Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Per Wiik
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Kristian Randahl

Harry Hofstad
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen

Harald Grøtte
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen


Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kitty Grande
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 55

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Kitty Grande
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Ivar Grande


Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Harald Grøtte

Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Harry Hofstad

Kristian Randahl

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Per Wiik
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad