Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan

Kåre Martinsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen


Svein Syvertsen
Aksel Mære
Ingebrigt Østness

Morten Mortensen
Arne Aagren


Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 56

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson


Arne Aagren
Morten Mortensen

Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Svein Syvertsen


Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Kåre Martinsen

Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad