Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas

Aksel Mære
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Martin Haugan
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Ole Rygh
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad

Harry Rønning
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Ingebrigt Østness
Trond Kvaale

Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg

Arne Aagren
Kitty Grande
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 60

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Arne Aagren

Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune

Trond Kvaale
Ingebrigt Østness

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Harry Rønning

Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Ole Rygh
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Aksel Mære

Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad