Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen

Rolf Rinnan

Harald Grøtte
Kitty Grande
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Svein Syvertsen

Kåre Martinsen
Kristian Randahl

Karl Dolmen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Solveig Kleve
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen

Ingebrigt Østness
Trond Kvaale

Ivar Grande
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 54

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Ivar Grande

Trond Kvaale
Ingebrigt Østness

Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Hans Egeberg
Karl Dolmen

Kristian Randahl
Kåre Martinsen

Svein Syvertsen
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Kitty Grande
Harald Grøtte

Rolf Rinnan

Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad