Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik

Olga Marie Sørensen
Martin Haugan


Inga Lerfald
Bjarne Jenshus

Kitty Grande
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum

Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen

Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Birger Olsen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ole Rygh
Hans Egeberg

Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Arne Aagren
Morten Mortensen
Per Wiik
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 58

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Wiik
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen

Hans Egeberg
Ole Rygh
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Birger Olsen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen

Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen

Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Kitty Grande

Bjarne Jenshus
Inga Lerfald


Martin Haugan
Olga Marie Sørensen

Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad