Ole Rygh

Morten Mortensen

Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan

Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Per Wiik

Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Per Bergeen
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 52

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg

Per Wiik
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale

Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ivar Grande
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen

Morten Mortensen

Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad