Solveig Kleve
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Arne Eldøen

Egil Sivertsen
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Wiik

Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 54

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Egil Sivertsen

Arne Eldøen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad