Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan

Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Karl Dolmen
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg

Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Martin Haugan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 55

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg

Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad