Olaus Salberg Hamrum

Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Per Bergeen
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Harry Hofstad

Per Wiik

Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Birger Olsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Arne Aagren

Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 54

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Hans Egeberg

Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson

Aksel Mære
Morten Mortensen
Birger Olsen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas

Per Wiik

Harry Hofstad
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Per Bergeen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad