Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen

Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl

Per Bergeen

Morten Mortensen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Ole Rygh
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Harry Rønning
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 61

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Harry Rønning

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen

Per Bergeen

Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen

Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad