Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Harry Hofstad
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Henry Rinnan

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald


Karl Dolmen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ruth Rognes
Egil Sivertsen

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 56

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Birger Olsen

Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Karl Dolmen


Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Henry Rinnan
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Harry Hofstad
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad