Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Ivar Grande
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad

Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus


Henry Skjelstad
Aksel Mære
Morten Mortensen

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen


Karl Dolmen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Egil Sivertsen

Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 52

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg

Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Karl Dolmen


Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Morten Mortensen
Aksel Mære
Henry Skjelstad


Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm

Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Ivar Grande
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad