Sigurd Rivrud
Per Wiik
Arne Aagren
Ole Rygh
Martin Haugan
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen

Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 61

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen

Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Ole Rygh
Arne Aagren
Per Wiik
Sigurd Rivrud

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad