Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Hans Egeberg

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Gunlaug Dundas

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve


Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 53

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren


Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Gunlaug Dundas

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Birger Olsen

Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad