Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum

Inga Lerfald
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Aksel Mære

Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Kåre Martinsen


Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Birger Olsen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Harry Rønning

Ole Rygh
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 54

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ole Rygh

Harry Rønning
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Birger Olsen
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad


Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm

Aksel Mære
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Inga Lerfald

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad