Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg

Ruth Rognes
Rolf Rinnan

Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Ole Rygh
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ivar Grande
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad

Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald

Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 58

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen

Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen

Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen

Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Ivar Grande
Martin Haugan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Kitty Grande

Rolf Rinnan
Ruth Rognes

Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad