Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad

Harry Hofstad

Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad


Karl Dolmen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Svein Syvertsen

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 55

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Karl Dolmen


Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm

Sigurd Rivrud
Harry Rønning

Harry Hofstad

Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad