Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Henry Rinnan
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Trond Kvaale
Osvald Lyngstad

Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen


Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen

Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 60

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune

Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas


Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Kitty Grande

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Johannes Karlsen

Osvald Lyngstad
Trond Kvaale

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad