Per Wiik

Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan

Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm

Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve


Karl Dolmen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad

Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 55

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg

Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Karl Dolmen


Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad

Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik

Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Henry Rinnan

Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad