Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson

Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Per Wiik

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Kåre Martinsen

Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen

Ole Rygh
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen

Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 57

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande

Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ole Rygh

Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud

Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Per Wiik
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas

Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad