Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Kåre Martinsen


Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte

Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Per Bergeen
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus


Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Karl Dolmen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 57

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Karl Dolmen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad


Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Per Bergeen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune

Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Egil Sivertsen


Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad