Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen

Egil Sivertsen

Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Harry Hofstad

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Harald Grøtte

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 60

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Harald Grøtte
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Harry Hofstad
Kristian Randahl
Kåre Martinsen

Egil Sivertsen

Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad