Arne Eldøen
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Per Bergeen
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Hans Egeberg

Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale

Inga Lerfald
Ivar Grande

Kitty Grande

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 62

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Kitty Grande

Ivar Grande
Inga Lerfald

Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan

Hans Egeberg
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan

Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Per Bergeen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad