Trond Kvaale
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud

Harry Hofstad
Aksel Mære
Ingebrigt Østness


Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson

Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Harald Grøtte
Arne Eldøen
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Martin Haugan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 52

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Martin Haugan
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Arne Eldøen
Harald Grøtte

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Odd Urstrømmen

Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas


Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Harry Hofstad

Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad