Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse

Kitty Grande
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Kåre Martinsen

Ivar Grande

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen

Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Aksel Mære

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 62

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad

Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Ivar Grande

Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Kitty Grande

Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad