Arne Eldøen

Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Kitty Grande
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Per Bergeen


Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Martin Haugan
Ole Rygh
Harry Hofstad
Harry Rønning
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen


Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 51

(Side 50 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Svein Syvertsen
Trond Kvaale


Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Harry Rønning
Harry Hofstad
Ole Rygh
Martin Haugan
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen


Per Bergeen
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ivar Grande

Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad