Trond Kvaale
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse

Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Harry Rønning

Martin Haugan

Ingvar Aalberg

Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Ole Rygh
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Kitty Grande

Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 52

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Ole Rygh
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Inga Lerfald

Ingvar Aalberg

Martin Haugan

Harry Rønning
Arne Eldøen
Rolf Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad