Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum

Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Rolf Rinnan

Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik

Solveig Kleve
Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 59

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Ivar Grande

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus
Solveig Kleve

Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Kåre Martinsen

Rolf Rinnan

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Kristian Randahl
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen

Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad