Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson

Olaus Salberg Hamrum

Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Henry Skjelstad
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen

Arne Eldøen
Ole Rygh
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 52

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Ruth Rognes
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Ole Rygh
Arne Eldøen

Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Henry Skjelstad

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud

Olaus Salberg Hamrum

Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas

Kitty Grande
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad