Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Birger Olsen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ivar Grande

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl

Ruth Rognes
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning


Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 54

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Egil Sivertsen


Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ruth Rognes

Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Ivar Grande
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad