Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Ivar Grande
Kitty Grande
Ruth Rognes
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Per Wiik
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Morten Mortensen

Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ole Rygh
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Kristian Randahl

Per Bergeen
Hans Egeberg

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 54

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Hans Egeberg
Per Bergeen

Kristian Randahl
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen

Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Ole Rygh
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen

Morten Mortensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Per Wiik
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ruth Rognes
Kitty Grande
Ivar Grande
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad

Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad