Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kitty Grande
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen

Hans Egeberg

Birger Olsen
Kristian Randahl

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Solveig Kleve

Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 57

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen

Solveig Kleve
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Kristian Randahl
Birger Olsen

Hans Egeberg

Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad