Hans Berg Svendsen

Arne Eldøen

Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Per Bergeen
Arne Aagren

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 55

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Arne Aagren
Per Bergeen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan

Arne Eldøen

Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad