Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas

Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen


Per Wiik
Arne Aagren


Morten Mortensen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Per Bergeen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Harry Rønning

Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 56

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus

Harry Rønning
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Per Bergeen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen


Arne Aagren
Per Wiik


Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen

Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad