Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Martin Haugan

Kristian Randahl

Ruth Rognes
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad

Karl Dolmen
Kitty Grande
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson

Aksel Mære
Henry Rinnan
Ivar Grande
Sigurd Rivrud

Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Arne Eldøen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 60

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Arne Eldøen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune

Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Henry Rinnan
Aksel Mære

Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Kitty Grande
Karl Dolmen

Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Ruth Rognes

Kristian Randahl

Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad