Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad


Ivar Grande
Martin Haugan
Inga Lerfald

Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad

Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Wiik

Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 61

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen

Per Wiik
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg

Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum

Inga Lerfald
Martin Haugan
Ivar Grande


Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad