Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Harry Hofstad


Karl Dolmen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ivar Grande

Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Rønning
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen

Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 57

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen

Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse

Ivar Grande
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Karl Dolmen


Harry Hofstad

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad