Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus

Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Harry Rønning

Olga Marie Sørensen

Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Aksel Mære
Per Bergeen
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Ivar Grande
Per Wiik

Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness

Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 60

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad

Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Kåre Martinsen

Per Wiik
Ivar Grande
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Per Bergeen
Aksel Mære
Martin Haugan
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen

Olga Marie Sørensen

Harry Rønning
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen

Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad