Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan

Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen

Arne Aagren
Karl Dolmen
Aksel Mære

Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson

Martin Haugan
Arne Eldøen

Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Per Wiik
Henry Rinnan
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 57

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Henry Rinnan
Per Wiik
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ole Rygh
Sigurd Rivrud

Arne Eldøen
Martin Haugan

Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes

Aksel Mære
Karl Dolmen
Arne Aagren

Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus

Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad