Hans Egeberg
Arne Eldøen
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Arne Aagren


Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Ivar Grande
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Kitty Grande
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Gunlaug Dundas

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 61

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Morten Mortensen


Arne Aagren
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad