Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Arne Eldøen

Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Birger Olsen
Bjarne Jenshus

Kitty Grande
Harry Rønning
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad

Harald Grøtte
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen

Kristian Randahl
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Morten Mortensen

Kåre Martinsen
Per Wiik

Ivar Grande
Karl Dolmen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 57

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Karl Dolmen
Ivar Grande

Per Wiik
Kåre Martinsen

Morten Mortensen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Kristian Randahl

Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Harald Grøtte

Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Harry Rønning
Kitty Grande

Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen

Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad