Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen

Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Kåre Martinsen

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Trond Kvaale
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen

Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 58

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen

Per Wiik
Alf Nilsen Aune

Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Trond Kvaale
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad