Harald Grøtte
Ruth Rognes

Harry Hofstad
Arne Eldøen

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad

Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Birger Olsen
Ole Rygh
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 51

(Side 50 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Arne Aagren

Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Ole Rygh
Birger Olsen
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus

Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Arne Eldøen
Harry Hofstad

Ruth Rognes
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad