Kitty Grande

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Aagren
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness

Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Egil Sivertsen

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen

Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 61

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Ivar Grande

Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Egil Sivertsen
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse

Ingrid Eldøen
Kristian Randahl

Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Arne Aagren
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad