Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen

Gisle Rinnan
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Karl Dolmen

Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg

Per Wiik

Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 53

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Osvald Lyngstad

Per Wiik

Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte

Karl Dolmen
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Gisle Rinnan

Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad