Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Gunlaug Dundas

Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Birger Olsen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen

Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Per Bergeen
Kristian Randahl

Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Harry Rønning
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg

Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 54

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm

Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson

Kristian Randahl
Per Bergeen
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness

Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Birger Olsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan

Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad