Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad

Ragnhild Strøm

Henry Rinnan
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Per Bergeen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Ole Rygh

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan

Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 57

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Eldøen

Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Ole Rygh
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Per Bergeen
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Henry Rinnan

Ragnhild Strøm

Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad