Arne Eldøen
Birger Olsen
Gunlaug Dundas


Morten Mortensen
Harry Rønning

Solveig Kleve

Kristian Randahl
Arne Aagren
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande

Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 59

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Arne Aagren
Kristian Randahl

Solveig Kleve

Harry Rønning
Morten Mortensen


Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad