Sigurd Rivrud
Ivar Grande

Karl Dolmen
Trond Kvaale
Harald Grøtte

Birger Olsen
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Aksel Mære
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald

Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harry Hofstad

Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Solveig Kleve
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Per Wiik

Arne Eldøen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 55

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Arne Eldøen

Per Wiik
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Solveig Kleve

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan

Harry Hofstad
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Birger Olsen

Harald Grøtte
Trond Kvaale
Karl Dolmen

Ivar Grande
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad