Martin Haugan
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness

Hans Berg Svendsen

Kåre Martinsen

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Ivar Grande
Kitty Grande

Hans Egeberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Karl Dolmen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 57

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Karl Dolmen

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Hans Egeberg

Kitty Grande
Ivar Grande
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Kåre Martinsen

Hans Berg Svendsen

Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad