Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Arne Eldøen

Harry Rønning

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Per Wiik
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik

Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 51

(Side 50 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ruth Rognes

Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Per Wiik
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Harry Rønning

Arne Eldøen
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse

Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Aksel Mære

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad