Morten Mortensen

Birger Olsen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen

Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Solveig Kleve

Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Harald Grøtte
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 55

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Harald Grøtte
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik

Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas

Solveig Kleve
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale

Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Harry Hofstad
Birger Olsen

Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad