Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande

Birger Olsen
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen

Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 52

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte

Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Birger Olsen

Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad