Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Kitty Grande
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad


Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan

Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Svein Syvertsen

Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Egil Sivertsen

Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen

Birger Olsen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 61

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Birger Olsen

Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen

Egil Sivertsen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande

Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse


Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Kitty Grande
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad