Hans Egeberg
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ole Rygh

Per Asbjørn Erstad


Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 51

(Side 50 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande


Per Asbjørn Erstad

Ole Rygh
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad