Ruth Rognes
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve

Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse

Birger Olsen
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen

Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Ole Rygh
Gisle Rinnan

Ivar Grande
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad


Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad

Per Wiik
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 58

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Wiik

Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale


Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Ivar Grande

Gisle Rinnan
Ole Rygh
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen

Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Birger Olsen

Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Ingrid Eldøen

Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad