Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Johannes Karlsen


Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Hans Egeberg
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen

Inga Lerfald
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Arne Eldøen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Ruth Rognes
Ole Rygh

Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 60

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan

Ole Rygh
Ruth Rognes
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Inga Lerfald

Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Hans Egeberg

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve


Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad