Gisle Rinnan
Per Bergeen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad


Ragnhild Strøm

Hans Egeberg
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad

Aksel Mære
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik
Osvald Lyngstad

Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 58

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren

Osvald Lyngstad
Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Aksel Mære

Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Hans Egeberg

Ragnhild Strøm


Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Per Bergeen
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad