Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen

Ivar Grande

Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen

Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik

Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Martin Haugan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Kitty Grande
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Arne Aagren

Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 59

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Arne Aagren
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Kitty Grande

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Martin Haugan
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan

Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad

Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Ivar Grande

Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad