Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Kitty Grande
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Birger Olsen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen


Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 59

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud


Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Birger Olsen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Kitty Grande
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Per Bergeen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad