Per Asbjørn Erstad

Ivar Grande

Per Wiik
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Kitty Grande
Morten Mortensen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad

Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 60

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan

Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Martin Haugan
Morten Mortensen
Kitty Grande
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Ivar Grande

Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad