Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus

Per Wiik
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik

Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Kitty Grande
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald

Hans Egeberg
Per Bergeen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 53

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Per Bergeen
Hans Egeberg

Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Kitty Grande
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad

Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Per Wiik

Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad