Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan

Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Gisle Rinnan


Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære

Ragnhild Strøm
Ivar Grande


Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Harry Rønning
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Ole Rygh
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 55

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Ole Rygh
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Harry Rønning
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg


Ivar Grande
Ragnhild Strøm

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad


Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Ruth Rognes

Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad