Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Harry Rønning
Rolf Rinnan

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Gisle Rinnan

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Johannes KarlsenHans Berg Svendsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 51

(Side 50 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Hans Berg SvendsenJohannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Rolf Rinnan
Harry Rønning
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes

Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad