Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl


Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Hans Egeberg
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen


Kitty Grande
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 52

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Kitty Grande


Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Hans Egeberg

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen


Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad