Arne Eldøen

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen

Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Per Bergeen

Martin Haugan

Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum


Morten Mortensen
Aksel Mære
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 58

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Aksel Mære
Morten Mortensen


Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte

Martin Haugan

Per Bergeen
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Harry Hofstad

Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad