Karl Dolmen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen

Kåre Martinsen
Martin Haugan
Henry Rinnan

Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad

Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Kristian Randahl

Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Svein Syvertsen

Hans Egeberg
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 57

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Hans Egeberg

Svein Syvertsen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad

Kristian Randahl
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum

Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus

Henry Rinnan
Martin Haugan
Kåre Martinsen

Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad