Aksel Mære
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen

Ole Rygh
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad

Rolf Rinnan

Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Per Wiik
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 57

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Per Wiik
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik

Rolf Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Ole Rygh

Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad