Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg

Morten Mortensen

Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Gisle Rinnan

Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Svein Syvertsen

Kitty Grande
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Ruth Rognes

Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 59

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen

Ruth Rognes
Harry Rønning
Harry Hofstad
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Kitty Grande

Svein Syvertsen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve

Gisle Rinnan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Inga Lerfald

Morten Mortensen

Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad