Johannes Karlsen
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Aksel Mære
Kristian Randahl
Per Wiik
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad

Bjarne Jenshus
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Karl Dolmen

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Svein Syvertsen
Harry Rønning

Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 56

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas

Harry Rønning
Svein Syvertsen

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Karl Dolmen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Bjarne Jenshus

Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Per Wiik
Kristian Randahl
Aksel Mære
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad