Kitty Grande
Per Bergeen
Harry Hofstad
Harald Grøtte

Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Aksel Mære
Johannes Karlsen


Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Ivar Grande
Ruth Rognes

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg

Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 51

(Side 50 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas

Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Ruth Rognes
Ivar Grande
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald


Johannes Karlsen
Aksel Mære
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen

Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik

Harald Grøtte
Harry Hofstad
Per Bergeen
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad