Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas

Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Solveig Kleve

Morten Mortensen

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Karl Dolmen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 56

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Karl Dolmen

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Morten Mortensen

Solveig Kleve
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson

Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Svein Syvertsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad