Ruth Rognes

Per Bergeen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen

Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad

Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Osvald Lyngstad
Arne Aagren

Hans Egeberg
Aksel Mære
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl

Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 53

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Rolf Rinnan

Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Aksel Mære
Hans Egeberg

Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson

Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Martin Haugan

Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Per Bergeen

Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad