Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen

Ruth Rognes
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse

Solveig Kleve
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale


Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære

Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Hans Egeberg
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 61

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Hans Egeberg

Per Bergeen
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas

Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan


Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Solveig Kleve

Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Ruth Rognes

Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad