Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan


Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Kitty Grande
Aksel Mære
Per Wiik
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas


Olga Marie Sørensen

Ivar Grande
Per Bergeen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 61

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Arne Aagren
Hans Egeberg
Per Bergeen
Ivar Grande

Olga Marie Sørensen


Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Per Wiik
Aksel Mære
Kitty Grande
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg


Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad