Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Harry Rønning

Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh


Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson

Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 58

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Gunlaug Dundas

Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik

Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Birger Olsen
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale


Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Martin Haugan

Harry Rønning
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad