Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum

Ingvar Aalberg

Per Bergeen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Arne Eldøen


Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ole Rygh

Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Hans Egeberg


Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 59

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen


Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald

Ole Rygh
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Kitty Grande


Arne Eldøen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Martin Haugan
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Ingvar Aalberg

Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad