Harald Grøtte


Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Ivar Grande

Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen

Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Martin Haugan
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Rønning
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Arne Aagren


Per Bergeen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 55

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Per Bergeen


Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harry Rønning
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Martin Haugan
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen

Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen

Ivar Grande
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad


Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad