Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Arne Eldøen

Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Ivar Grande
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Per Wiik
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik

Harry Rønning
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 53

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Harry Rønning

Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Per Wiik
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ivar Grande

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Henry Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud

Arne Eldøen
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad