Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen

Ingeborg Schjevik

Morten Mortensen
Ole Rygh
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan


Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 60

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Solveig Kleve
Egil Sivertsen


Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Ole Rygh
Morten Mortensen

Ingeborg Schjevik

Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad