Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Arne Eldøen

Martin Haugan
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan


Rolf Sevaldsen
Ivar Grande

Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Aksel Mære
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ruth Rognes

Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen

Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 53

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren

Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Harry Hofstad

Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Aksel Mære
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale

Ivar Grande
Rolf Sevaldsen


Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Martin Haugan

Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad