Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan

Per Bergeen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Arne Aagren

Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen

Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Arne Eldøen

Kåre Martinsen
Per Wiik
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen

Ivar Grande

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 56

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Ivar Grande

Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Per Wiik
Kåre Martinsen

Arne Eldøen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan

Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan

Arne Aagren
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Per Bergeen

Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad