Arne Aagren
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve


Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Harry Rønning

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Per Wiik
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Johannes Karlsen

Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen

Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 60

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen

Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen

Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Per Wiik

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Harry Rønning

Harry Hofstad
Gisle Rinnan


Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad