Arne Eldøen
Harry Hofstad

Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Arne Aagren
Birger Olsen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Aksel Mære
Ingvar Aalberg

Trond Kvaale
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 56

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Trond Kvaale

Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Birger Olsen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ingebrigt Østness

Harry Hofstad
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad