Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Ivar Grande
Hans Egeberg
Harry Rønning
Kitty Grande
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm

Harald Grøtte
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Aksel Mære

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen

Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 53

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan

Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ruth Rognes

Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Aksel Mære
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Harald Grøtte

Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Kitty Grande
Harry Rønning
Hans Egeberg
Ivar Grande
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad