Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes


Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Ole Rygh
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Morten Mortensen
Harry Rønning
Birger Olsen

Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness

Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 54

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen

Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan

Birger Olsen
Harry Rønning
Morten Mortensen

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Ole Rygh
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen


Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad