Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Ivar Grande
Martin Haugan
Ingrid Eldøen


Ruth Rognes
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Ole Rygh
Harry Hofstad


Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 56

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen


Harry Hofstad
Ole Rygh
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Ruth Rognes


Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Ivar Grande
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad