Kitty Grande
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære

Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Birger Olsen
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Ruth Rognes

Harry Rønning
Harald Grøtte
Egil Sivertsen

Henry Skjelstad

Trond Kvaale

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 57

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Trond Kvaale

Henry Skjelstad

Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Harry Rønning

Ruth Rognes
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus

Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad