Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Arne Eldøen

Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes

Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen

Arne Aagren

Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 57

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas

Arne Aagren

Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Johannes Karlsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande

Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen

Arne Eldøen
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad