Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan

Karl Dolmen
Per Wiik
Henry Rinnan

Harry Rønning

Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen

Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Birger Olsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg

Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 61

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen

Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ole Rygh
Birger Olsen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm

Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum

Harry Rønning

Henry Rinnan
Per Wiik
Karl Dolmen

Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad