Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune

Trond Kvaale
Harald Grøtte

Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness

Hans Egeberg
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Harry Rønning

Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Per Wiik

Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Arne Aagren
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 56

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Arne Aagren
Martin Haugan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Rolf Rinnan
Morten Mortensen

Per Wiik
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen

Harry Rønning
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Hans Egeberg

Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen

Harald Grøtte
Trond Kvaale

Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad