Inga Lerfald
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Birger Olsen
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Rolf Sevaldsen


Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Gunlaug Dundas

Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen

Osvald Lyngstad

Per Wiik
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 55

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad

Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren

Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale


Rolf Sevaldsen

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad