Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen

Harry Rønning
Ingrid Eldøen

Karin Dillner Olsson
Arne Aagren

Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte

Aksel Mære
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 61

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Aksel Mære

Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan

Arne Aagren
Karin Dillner Olsson

Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad