Ruth Rognes
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen

Harald Grøtte

Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Wiik

Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Aksel Mære

Arne Eldøen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Ivar Grande
Martin Haugan
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 56

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Martin Haugan
Ivar Grande
Kristian Randahl
Ole Rygh
Arne Eldøen

Aksel Mære
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen

Per Wiik
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Harald Grøtte

Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad