Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Harry Rønning
Kitty Grande
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ole Rygh

Arne Eldøen

Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale

Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 60

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve

Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes

Arne Eldøen

Ole Rygh
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Karl Dolmen

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Kitty Grande
Harry Rønning
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad