Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes

Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Ole Rygh
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 61

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Ole Rygh

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Karl Dolmen
Kåre Martinsen

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Sigurd Rivrud

Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad