Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud

Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Per Wiik
Svein Syvertsen

Arne Eldøen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen

Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Aksel Mære

Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness

Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 51

(Side 50 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Inga Lerfald

Aksel Mære
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Harry Rønning
Ingvar Aalberg

Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Arne Eldøen

Svein Syvertsen
Per Wiik
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse

Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad