Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Birger Olsen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Kitty Grande
Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus


Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 54

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen


Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte
Kitty Grande
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Birger Olsen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad