Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik

Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Hans Egeberg

Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Per Wiik

Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Morten Mortensen

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 52

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Morten Mortensen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad

Per Wiik
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson

Hans Egeberg
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Henry Rinnan

Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad