Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse

Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Karl Dolmen


Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen

Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik

Harry Rønning
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 55

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harry Rønning

Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Egil Sivertsen


Karl Dolmen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen

Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad