Arne Eldøen
Henry Rinnan
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus


Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Arne Aagren
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Martin Haugan

Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 51

(Side 50 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ingrid Eldøen

Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Arne Aagren
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen


Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Henry Rinnan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad