Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan

Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas

Solveig Kleve
Harald Grøtte
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan

Ruth Rognes

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Ivar Grande

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Kitty Grande

Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 57

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Kitty Grande
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Ivar Grande
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Harald Grøtte
Solveig Kleve

Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Hans Egeberg
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus

Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad