Hans Egeberg
Kitty Grande

Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan

Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Inga Lerfald

Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 60

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan

Inga Lerfald
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen

Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Solveig Kleve

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Per Bergeen

Kitty Grande
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad