Solveig Kleve
Harry Rønning

Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness

Morten Mortensen
Hans Egeberg
Karl Dolmen

Martin Haugan
Kristian Randahl
Per Bergeen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad

Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 54

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik

Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Per Bergeen
Kristian Randahl
Martin Haugan

Karl Dolmen
Hans Egeberg
Morten Mortensen

Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad

Harry Rønning
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad