Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg

Harry Hofstad
Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Trond Kvaale

Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Aksel Mære
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Arne Aagren
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 60

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Arne Aagren

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Aksel Mære

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen

Trond Kvaale
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm
Harry Hofstad

Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad