Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald

Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Per Wiik


Arne Aagren
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 52

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Arne Aagren


Per Wiik
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Harry Hofstad

Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad