Kristian Randahl
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen


Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Per Wiik
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Ingeborg SchjevikOdd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 57

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Odd Ivan BjerkanIngeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Per Wiik
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum


Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad