Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad

Ivar Grande
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Olga Marie Sørensen

Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad

Kristian Randahl
Morten Mortensen
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse

Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Harry Rønning
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve

Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 60

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen

Solveig Kleve
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Harry Rønning
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes

Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kristian Randahl

Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud

Olga Marie Sørensen

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Ivar Grande

Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad