Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Per Bergeen
Harry Rønning
Morten Mortensen

Ragnhild Strøm

Martin Haugan
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen

Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Ole Rygh
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 62

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Ole Rygh

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen

Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Martin Haugan

Ragnhild Strøm

Morten Mortensen
Harry Rønning
Per Bergeen
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad