Harald Grøtte

Henry Rinnan
Arne Aagren
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad


Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Harry Rønning

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan

Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Per Bergeen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 59

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ivar Grande
Per Bergeen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve

Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Harry Rønning
Harry Hofstad
Kåre Martinsen


Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Arne Aagren
Henry Rinnan

Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad