Martin Haugan

Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen

Harry Hofstad

Harry Rønning
Egil Sivertsen

Trond Kvaale

Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Henry Skjelstad

Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 52

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik

Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Arne Aagren
Birger Olsen
Osvald Lyngstad

Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Harry Rønning

Harry Hofstad

Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen

Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad