Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas

Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen

Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Morten Mortensen

Rolf Sevaldsen
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Ruth Rognes

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad

Solveig Kleve

Karl Dolmen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 53

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Karl Dolmen

Solveig Kleve

Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Ruth Rognes
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Rolf Sevaldsen

Morten Mortensen
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte

Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson

Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad