Hans Berg Svendsen
Harry Rønning

Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Ivar Grande
Kåre Martinsen

Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Harald Grøtte

Inga Lerfald
Aksel Mære
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ole Rygh
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Kitty Grande


Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune

Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 57

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen


Kitty Grande
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ole Rygh
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Aksel Mære
Inga Lerfald

Harald Grøtte
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas

Kåre Martinsen
Ivar Grande
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness

Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad