Rolf Rinnan
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ivar Grande

Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Birger Olsen

Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Morten Mortensen

Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Rønning
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Per Wiik

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 58

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Per Wiik
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Harry Rønning
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Arne Aagren

Morten Mortensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen

Birger Olsen
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen

Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad