Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Ivar Grande
Martin Haugan
Harry Rønning
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan

Aksel Mære
Arne Aagren
Morten Mortensen
Kristian Randahl

Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum

Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad

Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness

Karl Dolmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Kitty Grande
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 62

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Kitty Grande
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Karl Dolmen

Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas

Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen

Kristian Randahl
Morten Mortensen
Arne Aagren
Aksel Mære

Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Harry Rønning
Martin Haugan
Ivar Grande
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad