Hans Egeberg
Aksel Mære


Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Ingrid Eldøen

Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan

Karl Dolmen
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Kåre Martinsen

Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Per Wiik
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 51

(Side 50 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Per Wiik
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen

Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Karl Dolmen

Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan

Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse


Aksel Mære
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad