Trond Kvaale
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm

Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Arne Aagren

Henry Skjelstad
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Harry Hofstad
Ole Rygh
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Karl Dolmen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Kitty Grande

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson

Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 53

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune

Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Odd Urstrømmen

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Kitty Grande
Birger Olsen

Harald Grøtte
Karl Dolmen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Harry Hofstad
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Henry Skjelstad

Arne Aagren
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Martin Haugan

Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad