Harry Hofstad
Arne Eldøen
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Ivar Grande

Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes

Trond Kvaale
Harald Grøtte
Harry Rønning
Aksel Mære


Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Gunlaug Dundas

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 62

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Gunlaug Dundas
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Kåre Martinsen


Aksel Mære
Harry Rønning
Harald Grøtte
Trond Kvaale

Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson

Ivar Grande
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad