Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus


Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen

Morten Mortensen
Ivar Grande


Arne Aagren
Karl Dolmen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Rønning
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Hans Egeberg
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 54

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Hans Egeberg

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Karl Dolmen
Arne Aagren


Ivar Grande
Morten Mortensen

Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen


Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad