Henry Rinnan
Gunlaug Dundas

Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Ole Rygh

Kitty Grande
Aksel Mære
Ingebrigt Østness

Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Harald Grøtte

Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Ruth Rognes

Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 52

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Harry Rønning
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan

Ruth Rognes
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen

Harald Grøtte
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Martin Haugan

Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Kitty Grande

Ole Rygh
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg

Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad