Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud

Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Gisle Rinnan

Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad


Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Henry Skjelstad

Harry Hofstad

Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Per Wiik
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas

Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 59

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen

Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Per Wiik
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve

Harry Hofstad

Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald


Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen

Gisle Rinnan
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning

Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad