Arne Aagren

Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Martin Haugan
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud


Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 62

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning


Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Martin Haugan
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Ivar Grande
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen

Arne Aagren

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad