Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Martin Haugan
Harald Grøtte
Per Bergeen
Ruth Rognes
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen


Svein Syvertsen
Ivar Grande

Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen

Arne Eldøen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Kitty Grande
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 59

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Kitty Grande
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Arne Eldøen

Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg

Ivar Grande
Svein Syvertsen


Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Ruth Rognes
Per Bergeen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad