Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Kristian Randahl

Birger Olsen
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik

Harry Hofstad

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 56

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Harry Hofstad

Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Birger Olsen

Kristian Randahl
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad