Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ole Rygh

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Kitty Grande

Harald Grøtte

Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Aksel Mære

Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Per Bergeen

Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 56

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Hans Egeberg

Per Bergeen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Aksel Mære
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad

Harald Grøtte

Kitty Grande
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad