Martin Haugan
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Birger Olsen
Harry Hofstad
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Per Wiik

Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Harald Grøtte

Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Kitty Grande

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 56

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Kitty Grande
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Gisle Rinnan

Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson

Per Wiik
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Harry Hofstad
Birger Olsen
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad