Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Egil Sivertsen
Inga Lerfald

Ole Rygh
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik

Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud


Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen

Morten Mortensen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 61

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Morten Mortensen

Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande


Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Aksel Mære

Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Ole Rygh

Inga Lerfald
Egil Sivertsen

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad