Harry Rønning
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Martin Haugan
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Inga Lerfald

Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Per Wiik

Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen

Kristian Randahl
Kitty Grande
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness

Arne Eldøen

Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 60

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Arne Eldøen

Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Kitty Grande
Kristian Randahl

Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus

Per Wiik
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen

Inga Lerfald
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Martin Haugan
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad