Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson

Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik


Aksel Mære
Birger Olsen
Osvald Lyngstad

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh

Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Arne Eldøen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 58

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Arne Eldøen
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen

Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Aksel Mære


Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Kitty Grande

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald

Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad