Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale


Aksel Mære
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ivar Grande
Kristian Randahl

Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Kitty Grande
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Harald Grøtte

Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Karl Dolmen

Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 55

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Karl Dolmen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan

Harald Grøtte
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Kitty Grande
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen

Kristian Randahl
Ivar Grande
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Aksel Mære


Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad