Harry Hofstad
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Ole Rygh
Morten Mortensen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Ruth Rognes

Trond Kvaale
Arne Eldøen
Kitty Grande

Hans Egeberg
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad

Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 58

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte

Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Hans Egeberg

Kitty Grande
Arne Eldøen
Trond Kvaale

Ruth Rognes
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Morten Mortensen
Ole Rygh
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Harry Hofstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad