Harry Rønning
Karl Dolmen
Solveig Kleve

Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen


Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Kristian Randahl

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ivar Grande

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Per Wiik
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 58

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Per Wiik

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Ivar Grande
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Kristian Randahl
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg


Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum

Solveig Kleve
Karl Dolmen
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad