Solveig Kleve
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Aksel Mære
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl

Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen

Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale


Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 52

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Harald Grøtte
Kåre Martinsen


Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald

Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Harry Rønning
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud

Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Aksel Mære

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad