Kitty Grande
Martin Haugan
Solveig Kleve

Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Ruth Rognes
Birger Olsen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Rolf Rinnan

Inga Lerfald
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Aksel Mære

Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 58

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Aksel Mære
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Inga Lerfald

Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Birger Olsen
Ruth Rognes
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Per Bergeen

Solveig Kleve
Martin Haugan
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad