Bjarne Jenshus

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Trond Kvaale

Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Per Wiik
Arne Aagren
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad


Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan


Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 58

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh


Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse


Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Arne Aagren
Per Wiik
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg

Trond Kvaale
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Kitty Grande
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad