Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Morten Mortensen

Kristian Randahl

Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan

Kåre Martinsen
Birger Olsen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen

Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 56

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan

Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Birger Olsen
Kåre Martinsen

Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson

Kristian Randahl

Morten Mortensen

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad