Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Martin Haugan
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Kitty Grande
Hans Egeberg
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Arne Eldøen

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud


Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 55

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad


Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Hans Egeberg
Kitty Grande
Ivar Grande
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Martin Haugan
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas

Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad