Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Arne Eldøen

Morten Mortensen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen

Gunlaug Dundas
Per Wiik
Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh

Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Inga Lerfald

Ivar Grande
Karl Dolmen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 59

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Ivar Grande

Inga Lerfald
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad

Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad
Per Wiik
Gunlaug Dundas

Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Aksel Mære
Harald Grøtte
Morten Mortensen

Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad