Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad

Per Wiik

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Martin Haugan

Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Arne Aagren
Solveig Kleve
Aksel Mære
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen


Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 55

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness


Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ivar Grande
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Aksel Mære
Solveig Kleve
Arne Aagren
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale

Martin Haugan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Per Wiik

Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad