Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen

Aksel Mære
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Harry Hofstad

Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Bergeen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen

Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 61

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Per Bergeen
Ole Rygh
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse

Harry Hofstad
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Aksel Mære

Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Arne Aagren
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad