Kitty Grande
Gisle Rinnan


Henry Rinnan
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Morten Mortensen

Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Ivar Grande
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte

Birger Olsen
Aksel Mære

Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 54

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Egil Sivertsen

Aksel Mære
Birger Olsen

Harald Grøtte
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen

Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Henry Rinnan


Gisle Rinnan
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad