Arne Eldøen
Martin Haugan
Hans Egeberg
Aksel Mære
Kristian Randahl

Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte

Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas

Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale

Morten Mortensen
Karl Dolmen


Arne Aagren
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad

Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 60

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Ivar Grande

Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Arne Aagren


Karl Dolmen
Morten Mortensen

Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum

Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad

Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Inga Lerfald

Kristian Randahl
Aksel Mære
Hans Egeberg
Martin Haugan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad