Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Henry Rinnan

Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Inga Lerfald
Per Wiik
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande

Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg

Kristian Randahl

Martin Haugan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg

Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 53

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad

Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Martin Haugan

Kristian Randahl

Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen

Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Per Wiik
Inga Lerfald
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Karl Dolmen

Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad