Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Kristian Randahl

Ivar Grande
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus

Arne Aagren
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Martin Haugan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes

Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Harald Grøtte

Henry Skjelstad

Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 52

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad

Henry Skjelstad

Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan

Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Martin Haugan
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Arne Aagren

Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Ivar Grande

Kristian Randahl
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad