Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Harald Grøtte


Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Morten Mortensen

Ivar Grande
Kitty Grande
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Birger Olsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 59

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Birger Olsen
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Kitty Grande
Ivar Grande

Morten Mortensen
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen


Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad