Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale

Dyre Wisløff Halse

Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson

Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Birger Olsen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 62

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Gunlaug Dundas

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Ole Rygh
Birger Olsen
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Kåre Martinsen

Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad

Dyre Wisløff Halse

Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad