Henry Rinnan
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson

Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Martin Haugan

Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen

Hans Egeberg
Harald Grøtte
Svein Syvertsen

Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Per Bergeen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 57

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Per Bergeen

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen

Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Hans Egeberg

Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen

Martin Haugan
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad

Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad