Rolf Rinnan
Ivar Grande
Kitty Grande
Trond Kvaale
Harry Hofstad

Karin Dillner Olsson
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Henry Rinnan

Ruth Rognes
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan

Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen

Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 60

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas

Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud

Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Ruth Rognes

Henry Rinnan
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Karin Dillner Olsson

Harry Hofstad
Trond Kvaale
Kitty Grande
Ivar Grande
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad