Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen

Martin Haugan
Kitty Grande
Aksel Mære
Trond Kvaale
Per Bergeen
Gunlaug Dundas

Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Harry Rønning
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen


Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Kristian Randahl

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 60

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan


Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen

Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Trond Kvaale
Aksel Mære
Kitty Grande
Martin Haugan

Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad