Osvald Lyngstad

Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Per Bergeen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas

Gisle Rinnan
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Kåre Martinsen

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Martin Haugan

Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 61

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen

Martin Haugan
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Gisle Rinnan

Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Per Bergeen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson

Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad