Hans Egeberg
Per Bergeen
Sigurd Rivrud

Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen

Gisle Rinnan
Martin Haugan
Arne Aagren
Birger Olsen
Harald Grøtte

Morten Mortensen

Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse

Kåre Martinsen
Aksel Mære
Inga Lerfald

Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Gunlaug Dundas

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 62

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ole Rygh
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus

Inga Lerfald
Aksel Mære
Kåre Martinsen

Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Trond Kvaale
Henry Skjelstad

Morten Mortensen

Harald Grøtte
Birger Olsen
Arne Aagren
Martin Haugan
Gisle Rinnan

Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Kitty Grande

Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad