Martin Haugan
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud


Osvald Lyngstad
Aksel Mære

Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Per Wiik

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 51

(Side 50 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Per Wiik
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh

Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Aksel Mære
Osvald Lyngstad


Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Martin Haugan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad