Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Per Wiik
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Harry Rønning

Henry Skjelstad

Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Aksel Mære

Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik

Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald

Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 53

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad

Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen

Aksel Mære
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson

Henry Skjelstad

Harry Rønning

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Per Wiik
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad