Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson

Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad

Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Arne Aagren
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 61

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Arne Aagren
Ivar Grande
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes

Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl

Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad