Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum

Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Harald Grøtte

Harry Hofstad
Birger Olsen
Ole Rygh
Gisle Rinnan

Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Inga Lerfald

Ingeborg Schjevik

Morten Mortensen
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 57

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Henry Rinnan
Egil Sivertsen

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen

Ingeborg Schjevik

Inga Lerfald
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan

Gisle Rinnan
Ole Rygh
Birger Olsen
Harry Hofstad

Harald Grøtte
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale

Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad