Harald Grøtte
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen

Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Kristian Randahl
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg


Gisle Rinnan
Birger Olsen
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud

Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 51

(Side 50 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Kitty Grande

Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Birger Olsen
Gisle Rinnan


Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Kristian Randahl

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen

Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad