Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas

Martin Haugan

Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Arne Eldøen

Per Bergeen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune

Ole Rygh
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 53

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ole Rygh

Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Kitty Grande
Karl Dolmen
Per Bergeen

Arne Eldøen
Harry Hofstad
Henry Skjelstad

Martin Haugan

Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad