Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Ruth Rognes


Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen


Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 62

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen


Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad


Ruth Rognes
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad