Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Martin Haugan

Solveig Kleve

Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Inga Lerfald
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen

Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Aksel Mære
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen


Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 56

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Harry Hofstad

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen


Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad

Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan

Solveig Kleve

Martin Haugan
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad