Ole Rygh

Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Morten Mortensen
Kitty Grande
Henry Rinnan
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ingrid Eldøen

Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Kåre Martinsen

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen

Arne Aagren
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 52

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Arne Aagren

Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Kåre Martinsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen

Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Henry Rinnan
Kitty Grande
Morten Mortensen
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas

Ole Rygh

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad