Johannes Karlsen
Kitty Grande
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Martin Haugan
Henry Skjelstad


Ivar Grande
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum


Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Aksel Mære
Harry Rønning
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 58

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Karl Dolmen
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Harry Rønning
Aksel Mære
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg


Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Ivar Grande


Henry Skjelstad
Martin Haugan
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Kitty Grande
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad