Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad

Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum


Trond Kvaale
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan

Morten Mortensen
Per Wiik

Kåre Martinsen

Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 59

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan

Kåre Martinsen

Per Wiik
Morten Mortensen

Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Ole Rygh
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Trond Kvaale


Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad

Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad