Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad

Kristian Randahl
Johannes Karlsen


Ruth Rognes
Kitty Grande
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan

Harry Rønning
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Aksel Mære

Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Per Wiik

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 56

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Per Wiik
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Ingvar Aalberg

Aksel Mære
Harry Hofstad
Ole Rygh
Arne Eldøen
Martin Haugan
Harry Rønning

Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Ruth Rognes


Johannes Karlsen
Kristian Randahl

Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad