Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen


Kitty Grande
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Per Wiik
Ole Rygh
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Ruth Rognes

Aksel Mære
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Gunlaug Dundas

Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 55

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

Gunlaug Dundas

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Aksel Mære

Ruth Rognes
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Ole Rygh
Per Wiik
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Kitty Grande


Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad