Kitty Grande
Martin Haugan
Hans Egeberg
Kristian Randahl

Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Aksel Mære
Morten Mortensen

Harald Grøtte
Karl Dolmen
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen

Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Ivar Grande

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 62

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Ivar Grande
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh

Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Karl Dolmen
Harald Grøtte

Morten Mortensen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Egil Sivertsen

Kristian Randahl
Hans Egeberg
Martin Haugan
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad