Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Arne Aagren
Ole Rygh

Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Martin Haugan

Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Ingebrigt Østness

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 53

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Ingebrigt Østness

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Sigurd Rivrud

Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan

Ole Rygh
Arne Aagren
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad