Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen

Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Ivar Grande

Arne Aagren
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Aksel Mære

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Trond Kvaale
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 53

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Trond Kvaale

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Aksel Mære
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Arne Aagren

Ivar Grande

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harry Hofstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen

Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad