Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Aksel Mære


Morten Mortensen
Trond Kvaale
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen

Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan

Rolf Rinnan
Ruth Rognes

Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Arne Aagren
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Harald Grøtte
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ivar Grande
Per Wiik
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 55

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Wiik
Ivar Grande
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Harald Grøtte

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Arne Aagren
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen

Ruth Rognes
Rolf Rinnan

Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen

Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Morten Mortensen


Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad