Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Morten Mortensen

Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan


Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Per Wiik
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen

Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Birger Olsen

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 54

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Gisle Rinnan

Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Aksel Mære
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Wiik
Ole Rygh
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse


Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen

Morten Mortensen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad