Harry Rønning
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen
Birger Olsen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen


Odd Urstrømmen
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 62

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Odd Urstrømmen


Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Johannes Karlsen

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Ruth Rognes
Birger Olsen
Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Harry Rønning

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad