Kåre Martinsen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Martin Haugan

Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Harry Hofstad
Karl Dolmen

Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande

Morten Mortensen
Aksel Mære

Svein Syvertsen
Per Bergeen
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 61

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Hans Egeberg
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Per Bergeen
Svein Syvertsen

Aksel Mære
Morten Mortensen

Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune

Karl Dolmen
Harry Hofstad
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Gisle Rinnan

Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad