Henry Rinnan
Morten Mortensen

Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Solveig Kleve

Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen


Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 55

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ruth Rognes
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm


Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Birger Olsen

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen

Solveig Kleve
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan

Morten Mortensen
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad