Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Birger Olsen
Ruth Rognes

Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Solveig Kleve
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas

Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ivar Grande

Harald Grøtte

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg

Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 53

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen

Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Harald Grøtte

Ivar Grande
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg

Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Solveig Kleve
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Johannes Karlsen

Ruth Rognes
Birger Olsen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad