Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Harry Hofstad


Ivar Grande
Harry Rønning
Aksel Mære
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Arne Aagren
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 57

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Arne Aagren

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Aksel Mære
Harry Rønning
Ivar Grande


Harry Hofstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad