Ole Rygh
Johannes Karlsen

Karl Dolmen
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Ruth Rognes

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Per Wiik
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Olga Marie SørensenMorten Mortensen
Arne Aagren
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 51

(Side 50 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Arne Aagren
Morten MortensenOlga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Per Wiik
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Ruth Rognes
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Karl Dolmen

Johannes Karlsen
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad