Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Aksel Mære
Kristian Randahl
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen

Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Karl Dolmen


Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas


Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 51

(Side 50 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande


Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald


Karl Dolmen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson

Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Kristian Randahl
Aksel Mære
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad