Birger Olsen
Johannes Karlsen
Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse

Rolf Rinnan
Harald Grøtte


Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus

Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Harry Rønning
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen

Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 54

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Aksel Mære

Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen

Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Harry Rønning
Arne Aagren
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik

Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson


Harald Grøtte
Rolf Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad