Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse

Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen

Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Arne Eldøen

Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Harald Grøtte
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Per Wiik
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 54

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Per Wiik

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Harald Grøtte
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan

Arne Eldøen
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan

Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad