Birger Olsen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Trond Kvaale

Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Harry Rønning

Kristian Randahl
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harald Grøtte


Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Wiik
Ivar Grande
Per Bergeen

Odd Ivan Bjerkan

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 55

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Odd Ivan Bjerkan

Per Bergeen
Ivar Grande
Per Wiik
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas


Harald Grøtte
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Kristian Randahl

Harry Rønning
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen

Trond Kvaale
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen

Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad