Martin Haugan
Kristian Randahl

Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande


Per Bergeen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Ruth Rognes

Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 51

(Side 50 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen

Ruth Rognes
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Per Bergeen


Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen

Kristian Randahl
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad