Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Harry Rønning
Kristian Randahl

Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære

Arne Aagren
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Per Wiik
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande


Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen

Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 52

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas

Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad


Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Per Wiik
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Arne Aagren

Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Ole Rygh
Ingvar Aalberg

Kristian Randahl
Harry Rønning
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad