Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Martin Haugan
Kitty Grande
Aksel Mære

Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Inga Lerfald
Ole Rygh
Harald Grøtte
Birger Olsen
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Morten Mortensen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune

Ivar Grande


Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 59

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Arne Aagren


Ivar Grande

Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Morten Mortensen
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ole Rygh
Inga Lerfald
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan

Aksel Mære
Kitty Grande
Martin Haugan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad