Svein Syvertsen

Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud

Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 58

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen

Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus

Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad