Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Ivar Grande
Osvald Lyngstad

Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Karl Dolmen

Arne Aagren

Kåre Martinsen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 55

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Kåre Martinsen

Arne Aagren

Karl Dolmen

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum

Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad