Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum

Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Harry HofstadGisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Ivar Grande
Aksel Mære
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Hans Egeberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 58

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Aksel Mære
Ivar Grande
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Gisle RinnanHarry Hofstad
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg

Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad