Harald Grøtte
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Arne Aagren


Gisle Rinnan
Per Bergeen
Harry Rønning
Birger Olsen
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 60

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Birger Olsen
Harry Rønning
Per Bergeen
Gisle Rinnan


Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad