Martin Haugan
Johannes Karlsen

Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Birger Olsen

Ole Rygh
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen

Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Karl Dolmen

Bjarne Jenshus

Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 60

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen

Bjarne Jenshus

Karl Dolmen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik

Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen

Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Ole Rygh

Birger Olsen
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Gunlaug Dundas

Johannes Karlsen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad