Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Per Wiik
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Birger Olsen

Sigurd Rivrud

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Hans Egeberg

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes


Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 52

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning


Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Hans Egeberg
Aksel Mære
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Sigurd Rivrud

Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Per Wiik
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Egil Sivertsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad