Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Aksel Mære

Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen


Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad

Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Martin Haugan
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 54

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Martin Haugan
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg

Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad


Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune

Aksel Mære
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad