eldøen

Kitty Grande
Harry Rønning

Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse

Ruth Rognes
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Aksel Mære
Gisle Rinnan

Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Inga Lerfald
Egil Sivertsen


Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik

Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 62

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Morten Mortensen

Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas


Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg

Gisle Rinnan
Aksel Mære
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ruth Rognes

Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus

Harry Rønning
Kitty Grande

Arne Eldøen
Per Wiik
Harald Grøtte
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad