Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan

Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Ivar Grande
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune

Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Per Wiik

Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 57

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Bergeen

Per Wiik
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen

Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ivar Grande
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen

Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad