Inga Lerfald
Martin Haugan

Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen


Trond Kvaale
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ole Rygh
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Morten Mortensen


Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Wiik

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 57

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Per Wiik
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen


Morten Mortensen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Trond Kvaale


Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen

Martin Haugan
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad