Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse

Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Morten Mortensen

Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Martin Haugan
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Kitty Grande
Arne Aagren
Hans Egeberg

Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Trond Kvaale
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus

Harry Rønning
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Inga Lerfald


Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 54

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan


Inga Lerfald
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Harry Rønning

Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Trond Kvaale
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Sigurd Rivrud

Hans Egeberg
Arne Aagren
Kitty Grande
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen

Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad