Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Harald Grøtte

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus

Aksel Mære
Ole Rygh
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl

Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Morten Mortensen
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm

Per Wiik
Per Bergeen
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg

Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Kitty Grande

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 58

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Kitty Grande
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Per Bergeen
Per Wiik

Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud

Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Ole Rygh
Aksel Mære

Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Harald Grøtte
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad