Arne Aagren
Ole Rygh
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Karl Dolmen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Harry Hofstad

Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen


Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Svein Syvertsen
Inga Lerfald


Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 61

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad


Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan


Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Egil Sivertsen

Harry Hofstad
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Karl Dolmen

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Ole Rygh
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad