Harry Hofstad
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Martin Haugan
Aksel Mære
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson

Trond Kvaale
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Birger Olsen
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Per Wiik
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen

Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 61

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm

Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Per Wiik

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Birger Olsen

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Trond Kvaale

Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Martin Haugan
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Harry Hofstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad