Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Harry Rønning
Trond Kvaale

Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen


Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh

Ingvar Aalberg

Harald Grøtte
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Per Wiik
Inga Lerfald

Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 52

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Inga Lerfald
Per Wiik
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Harald Grøtte

Ingvar Aalberg

Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen


Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande

Trond Kvaale
Harry Rønning
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad