Dyre Wisløff Halse

Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum

Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Henry Rinnan

Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan

Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Karl Dolmen
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 61

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Karl Dolmen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan

Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg

Henry Rinnan
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Egil Sivertsen

Trond Kvaale

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen

Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad