Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Harry Rønning
Osvald Lyngstad

Solveig Kleve
Ingebrigt Østness


Rolf Sevaldsen
Kitty Grande

Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 61

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære

Kitty Grande
Rolf Sevaldsen


Ingebrigt Østness
Solveig Kleve

Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad