Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen


Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Per Bergeen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ivar Grande
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Aksel Mære

Arne Aagren
Harald Grøtte
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Kristian Randahl

Ruth Rognes
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 51

(Side 50 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen

Kitty Grande
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes

Kristian Randahl
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Harald Grøtte
Arne Aagren

Aksel Mære

Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ivar Grande
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Per Bergeen
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan


Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad