Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen

Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Arne Aagren

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Arne Eldøen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus

Morten Mortensen
Aksel Mære
Per Bergeen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud

Egil Sivertsen
Harry Rønning
Kitty Grande

Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 60

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Hans Egeberg

Kitty Grande
Harry Rønning
Egil Sivertsen

Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Per Bergeen
Aksel Mære
Morten Mortensen

Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Arne Eldøen
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Arne Aagren
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg

Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad