Karin Dillner Olsson
Per Wiik

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Birger Olsen
Arne Eldøen
Harald Grøtte

Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes


Bjarne Jenshus
Solveig Kleve

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Ivar Grande
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 56

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Solveig Kleve
Bjarne Jenshus


Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh

Harald Grøtte
Arne Eldøen
Birger Olsen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Per Wiik
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad