Harry Hofstad
Ruth Rognes
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Per Bergeen
Ole Rygh
Birger Olsen
Henry Skjelstad

Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud


Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Solveig Kleve

Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Karl Dolmen


Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 62

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren


Karl Dolmen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad

Solveig Kleve
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning


Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan

Henry Skjelstad
Birger Olsen
Ole Rygh
Per Bergeen
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad