Arne Eldøen

Ingvar Aalberg
Per Wiik

Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas


Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen

Morten Mortensen
Arne Aagren
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Ole Rygh
Harry Rønning
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 53

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Ole Rygh
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Arne Aagren
Morten Mortensen

Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad


Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad

Per Wiik
Ingvar Aalberg

Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad