Birger Olsen

Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen

Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte

Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ivar Grande
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson

Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen


Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 59

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale


Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Henry Skjelstad

Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ivar Grande
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen

Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad

Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Gunlaug Dundas

Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad