Arne Aagren
Birger Olsen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Ole Rygh
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Johannes Karlsen

Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Per Bergeen
Sigurd Rivrud

Karl Dolmen
Osvald Lyngstad


Ruth Rognes
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald

Arne Eldøen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 51

(Side 50 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Eldøen

Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Ruth Rognes


Osvald Lyngstad
Karl Dolmen

Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen

Johannes Karlsen
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Ole Rygh
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Birger Olsen
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad