Harry Hofstad
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson

Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Ruth Rognes
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Martin Haugan
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen


Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 56

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen


Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Martin Haugan
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ruth Rognes

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Ivar Grande

Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad