Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas

Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Per Wiik

Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Rolf Rinnan

Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Arne Aagren
Karl Dolmen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 53

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Karl Dolmen
Arne Aagren

Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm

Rolf Rinnan
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl

Per Wiik
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen

Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad