Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Per Wiik
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære


Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness

Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale

Hans Egeberg
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Karl Dolmen

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 53

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Hans Egeberg

Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Gunlaug Dundas

Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen

Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus


Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Per Wiik
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad