Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen

Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Harry Hofstad


Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Ivar Grande
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 59

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Ivar Grande
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Harry Rønning


Harry Hofstad
Ruth Rognes
Martin Haugan
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum

Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud

Ole Rygh

Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad