Ivar Grande

Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Birger Olsen

Aksel Mære
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan


Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Per Wiik
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad


Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 51

(Side 50 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Kitty Grande
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale


Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Per Wiik

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan


Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Aksel Mære

Birger Olsen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad