Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen

Per Bergeen
Aksel Mære

Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Kristian Randahl
Henry Rinnan
Hans Egeberg

Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 52

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik

Hans Egeberg
Henry Rinnan
Kristian Randahl

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus

Aksel Mære
Per Bergeen

Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad