Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg SvendsenRuth Rognes

Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Per Wiik

Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Karl Dolmen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 55

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Hans Egeberg
Karl Dolmen

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte

Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald

Ruth RognesHans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Martin Haugan
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad