Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson

Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Rolf Rinnan

Solveig Kleve
Kitty Grande
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Wiik

Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan

Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Harald Grøtte

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Per Bergeen


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 61

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Per Bergeen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Osvald Lyngstad

Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg

Per Wiik
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Kitty Grande
Solveig Kleve

Rolf Rinnan
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen

Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad