Per Wiik

Karl Dolmen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Birger Olsen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad


Harry Rønning
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl

Arne Aagren
Aksel Mære
Martin Haugan

Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad


Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 59

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Inga Lerfald


Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen

Martin Haugan
Aksel Mære
Arne Aagren

Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Harry Rønning


Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Birger Olsen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Karl Dolmen

Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad