Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen


Karl Dolmen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Arne Aagren

Ivar Grande
Aksel Mære
Ole Rygh
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Birger Olsen

Harry Rønning
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Kitty Grande
Kåre Martinsen

Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Henry Skjelstad
Hans Egeberg

Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 60

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum

Hans Egeberg
Henry Skjelstad

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte

Kåre Martinsen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Harry Rønning

Birger Olsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ole Rygh
Aksel Mære
Ivar Grande

Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Karl Dolmen


Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad