Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad

Martin Haugan
Olga Marie Sørensen

Harald Grøtte

Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Ivar Grande

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Kåre Martinsen

Gunlaug Dundas

Per Bergeen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 58

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Bergeen

Gunlaug Dundas

Kåre Martinsen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Ivar Grande
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Birger Olsen
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen

Harald Grøtte

Olga Marie Sørensen
Martin Haugan

Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Ragnhild Strøm

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad