Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Martin Haugan

Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen

Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Ivan BjerkanPer Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 52

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per BergeenOdd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes

Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Birger Olsen
Morten Mortensen
Egil Sivertsen

Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad